A gazdasági válság hatása – szentszéki felszólalás az ENSZ genfi ülésén

Létrehozás: 2009. február 24., 16:42 Legutolsó módosítás: 2009. február 24., 16:43

Genf - A gazdasági és pénzügyi válság hatása az emberi jogok egyetemes érvényesítésére – ezzel a témával foglalkozott február 20-án az ENSZ Emberjogi Tanácsa. Az ülésen felszólalt Silvano Tomasi érsek, a genfi székhelyű ENSZ-hivatalok állandó vatikáni megfigyelője. Forrás: Magyar Kurír

A gazdasági válság hatása – szentszéki felszólalás az ENSZ genfi ülésén

Silvano Tomasi

A pénzügyi és gazdasági rendszer válságának jogi, társadalmi és kulturális vonatkozásai is vannakok – mutatott rá Tomasi érsek. Idézett a Quadragesimo Anno enciklikából, amelyben XI. Piusz az 1929-es gazdasági válságról elmélkedett. XI. Piusz hangsúlyozta, hogy a szabadverseny önmagát tette tönkre azáltal, hogy egyedüli kritériumként a haszonra alapozott.

Az érsek az etikai megközelítés szükségességére hívta fel a figyelmet a piac, a civil társadalom és az állam közötti pozitív partnerkapcsolat megteremtése érdekében. Rávilágított a válságnak a fejlődő országokra gyakorolt drámai következményeire: 2008-ban 130 millió ember kényszerült szegénységbe, az előrejelzések szerint 2009-ben újabb 53 millió embernek kell majd napi két dollárból fedeznie megélhetését. A gazdasági nehézségek miatt erős növekedéstől kell tartani a gyermekhalandóság arányában a szegény országokban.

A nagyobb gazdasági nehézségekkel küzdő országok függnek a nemzetközi segélyektől és a külföldön dolgozók hazaküldött anyagi támogatásától. A következő hónapokban várhatóan mindkét pénzügyi támogatás jelentősen csökkenni fog – figyelmeztetett a szentszéki megfigyelő. Ez az érintett személyek egészséghez, oktatáshoz és élelmiszerellátáshoz való jogainak érvényesítésére is kedvezőtlen hatással lesz; az oktatási, egészségügyi és élelmezési programok sikeres megvalósítása a segélyek hiányában kétségessé válik. A gyermekek oktatáshoz való jogának megvonása kétszeresen negatív következményekkel jár: egyrészt megakadályozzuk őket tehetségük kibontakoztatásában, amelyet a közjó javára fordíthatnának; másrészt hosszútávú gazdasági nehézségek feltételeit alapozzuk meg. A mai alacsonyabb oktatási befektetés a jövőben alacsonyabb gazdasági növekedéshez vezet. A gyermekek szegényes táplálkozása alacsonyabb várható életkort eredményez. Ennek negatív gazdasági következményei túllépnek a személyes dimenzión, és hatással vannak az egész társadalomra.

Silvano Tomasi érsek beszéde végén felhívta a figyelmet a válság egy másik következményére: a súlyos gazdasági nehézségek idején a kormányok hatalmának növekedésével számos, a demokráciát sértő intézkedésre kerülhet sor. A Szentszék ennek elkerülésére szólít, hiszen ez veszélyeztetné az alapvető emberi jogokat. Meg kell újítani a szolidaritás iránti elköteleződést; egységes nemzetközi cselekvéssel kell előmozdítani és védelmezni az emberi jogokat. Etikai alapokra kell helyezni a pénzügyi és gazdasági tevékenységet, amely prioritást biztosít a személyeknek, termelékenységüknek és jogaiknak a kapzsisággal szemben, amely kizárólag a haszonra összpontosít – zárta gondolatait Tomasi érsek.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben