„Távol áll Jézus Krisztus minden néphez anyanyelvén szóló evangéliumának szellemiségétől” – nyilatkozat a nyelvtörvényről

Létrehozás: 2009. július 13., 10:08 Legutolsó módosítás: 2009. július 13., 10:15

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa sajnálattal és csalódottsággal veszi tudomásul, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa megszavazta az államnyelvről szóló törvény módosítását. Egyházunk tagjainak döntő része Dél-Szlovákia területén lakik. Mindennapi tapasztalataink alapján bátran mondhatjuk, hogy az államnyelv védelmének megerősítése nem a szlovák anyanyelvű polgártársainkat segíti, hiszen nyelvüket eddig is használhatták az élet minden szegmensében, hanem a más nemzetiségűeket bizonytalanítja el még jobban anyanyelvük használatában. Forrás: reformatus.hu

Erkölcsileg elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a törvény olyan területeken is erőlteti a szlovák nyelv használatát, mint például az orvos-beteg kapcsolat, ahol nem valami elvont nemzeti érdeknek, hanem a beteg érdekének kell érvényesülnie. A módosítás egészen távol áll Jézus Krisztus – minden néphez anyanyelvén szóló és a nemzetek között igazságot hirdető – evangéliumának szellemiségétől, de ellentétben áll a Szlovák Köztársaság nemzetközi kötelezettségvállalásaival is (pl. a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájával); ráadásul visszaköszön benne a kormány képviselői által is bírált XIX. századi nemzetiségi politika – csak a szerepek cserélődtek fel.

Mindezek ellenére egyházunk továbbra is arra törekszik, hogy a magyar, a szlovák és más ajkú hívek otthonra leljenek benne és anyanyelvükön vehessenek részt szolgálatában, mert erre kötelez bennünket az evangélium és a reformáció hitelvei. Elvárjuk az állami szervektől is, hogy az államnyelv védelméhez hasonlóan törekedjenek arra, hogy az állampolgárok élhessenek a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló törvényben biztosított jogaikkal. Sajnos éppen az államigazgatás részéről a leggyakoribb ezen törvény rendelkezéseinek megsértése vagy negligálása. Reménységgel vagyunk afelől, hogy a kormányzat a jövőben hathatós lépéseket tesz azért, hogy minden állampolgár (legyen bármilyen nemzetiségű) otthon – és másokkal egyenjogúnak – érezhesse magát Szlovákiában, hiszen valójában ezt kívánja az állam érdeke.

Buzdítjuk egyháztagjainkat, hogy szabadon vállalják nemzeti hovatartozásukat és bátran éljenek az alkotmány és más törvények által biztosított anyanyelvhasználati jogukkal, hiszen csak az egészséges öntudatú ember tudja tisztelni és felebarátjaként szeretni a másikat. „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” (2Tim 1,7).

Komárom, 2009. július 9.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben