A megbékélés jele – Az Egyházak Világtanácsának főtitkára az evangéliumi keresztényekhez való közeledést szorgalmazza

Létrehozás: 2010. október 21., 10:26 Legutolsó módosítás: 2010. október 21., 11:04

Fokváros – Olav Fykse Tveit, az Egyházak Világtanácsának főtitkára a Világevangélizáció Harmadik Nemzetközi Lausanne-i Konferenciáján 4200 vezető evangéliumi keresztény előtt elmondott beszédében arra bíztatott, hogy az Egyházak Világtanácsa és az evangéliumi mozgalom között épüljenek ki a hidak, közeledjenek egymáshoz az egyházak. Forrás: epd.de, evangelisch.de, evangelikus.hu

Tveit a 198 országból érkezett résztvevők előtt mondott üdvözlő szavaiban arra is utalt, hogy azzal, hogy a konferenciára meghívták az Egyházak Világtanácsának képviselőit, az evangéliumi keresztények kimutatták a többi egyház felé a kiengesztelődés jelét.

Az EVT és az evangéliumi mozgalom közötti kapcsolat eddig nehézkesnek bizonyult, mert sok evangéliumi keresztény számára az Egyházak Világtanácsa túlságosan liberális, politikai szervezet.

A Fokvárosban jelenleg zajló tanácskozás 2010. október 17-én kezdődött és 24-ig tart.

A Lausanne-i Mozgalom vezetője, Doug Birdsall megnyitó beszédében elmondta, hogy a világevangelizációs konferenciának az egyházak egységére is kell irányulnia, hiszen kétezer évvel Jézus születése után is fontos a keresztény üzenet terjesztése szerte a világon.

Michael Herbst, a greifswaldi Evangelizáció és Gyülekezetfejlesztés Intézetének kutatója szerint a szekularizált társadalomban a keresztény hit igazságát feltétlenül terjeszteni kell. Aki ugyanis „Jézust példaképének tartja, az nem lesz kitéve annak a veszélynek, hogy intoleráns és erőszakos lesz. Jézus szolgált az embereknek és nem harcolt velük. Élete, szavai és tettei által mutatta meg az Istenhez vezető utat” – mondta a teológiaprofesszor.

A Lausanne-i Mozgalom a Világ Evangéliumi Szövetségével együtt szervezte meg a Fokvárosi konferenciát, amelyet videóközvetítéssel több mint százezer ember is nyomon követhet. A kongresszus végén szeretnének egy nyilatkozatot kiadni, amelyben az evangéliumi keresztények leírják állásfoglalásukat.

A konferenciára szerettek volna eljutni Kína evangéliumi keresztényei is, mintegy 200 prédikátorral, de a hivatalnokok megakadályozták a pekingi reptéren a kiutazást.

A fokvárosi rendezvényen egyébként anglikánok, lutheránusok, reformátusok, metodisták, baptisták, pünkösdisták és független szabadegyházak képviselői is részt vesznek. Megfigyelőként vannak jelen az Egyházak Világtanácsa és a római-katolikus valamint az ortodox egyház képviselői is.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben