A bevándorlók jogainak elismerése legyen az európai bevándorlási politika alapja

Létrehozás: 2010. május 03., 09:36 Legutolsó módosítás: 2010. május 03., 09:37

Malaga – Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) április 27-e és május 1-je között a spanyolországi városban tartotta VIII. európai kongresszusát a migrációról. A kongresszus május elsején ünnepélyes szentmisével ért véget, amelyet szombaton 13 órai kezdettel Antonio María Rouco Varela bíboros, madridi érsek mutatott be a malagai székesegyházban. A találkozó résztvevői április 30-án ötpontos üzenetet fogalmaztak meg, amelyben nagy súlyt fektettek a migráció pozitív szempontjaira. Forrás: Magyar Kurír

Az üzenet első pontban megállapítják, hogy az elvándorlók száma földrészünkön 34 millió, ebből 12 millió uniós ország állampolgára. Felhívják a figyelmet: Európában az elvándorlók jelenlétét ütőkártyának lehet tekinteni a jelen és a jövő számára egyaránt. A bevándorlók számos országban pozitív módon járulnak hozzá a nemzet életéhez. Jelenlétük azonban az európai közvéleményben félelmet is kelt, amelyből gyakran idegengyűlölet fakad, amelyet megerősít a jelenlegi gazdasági válság.

A második pont a kulturális sokféleség kérdésével foglalkozik. Ez nem vezet természetszerűleg olyan relativizmushoz, amely tagadja önazonosságunkat, és nem kényszerít asszimilálódásra. Erre a pluralizmusra a válasz a kultúrák közötti párbeszéd. Az uralkodó kultúra nem kényszeríthető rá senkire. A találkozás akkor jön létre, ha kölcsönösen felfedezzük egymás kultúrájában azt, ami egyetemes. Ha közösen elkötelezzük magunkat ebben a folyamatban, akkor el tudjuk fogadni a különbözőségeket, törekszünk a teremtő Isten terve szerint egységes emberi családként élni.

Üzenetük harmadik pontjában a CCEE malagai migrációs konferenciájának résztvevői a katolikus egyház szerepére mutatnak rá. Krisztus evangéliuma ma is arra szólítja fel az embereket, hogy küzdjenek le minden félelmet és bezártságot. Köszönetet mondanak XVI. Benedek pápának „Caritas in veritate” kezdetű enciklikájáért és támogatásukról biztosítják a Szentatyát küldetése teljesítésében. Az egyház meggyőződése, hogy az emberek képesek megnyílni a transzcendens felé, leküzdve a különbözőségek korlátait a testvériség építése érdekében.

A negyedik pont három területet jelöl meg, amelyen a testvériség építése lehetséges. Ezek a család, az egyházi közösség és a társadalom. Az egyház fáradhatatlanul hangoztatja, hogy a család, a társadalom alapsejtje olyan nélkülözhetetlen jog, amelyet minden elvándorló számára el kell ismerni. Az egyházi közösségek növeljék befogadó képességeiket a bevándorlókkal szemben. A püspökök, a plébániák, a katolikus mozgalmak mozdítsák elő a kultúrák közötti párbeszédet.

A társadalomnak kötelessége a migrációs kérdés kezelése. Összetett kérdésről van szó, amelynek kulturális, gazdasági, jogi, politikai, szociális és vallási vonatkozásai vannak. A nemzetközi közösség kötelezze el magát a kényszerű elvándorlás okainak csökkentésére, hogy a migráció szabad választás eredménye legyen.

A CCEE migrációs bizottsága üzenete utolsó, ötödik pontjában magukhoz az elvándorlókhoz fordul. „Befogadunk benneteket, mert hisszük, hogy ehhez minden embernek joga van. Minket nem érdekel származásotok, vallásotok, kultúrátok: Isten nagyra becsül és szeret titeket” – állapítja meg a záródokumentum, amely így zárul: „Visszautasítva a kirekesztés minden fajtáját, együtt kívánjuk építeni veletek Európa jövőjét. Ne veszítsétek el bátorságotokat. Osztozunk a jövőre vonatkozó reményetekben. A Krisztusba vetett hitünk jelenti a jövőt illető reményünk alapját. Ezt a jövőt pedig nem építhetjük nélkületek”.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben