Szegő György: Táj, templom, szobor

Létrehozás: 2009. július 09., 08:31 Legutolsó módosítás: 2009. július 09., 08:32

Építészeti írások 1999-2007, Ráday Könyvesház, 2008.

Szegő György: Táj, templom, szobor

Szegő György: Táj, templom, szobor

Újabb válogatás jelent meg Szegő György építészeti tárgyú írásaiból. Az előző, 1998-as kötet a rendszerváltás körüli évtized építészeti/képzőművészeti változásait elemezte, ezúttal az 1999 és 2007 között megjelent cikkek és tanulmányok közül válogatott a szerző. A kötetet Bujnovszky Tamás fekete-fehér fényképei illusztrálják.

részlet Szegő György bevezetőjéből

Úgy alakult, hogy körülbelül negyedszázada írásokat is publikálok az építészet és a vizuális társművészetek tárgykörében. 1998-ban megjelent már egy olyan kötetem, amely ezekből a napi- és hetilapokban, szakfolyóiratokban megjelent cikkekból, tanulmányokból válogat. Az 1998-as kötet a rendszerváltás körüli évtized építészeti/képzőművészeti változásait elemzi, dokumentálja.

Most, amikor a városok átalakulása, az épített környezet megújítása/lerombolása felgyorsult, ismét időszerű, hogy az azóta közreadott szövegek tükrében - ha e kötet korlátozott keretei között is - "helyzetjelentés" készüljön a rendszerváltás óta eltelt évek második feléről, mindarról, ami ez idő alatt beérett, elmaradt, épült és pusztult. Szűkebb értelmezésben "csak" építészetről van szó, szélesebb összefüggésben az új Magyarország társadalmi-szellemi alakulása is nyomon követhető a kortárs építészet és urbanisztika jelenségeiben, illetve a párhuzamos nemzetközi eseményekkel, egy-egy kulturális útjelzőként funkcionáló építészeti kiállítás üzenetével történő összevetésben.
[...]

Nem törődve bele, hogy korunk építészete kiírja magát az ember üdvtörténetei közül: ez a válogatás öt fejezetbe gyűjt írásokat konkrét épületekről, a kortárs építészet elméleti kérdésköreiről, a társművészetek - képzőművészet, fotó - és építészet kapcsolatáról, hazai és nemzetközi kiállításokról. Végül a szakrális tarrtalmakat ismét közvetíteni szándékozó legújabb kultikus építészetről, ökumenikus szellemben elemző, építészet körébe tartozó kulturális, kultikus, vallásos jelenségekről. Hogy az olvasó az architektúra, az építő cselszövés "minden minndennel összefügg" ad hoc szövevényében eligazodhasson, ezúttal is névmutató segít a tájékozódásban.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben