AZ ENGEDELMES JÉZUS

Létrehozás: 2009. április 02., 13:39 Legutolsó módosítás: 2009. április 02., 13:39

„És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.” Filippi 2, 8

Isten azért küldte Jézust, hogy meglássuk Őt, a példaképet. Nem volt könnyű küldetés itt élni, bennünket és bűneink büntetését elszenvedni. Az engedelmes Jézusnak az volt az eledele és öröme, ha az Atya akaratát cselekedhette. Élete folyamán egyre inkább tanulnia kellett az engedelmességet, hogy majd a keresztet is vállalni tudja.

Jézus egyetlen nemje a Gecsemáné „nem”-je volt, amikor helyetted és helyettem ki kellett innia a keserű poharat. Egyetlen "miért" hangzott el a kereszten: „Én Istenem! Én Istenem! Miért hagytál el engemet?” Ez is a bűnnel kapcsolatban hangzott el. Neki nem volt természetes a bűn, nem volt megszokott, hogy az Atya nélkül éljen. Bár megtanulnád ezt a két szót, a „nem”-et és „miért”-et.Bár tudnád mondani, amikor jön a kísértés, hogy "nem"! Ha megszakad a kapcsolatod Istennel, kérdezhetnéd, hogy „miért” vagyok most ilyen egyedül, Uram?!

Tanuld meg Jézustól az engedelmességet! Nézd az Ő engedelmes életét! Van egy nagy kérdés. Jézust az engedelmessége a keresztre vitte. Ez a végállomás? Akkor téged is odavisz? Oda! Biztos, hogy oda. Az ó-emberedvégállomása a kereszt. De a feltámadott élet kezdete is! Akarsz-e engedelmesen Vele a halálba menni? Bár elkezdődhetne benned az igazi élet:

„Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus” (Gal 2,20). Istennek ez az akarata az engedelmes élettel. Akarod-e alárendelni magadat mindenben Neki? Akarod-e Jézustól megtanulni az engedelmességet?!

 

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben