Bence Imre - 2008. 01. 01. - Jn. 14,19

Létrehozás: 2008. december 09., 21:01 Legutolsó módosítás: 2008. december 16., 08:57

Prédikáció Budavárban az év igéjéről.

2008. év igéje:

Jézus Krisztus mondja:

Én élek, és ti is élni fogtok!

 

 

Ünneplő Gyülekezet!

Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

 

Szeretném ezen a reggelen, az év első reggelén a Biblia-olvasó útmutató évi igéjét hangsúlyossá tenni. Olyan bátorítást kaptam ebből az igéből, amely – biztosan meghatározza majd az előttem lévő napokat, és a feladataimat, szolgálatomat. Jézus Krisztus szava ez, amely a magyar fordításban így szólal meg: Én élek és ti is élni fogtok.

 

János evangélista Jézus szavaiból egy ún. Búcsúbeszéd gyűjteményt állított össze. Ez közvetlenül a passió történet előtt olvasható. Jézus a keresztre, az életét odaadó áldozatra készül. S közben arról beszél a tanítványainak, hogy nem kell nyugtalankodniuk, mert az ő halála életet teremtő halál.

 

Én élek – az a Jézus mondja ezt, akihez nagyon közel van a halál. De Jézusból nem a halálfélelem görcsei szakadnak fel, nem a sopánkodás, vagy az aggodalom szava ezek. A reménység szavai ezek. Én élek! - s ezzel Jézus rámutat arra, hogy az életnek sokkal több dimenziója van, mint amit mi – emberek látunk.

 

Természetesen – mi a biológiai dimenzióját jól látjuk az életnek. Azt hiszem azonban, hogy két pontja, - az élet keletkezése, és az élet vége még mindig nagyon sok homállyal fedett területe a természettudománynak.

Az élet keletkezésénél a magára és a tudományos igényességre adó tudósok alázattal vallják, hogy a jelenlegi ismereteik a korlátozottak.

Valamit sejtenek abból, hogy miként jöhetett létre az élet. De a nagy Kreátor, a Teremtő létéről éppen a ismereteik homályossága miatt vallanak. De ugyan ilyen homály fedi a kifelé vezető kaput is. A thanathológia, a halállal foglakozó tudomány külön diszciplínává fejlődött. Elsősorban a lélektant segítségül hívva próbálkoznak a halál titkának a megfejtésére, mert biológiailag olyan egyszerű megfogalmazni, hogy ahol nincs keringés és nincs agyműködés, ott beállt a halál. Mégis titkot rejt és félelmet kelt az ember szívében ez a „negatív életjelenség”.

 

Jézus egészen másképpen beszél a halálról és az életről:

Jézus a halott lánykára azt mondja, hogy nem halt meg, csak alszik. S élőkre mondja ki, hogy halottak. Az élet egyik legfontosabb szolgálatának tekinti a halált, amikor arról beszél, hogy a búzaszem csak úgy képes a termés meghozására, ha meghal. Ha nem hal meg, egymaga marad. Jézus számára az élet nem egyszerűen csak biológia funkcionalitás. Hanem a lét testi, lelki és szellemi valósága. Egészen egyszerűen – élet ott van, ahol az élet forrásával kapcsolatban van a létező, és a halál pedig ott kezdődik el, amikor az élet forrásától a létező – akár biológiai létének teljességében – elszakad.

 

De ebben az igében Jézus  - mondhatnám így is magát jelenti ki, mint az élet forrását. Más fordítások hangsúlyosabbá teszik az ok-okozati viszonyt: Én élek, és ezért ti is élni fogtok. - Vagy: Én élek, ezért ti is kell, hogy éljetek! Az egyik német fordítás a soll segédigével teszi egészen hangsúlyossá azt, hogy az, aki Jézussal kapcsolatban van, az nem a külső kényszer, hanem a belső erő alapján kell, hogy az élők közé soroltassék. Nagyon fontos ez az ok- okozati viszony! Jézus a tanítványainak mondott szavával rávilágít arra, hogy a tanítványok életminősége valójában az ő életéből fakad. De ez így is igaz: Az ember életminősége attól függ, hogy milyen kapcsolatban vannak az élettel, Jézussal.

 

Ezért akkor, amikor egymásnak boldog új évet kívánunk, akkor valójában arra kellene figyelnünk, hogy a Jézussal való kapcsolatunkon áll vagy bukik minden. Az életünk minősége is!

Nem a külső tényezők, hanem az erőforrás határozza meg azt, hogy milyen az életünk.

Néhány évvel ezelőtt egy használt autókkal foglalkozó barátommal beszélgettem. Leginkább az izgatott, hogy miért lehet az, hogy azonos típusú autók között is olyan nagy árkülönbségek vannak. Mivel én nem vagyok szakember, elsősorban a külső megjelenést figyeltem, s furcsállottam azt, hogy szépen kifényezett, jó állapotban lévő autóknál olykor drágább egy rosszabb állapotban lévő. Barátom akkor felvilágosított arról, hogy valójában soha nem a karosszéria számít. Az szinte másodlagos. A belső műszaki tartalom sokkal többet nyom a latba.  Elsősorban a motor és annak ereje, állapota. Megvallom, akkor még nagyon laikus voltam a használt autók megítélésében.

De az elgondolkodtatott, hogy miért van az, hogy az élet megítélésénél mindannyian ilyen laikusak vagyunk. Miért van az, hogy a külső élet, - amit e testben élünk -  az sokkal többet számít, mint az erőforrás. Miért van az, hogy az élet értékét elsősorban a fizikai erő, a vitalitás, a lendület, vagy éppen a szépség határozza meg. S olyan keveset beszélünk arról, hogy az élet minőségét az határozza meg, hogy a Jézussal való kapcsolatunk milyen erőforrás jelent nekünk.

Van, aki úgy gondolkodik, hogy elég ha a külső rendben van. Valaki azt mondta, hogy ő elég gazdag, ahhoz, hogy ne legyenek lelki gondjai. Van aki azt, mondja, hogy csak egészség legyen , és akkor minden megvan.

Azt is láthatjuk, hogy olykor csekélyke külső gondok miatt roppannak össze életek.

De azt is láthatjuk, hogy összetört testű, meggyötört sorsú emberek tudnak vallani a reménységükről, az életük értelméről, és olykor megszégyenítő lehet egy igazi értékeket hordozó élet, amely külsejében épp az ellenkezőről tanúskodna.

 

Én élek! Jézusnak ez a szava bátorító. Valami olyat jelent ez, mint a mobiltelefonosoknak az a mondat: van térerő. Valami olyat jelent, mint a szélmalomban dolgozónak ez a mondat: fúj a szél!  Ez azt, jelenti, mint a bankkártyával fizetni akarónak az, hogy fel van töltve a bankkártyád.

 

Nem is tudom, hogy nélküle miként mernénk elindulni a következő évre. Olyan sok keserűségre ad okot mindaz, ami a környezetünkben történik, hogy már a reményünk is megtört volna, ha nem lenne ez az erőforrás számunkra. 

Induljuk Ővele! Legyen az Ő élete minden tettünk forrásává. S a biológiai lét ajándékait, a vitalitást tegye teljessé a vele való lelki lét, olyannyira, hogy Jézus élete legyen azok számára is érezhető, akik velünk kapcsolatba kerülnek.  

 

Jézus élete legyen életünk forrásává, szeretete szeretetünk forrásává, türelme türelmünk forrásává, megbocsátása, megbocsátásunk forrásává.

S mert tudhatjuk és valljuk, hogy Jézus Krisztus élete örök, ezért még a halál sem jelenthet félelmet nekünk.

 

 

   Ámen

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben