A Lutheránus Világszövetség főtitkárának újévi üzenete – Jézus születése az egész emberiség számára fontos

Létrehozás: 2010. január 06., 14:18 Legutolsó módosítás: 2010. január 06., 14:20

Genf – A karácsonyi időszakban hirdetett reménység üzenete, az egész emberiség számára egyaránt jelentős – hangsúlyozta a Lutheránus Világszövetség főtitkára, dr. Ishmael Noko újévi üzenetében. Az alábbiakban az üzenet teljes szövegének fordítását közöljük. Forrás: LWI. Fordította: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Lukács 2,9-11: „És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy féelelm vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”

Bár ezt a bibliai helyet hagyományosan a karácsonyi időszakban olvassák, mégis van egy olyan üzenete, amely újév kezdetére való reflexiónk számára jelentős lehet.

Ahogyan az angyalok is hirdették: Jézus Krisztus születése egy új korszak kezdetét jelenti az emberiség történelmében. A félelem, amivel a pásztorok a hírt fogadták, jellemző az emberek reakciójára – ma is éppúgy, mint egykoron. Ez egy olyan féelelem, amely az egész közösséget betölti.

Ilyen félelmet tapasztalunk a represszió és struktúrákba, megválasztott hivatalnokokba vetett hiányzó bizalom esetén. A félelem a függőség és a segítség nélküliség jele.

Jézus Krisztus születése Betlehem városában ezért válik az erő alapjává és forrásává. Betlehemen, Dávid király hazáján túlmutat, egy új kezdetre, amely az emberiség számára a változás reménységét hordozza magában.

Már az a történelmi tény is mutatja a megváltozott kapcsolatok új kezdetét, hogy pásztorok – azaz a társadalomban alacsony szociális helyzetben lévők – voltak a hír megkapói és lettek a hír vivői egy ilyen fontos üzenetnek.

A pásztorok lesznek a jó hír, az evangélium fő hírvivői, amely egy új kort harangoz be. Jézus gondoskodásának és odafordulásának szolgálata olyan szolgálat, amelyre egyszerű pásztorok is képesek. A gyógyulás szolgálata ez. Legyen Önök számára is 2010 az az év, amelyben a gyógyulást egészen konkrét módon megtapasztalhatják.

Dr. Ishmael Noko
A Lutheránus Világszövetség
főtitkára

2010. január

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben