Ok­tó­ber a re­for­má­ció hó­nap­ja: Szalonna és bandája is zenél a Luther-gálán

Létrehozás: 2009. október 19., 10:17 Legutolsó módosítás: 2009. október 19., 10:19

Új állomásához érkezett a Reformáció Hónapja. Október 18-án (vasárnap) központi eseményként gálaestet rendeznek, amelynek a bu­da­pes­ti Urá­nia Nem­ze­ti Film­szín­ház­ ad otthont, ahol gazdag programok várják az érdeklődőket. forrás: orinentpress

Mint már beszámoltunk róla, október 1-jén vette kezdetét a Reformáció Hónapja a Biztonság – Bizalom - Bizonyosság jegyében. A hagyományokhoz híven az idén is gazdag programsorozatot indított útjára a négy magyarországi protestáns egyház. Száznál is több rendezvényre, köztük istentiszteletekre, tudományos ülésekre, megemlékezésekre, koncertekre és előadásokra várták és várják az érdeklődőket.
A programsorozat következő állomása a budapesti Urá­nia Nem­ze­ti Fil­mszín­ház­, ahol október 18-án (va­sár­nap) várják az érdeklődőket.

A Gála előtt 15.30-kor vetítik le Szakács Sára rendezésében azt a Pápai különkiadás című dokumentumfilmet, amely Gulyás Lajos református mártír lelkipásztorról és családjáról szól. Köszöntőt Szebik Imre ny. evangélikus püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke, míg az ünnepi beszédet Bod Péter Ákos, egyetemi tanár tartja. Életre kelnek Illyés Gyula, Ady Endre és Áprily Lajos versei. Közreműködik Széles Tamás színművész, ugyanakkor bemutatkoznak a Lónyay utcai Református Gimnázium diákjai. A zenei programot az Unicum Laude énekegyüttes valamint Pál István: „Szalonna és a Banda” szolgáltatják. A Gálaest házigazdái Bényi Ildikó és Asbóth József lesznek.

A rendezvény október 25-én, 17 órakor folytatódik. Ezen a napon Miskolcon az Avasi református templomban Reformációi Istentisztelet tartanak. Igét hirdet Szebik Imre ny. evangélikus püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke. Az úrvacsoraosztást Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke vezeti. A liturgiában az Ökumenikus Tanács tagegyházainak vezetői és miskolci lelkészei vesznek részt.

Ezt követően ok­tó­ber 31-én, szom­ba­ton 17 óra­kor folytatódik a Reformáció Hónapjának programsorozata. Ezen a napon meg­em­lé­ke­zést tar­tanak Bu­da­pes­ten a Reformációi Em­lék­park­ban. Az ün­nep­sé­gen imádságot mond Szebik Imre ny. evangélikus püspök, ün­ne­pi be­széd­et tart Tő­kécz­ki Lász­ló, a Dunamelléki Református Egyházkerület fő­gond­noka. Kulturális műsort adnak a Baptista Teológiai Akadémia, a Fasori Evangélikus Gimnázium és a Julianna Református Általános Iskola diákjai.
Közreműködik az Üdvhadsereg fúvószenekara. Az ünnepség este 18 órakor a Fasori Református Templomban zenés reformációi istentisztelettel folytatódik.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT), mint a programsorozat gazdája ugyanakkor különböző pályázati lehetőséget kínál a magyar oktatási intézmények óvodásai és diákjai számára. A téma Ady Endre halálának 90. évfordulója. A pályamunkákat továbbra is várják. A pályázati kiírás az alábbi linkeken is elérhető: www.meot.hu, www.reformatus.hu, www.refpedi.hu

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben