Szatmárért alapítottak egyesületet a reformátusok

— Felvéve: , ,
Létrehozás: 2011. augusztus 30., 10:14 Legutolsó módosítás: 2011. augusztus 30., 10:16

A most létrehozott Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesületet célja, hogy a régió kulturális és gazdasági növekedését előmozdítsa. Ennek egyik első lépéseként az egyesület találkozót szervez a szatmári reformátusok számára szeptember 17-én. Forrás: reformatus.hu, ttre.hu, refszatmar.eu

„Szülőföldjükért felelősséget vállaló, a Szatmári régiót önálló földrajzi, történelmi, néprajzi és kulturális egységnek tekintő alulírott személyek arra a közös elhatározásra jutottunk, hogy az országhatár által szétszabdalt történelmi Szatmárt újra életre keltjük, és megvalósítjuk a benne élő szatmári emberek szellemi-lelki egyesítését” – áll abban a szándéknyilatkozatban, amelyet Fülöp István Fidesz-es parlamenti képviselő és dr. Végh Balázs Béla szatmárnémeti egyetemi adjunktus látott el kézjegyével.

A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület tagjai szerint a közös nyelv, a közös kultúra, a mindenkor és mindenhol jelenlévő szatmári identitás bátorítja fel őket az egyesület tevékenységeinek megrendezésére. Úgy vélik arról a „szatmári lelkület”-ről kell beszélniük, amely koronként történelmi személyiségeinkben és irodalmárainkban, illetve művészeinkben nyilvánult meg markánsabban: Kölcsey Ferenc, Móricz Zsigmond, Szilágyi Domokos, Páskándi Géza és mások életművében. A szatmári ember önmagára ébredése mindenkor összefonódott a református egyház és a református értelmiség szellemi-lelki újjáéledésével, és ez ma, a globalizáció korában sem történhet másképpen. „Az egyháznak, a keresztyén eklézsiának ma is van rejtett tartaléka és szellemi-erkölcsi ereje, amelyre bátran építhetünk” – vélik az egyesület alapítói.

Egyesületük olyan célokat tűz maga elé, amelyek egyszerre válaszolnak korunk kihívásaira és viszik tovább a szatmári régió legértékesebb hagyományait. Ezek közül a következőket emelik ki: a szatmári régió kulturális, szellemi alkotó energiájának összefogása, a térség gazdasági és társadalmi súlyának növelése az országhatár mindkét oldalán elő szatmári emberek kulturális, lelki egyesítése; közös pályázatok készítése; világi és egyházi találkozók szervezése; testvértelepülési kapcsolatok kialakítása, illetve nem utolsó sorban a térség földrajzi, irodalmi, gazdasági stb. turistaútjainak a kiépítése.
„Egyesületünk tagjai lehetnek mindazok a személyek, akik vonzalmat éreznek a szatmári térség iránt, elfogadják egyesületünk alapszabályzatát és egyetértenek célkitűzéseinkkel” – áll a nyilatkozat befejező sorában.

Első lépésként hozzá is fogtak egy találkozó megszervezéséhez, melyre a határon innen és túl élő szatmári reformátusokat várják. A „Szatmár határok nélkül" című 2011. szeptember 17-i esemény helyszíne Ecsedménes Lovarda (Fábiánháza), programja pedig a következő:

11:00 Köszöntő: Fülöp István országgyűlési képviselő, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke, és Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke
11:10 Istentiszteletet tart Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, a börvelyi református énekkar szolgálatával
12:10 Testvértelepülési szándéknyilatkozat aláírása: Gyarmati Endre, Fábiánháza polgármestere és Domokos Sándor, Szamoskrassó polgármestere. Az eseményt méltatja: Nagyhajú Béla, főosztályvezető, állampolgársági igazgató
12:30 Varga Sándor színművész: Erős vár a mi Istenünk
12:55 Ünnepélyes állampolgári eskütétel. Köszöntőt mond: Wetzel Tamás miniszteri biztos, főosztályvezető
13:00 Kulturális műsor:
- Szatmárpálfalvi ifjúsági Szervezet
- Szatmár Táncegyüttes Mátészalka
- Nagyecsedi néptáncegyüttes
- Ombodi néptáncegyüttes
- Fábián házi moderntánc
- Szamosszegi Nőegylet
- Less Famous rockegyüttes
- Török József ROYAL TEAM vetési rockegyüttes
14:00 Szakmai előadások:
- Csűry István püspök: Reformáció Szatmárban
- Adorján Gusztáv, a Jósa Anrdás Oktatókórház ügyvezető igazgatója: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egészségügyi helyzete
- Pálfi József, a Partiumi Keresztény Egyetem adjunktusa: A református felsőoktatás partiumba
- Czomba Sándor államtitkár: Foglalkoztatás helyzete és jövője
- Nőszövetségi élet Szatmárnémetiben

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben