Sztehlo Gábor emlékkiállítás nyílt Budapesten

Létrehozás: 2009. május 19., 09:04 Legutolsó módosítás: 2009. május 19., 09:31

Sztehlo Gáborról, a második világháborúban zsidó gyermekeket mentő evangélikus lelkész munkásságáról szóló kiállítás nyílt Budapesten, az Evangélikus Országos Múzeumban. Forrás: MTI

Sztehlo Gábor emlékkiállítás nyílt Budapesten

Sztehlo Gábor

A kiállításon látható többek között Sztehlo Gábor Luther-kabátja, azaz lelkészi ruhája, egy újságcikk az általa alapított árva gyermekeket elhelyező Gaudiopolis nevű városról, annak eredeti alapszabálya, néhány mackó és baba az itt élő gyermekektől, valamint fotók, amelyek a befogadottakat ábrázolják, egyebek mellett akkor, amikor maguk javították cipőiket – mondta Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöke.

Sztehlo Gábor emlékezete címmel megjelent a lelkész életútját bemutató könyv is, amit a mai szegény sorsú gyermekek támogatásával foglalkozó Sztehlo Alapítvány adott ki idén a lelkipásztor születésének századik évfordulója alkalmából. Fabiny Tamás hozzátette: Sztehlo Gábor a második világháború alatt több száz gyermeket mentett meg a holokauszt borzalmaitól, ugyanakkor 1945 után az akkori üldözöttek fiait, lányait is befogadta, így kerülhettek kulákok gyermekei is a holokausztot túlélő gyermekek közé, akik elvesztették szüleiket. A Gaudiopolist a kommunista pártállam az ötvenes évek elején államosította, Sztehlo Gábor pedig végül Svájcban fejezte be lelkészi pályafutását.

Az evangélikus püspök megjegyezte: a Gaudiopolis nem csak gyermekgondozó intézmény volt, hanem a demokráciára is felkészítette a fiatalokat például úgy, hogy kormányt és miniszterelnököt is választottak maguk közül. A Gaudiopolisban felnövő gyermekeknek Sztehlo Gábor nem csak atyjuk, lelkipásztoruk, otthon- és családteremtőjük volt, de az evangéliumot is közelebb hozta hozzájuk és szolgált közöttük. A gyermekeket kisebb csoportokra osztotta, anyát adott nekik, ő pedig atyjuk lett. Gaudiopolisban nem volt kötelező istentiszteleten részt venni, mégis a Sztehlo-gyerekek mindannyian ott voltak – mondta.

Gaudiopolis alkotmányában az alábbi mondat olvasható: „Krisztus evangéliumának szellemében, társadalmi korlátokat megszüntetve önálló, öntudatos, önismeretre és önbírálatra törekvő, gyakorlatilag ügyes, elméletileg képzett, magyar embereket neveljünk. Ha ez valóra vált, akkor ebben Atyánk segítségünkre volt”.

A 2009-es esztendőt egyébként a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetősége Sztehlo-évnek hirdette meg, amelynek következő eseménye a május 25-én, a budahegyvidéki evangélikus egyházközségben megrendezendő Sztehlo Gábor Emlékkonferencia lesz.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben