Fabiny Tamás: Sem magasság, sem mélység – Keken András életregénye

— Felvéve: , , ,
Létrehozás: 2009. december 11., 16:48 Legutolsó módosítás: 2009. december 11., 16:50

Harmat Kiadó, 2009. Átdolgozott új kiadás.

Pontosan száz éve, 1909. december 10-én született Keken András
evangélikus lelkész. 1992-ben Fabiny Tamás tollából „Sem magasság, sem mélység” címmel regényes életrajz jelent meg róla. A száz éves
évfordulóra a Harmat Kiadó Életutak című sorozatában némileg
átdolgozva, második kiadásban jelent meg a kötet.


Sem magasság, sem mélység nem választhatta el Isten szeretetétől Keken
András evangélikus lelkészt. A kiváló képességű teológus taposta a sarat az Alföld végtelen szórványvilágában. Közben feleségével együtt gyermekotthont, árvaházat szervezett, hogy a szerencsétlen sorsú kicsinyeken segítsen.
Miután a Deák térre, az „ország templomába” hívták lelkésznek, tömegek
hallgatták igehirdetéseit. Amikor pályája legmagasabbra ívelt, ő akkor is
vállalta a mélység szolgálatát: a tomboló terror közepette élete kockáztatásával mentette az üldözött zsidókat. A háború után pedig az egyház autonómiájáért szállt síkra egy ugyancsak lélekölő rendszerben. Hitéért és az igazság érdekében vállalta az ÁVO fogságát, az internálótábort és a legnehezebb fizikai munkát. Nem sokkal az 1956-os forradalom előtt térhetett vissza a lelkészi szolgálatba, s Ordass Lajos püspök munkatársaként szolgálta Isten és a haza ügyét. Intellektuális gazdagság, lelki érzékenység, a szenvedők, elesettek és üldözöttek iránti segítőkészség jellemezte egész életét és szolgálatát.
A könyv ezt a hallatlanul izgalmas életutat mutatja be, közel hetven
fényképpel és számos egyháztörténeti jelentőségű dokumentummal. A háttérben körvonalazódik az ország 20. századi történelme, és feltárulnak az
evangélikus egyház újabb kori szomorú és hősies fejezetei. Írásaival,
prédikációival, leveleivel maga Keken András is megszólal bizonyságot téve
Isten szeretetéről, amelytől sem magasság, sem mélység nem választhat el.

A 250 oldalas könyv bolti ára 1750,- Ft.
Kapható a Huszár Gál könyvesboltban (Budapest V. Deák tér 4.,
valamint az Evangélikus Könyvesboltban (Budapest VIII. Üllői út 24),
illetve megrendelhető a Harmat Kiadó címén (1114 Budapest, Bukarest u.
3) vagy a harmat@harmat.hu e-mail címen.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben