Balicza Iván: Advent első vasárnapján

Létrehozás: 2008. december 06., 17:24 Legutolsó módosítás: 2008. december 06., 17:27

2008. 11. 30. - Mk. 1,1-5 alapján

Textus: „Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete, amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: "Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat; kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!" Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és - amikor megvallották bűneiket - megkeresztelte őket a Jordán vizében.  (Mk 1, 1-5) 

Keresztény Gyülekezet, Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

Az elmúlt héten minden este hallották Isten üzenetét azok, akik eljöttek az evangélizációs sorozatra. Új kezdetről, új reménységről szólt hozzánk Isten. Ma pedig advent első vasárnapjával elérkezett az új egyházi esztendő, amely arra emlékeztet, hogy Isten új kezdetet adott a világnak, és hív minket, hogy a mi életünkben is új kezdet legyen, először, vagy újra. Kezdd újra az életedet! Erről szól ma hozzánk Isten, és arról, hogy ez hogyan történhet meg velünk. Egy reklám azzal a mondattal hirdetett egy akciós lehetőséget, hogy: aki lemarad, az kimarad. Az advent Isten akciójának ideje, hirdeti, hogy eljött, itt van köztünk, elérhető. Ne legyen közöttünk senki, aki lemarad az adventről és ezáltal kimarad Isten életet újító akciójáról.

Mit kínál hát nekünk Isten adventi akciója?

Kezdd újra az életedet, mert Isten új kezdetet adott. Márk evangélista ezzel a mondattal kezdi: Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. A Biblia legelső mondata hasonlóan kezdődik: Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Akik annak idején olvasták Márk evangéliumát, azonnal eszükbe jutott ez a párhuzam. De azok is felfigyeltek, akik a görög filozófián növekedtek fel, mert a filozófia ősi és alapvető kérdése volt a kezdet. A görög szó, az arché, nem egyszerűen a régmúltat, valaminek az időbeli elsőségét jelenti, hanem a dolgok alapját, okát, eredetét is. Hogy mit mondunk a világ kezdetéről, abban benne van a világ alapjának, eredetének, ősokának kérdése is. Amikor tehát Márk azt mondta, hogy Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete, akkor ezzel az Ószövetséget ismerő zsidók felé azt is mondta, hogy itt most olyan eseményről van szó, amilyen a világ teremtése volt, a filozófiát ismerő görögök felé pedig azt, hogy itt most a világ eredetéről, alapjáról ismerhetitek meg az igazságot. Ez az igazság pedig Jézus, aki a Krisztus, az Isten Fia. Egy nagyon kicsit ezt is magyarázni kell, hogy megértsük, mert számunkra már az eredeti súlyához képest megüresedtek ezek az elnevezések. A zsidóság számára a Krisztus úgy hangzott, hogy Messiás. Isten küldötte, teljhatalmú képviselője, aki visszavezeti a zsidó népet az Istenével való áldott, boldog közösségbe. Megszünteti a bűnt, begyógyítja a bűn sebeit, helyreállítja a világ teremtéskori jó rendjét és békéjét. A Messiás, vagyis görögül a Krisztus elhozza az aranykort. Márk azt mondja: Jézust hirdetem nektek. Ő a Messiás, a Krisztus.

A görög-római kultúra embere is az aranykorra vágyódott. Ők úgy képzelték, hogy ha megismerik az istenek világát, a világ ősokait, az isteni gondolkodást, a bölcsesség szeretete, a filozófia elhozza ezt számukra. Nekik azt mondja Márk, hogy Jézust hirdetem nektek. Ő az Isten Fia.

Márk üzenete tehát egyaránt szólt zsidóknak és a görög-római világnak: Jézusban Isten új kezdetet adott. És ez az üzenet ma is éppígy szól az egész világnak, minden kor minden emberének, együtt és személyesen, közösségben és egyen-egyenként: Isten új kezdetet adott, ezért újra lehet kezdeni azt, ami elromlott, újra lehet kezdeni az életet. Ez advent evangéliuma, jó híre.

Aki erről lemarad, az kimarad. Aki elengedi a füle mellett ezt a jó hírt, aki elkerüli Jézust, aki nélküle próbálkozik meg azzal, hogy majd ő a maga módján, a maga erejéből rendbeteszi az életét, az kudarcot vall. Aki azt mondja, majd ő megoldja a problémáit, fogadkozik, hogy a saját akaratából újat kezd, az keserűen csalódik. Jézus élkül nincs új kezdet, nélküle marad minden a régiben. Mi a magunk erejéből legfeljebb a körülményeinken tudunk változtatni, és aztán meglátjuk, hogy jobb lett-e, vagy esetleg rosszabb.

Új kezdet csak Jézus Krisztusban létezik. Ha egy épület megroggyant, mert gyenge, rossz az alapja, akkor nem használ, ha az omladozó falakat lebontják, aztán újra építik. Ha az alap rossz, akkor az alapot kell kicserélni, újra alapozni, csak úgy van értelme új falakat húzni. Az életünkkel is így van ez. Megváltoztathatjuk a körülményeinket, mehetünk új iskolába, új munkahelyre, lecserélhetjük az öregecskedő feleségeket és férjeket, lehet több pénzünk, mindegy, ha nem az Isten által adott új alapra építünk, újra meg fog roggyanni az életünk. Meg kellene végre értenünk: Új kezdet Jézus nélkül senki számára nem létezik!

Márk evangélista adventi üzenete jó hír: Isten adott, készített új kezdetet. Neked is, akármilyen nagynak látod a bűneidet, az akadályokat, akármilyen reménytelennek látod a körülményeidet: Isten adott neked is új kezdetet. Van új alap, amelyikre felépülhet újra az életed. Ne azt várd, hogy körülötted változzanak meg a dolgok. Isten benned akar változást! Azt a változást, hogy higgy Jézusban, az Ő Fiában. Válaszd őt életed új alapjául! Bízd rá az életed! Rendezd be az életedet úgy, hogy Jézusra hallgass! Bánd meg a bűneidet! Takarítsd ki mindazt, ami nem fér össze az ő tisztaságával, szeretetével! Szeresd és tedd azt, amiről tudod, hogy Ő kedveli. Olyan ez, mint egy nagy, szenvedélyes és tiszta szerelem. Kerüld azt, ami megbántja, tedd azt, aminek örül! Ezt jelenti Jézusban hinni, Jézust szeretni, Jézussal járni, vele együtt élni.

Ő így szeretett minket. Közénk jött, hirdette és élte ezt az irántunk való szeretetét, és az életét is odaadta értünk.

Ez a kezdet, az új élet kezdete. Ezt kezdte el Isten, amikor elküldte Fiát, Jézus Krisztust a világba. Ha a mi életünkben nem lesz ez az új kezdet, arról nem Isten tehet majd. Aki lemarad, az kimarad.  Ámen.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben