Sólyom László a váci börtönbe látogatott – Budaházy utána kiabált

Létrehozás: 2010. május 06., 22:25 Legutolsó módosítás: 2010. május 06., 22:27

Vác – A büntetés-végrehajtás és a közbiztonság együttes kezelésének fontosságáról, illetve a börtönökben dolgozó lelkészek státusa rendezésének szükségességéről beszélt Sólyom László köztársasági elnök a Váci Fegyház és Börtönben tett látogatásán szerdán. Forrás: MTI

Sólyom László a váci börtönbe látogatott – Budaházy utána kiabált

Fotó: kordellamisi.hu

Az államfő a börtönlelkészi szolgálat tízéves jubileuma alkalmából rendezett találkozón egyebek mellett azt mondta: jó érzéssel tölti el, hogy az egyházak rendszeres segítséget nyújtanak a büntetésüket töltők személyiségfejlesztéséhez, a tanuláshoz, a konfliktuskezeléshez, illetve részt vállalnak a családok összetartásában is.

Sólyom László szerint a hazai börtönök 130-200 százalékos telítettsége okán nemcsak a büntetés-végrehajtás, hanem a közbiztonság egész rendszerét is át kellene tekinteni, s átgondolásra érdemes az a javaslat is, miszerint a sokszor torz és beteg személyiségű elítéltekkel lelkiismeretesen foglalkozó börtönlelkészek megérdemelnék a köztisztviselői státuszt. Az államfő köszönetet mondott az egyházak képviselőinek a börtönökben végzett oktató, nevelő, fejlesztő munkáért és a családok együtt tartásáért tett erőfeszítésekért, amit – mint mondta – mind erőteljesebben kellene propagálni.

Jó volna a köztisztviselői státusz

A Börtönlelkészek Magyarországi Szervezetének működéséről Roszik Gábor elnök, evangélikus lelkész tájékoztatta a köztársasági elnököt, illetve a találkozón megjelent egyházi és világi vezetőket, a büntetés-végrehajtás vezetőit, valamint a börtönlelkészi szolgálat mintegy 33 tagját. Utóbbiak közül 17 katolikus pap, 11 református, 4 evangélikus lelkész, valamint egy rabbi tart rendszeres vallásgyakorlatot, illetve szabadidős foglalkozásokat a sokszor 15-20 évig rács mögött lévő elítélteknek. Roszik Gábor azt mondta: többen önkéntesként, míg mások rész-, vagy teljes munkaidőben dolgoznak, ezért is volna jó „egységesíteni”, köztisztviselői státuszba helyezni őket. Aláhúzva: a speciális feladat ellátása komoly erőfeszítést, nagy türelmet és nemegyszer napi 8-10 órás munkát igényel.

Sólyom meglátogatta az APAC-körletet is


Kökényesi Antal altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka egyebek mellett az összesen 8236 fős személyi állomány munkájáról és a 2008-ban elkészült rövid és hosszú távú fejlesztési programról számolt be. Elmondta, 62 sikeres pályázatukkal 1,2 milliárd forintból megújíthatják informatikai rendszerüket, megkezdődhet a gépjárművek cseréje, s lesz fedezet a személyi állomány képzési idejének meghosszabbítására is. Külön említést tett a váci büntetés-végrehajtási intézetben közel egy éve működő APAC-körletről, amelyben a vallás személyiségformáló erejét és az érintettek családtagjait hívják segítségül a szabadulás előtt állók testi-lelki stabilizálásához.

A köztársasági elnök Juhász Tibor római katolikus pap, Molnár István református és Jánosa Attila evangélikus lelkipásztorok beszámolóit követően látogatást tett a váci bv-intézet APAC-körletében. A brazíliai mintára létrehozott, 3 zárkából és egy közös helyiségből álló APAC-körletben a fogvatartottak zenével és úgynevezett bizonyságtétellel (személyes életük hitnek köszönhető átalakulása felvázolásával) fogadták a közjogi méltóságot. Az államfő váci programja a börtönkápolna és a ma már múzeumként üzemelő Doberdó-körlet megtekintésével zárult.

Budaházy kikiabált


Sólyom László távozása előtt nem várt „affér” történt. Amikor az őt szállító autó felé sétált, az egyik közeli cellából az ott előzetes letartóztatását töltő Budaházy György a rácson át kikiabált: „Elnök úr! Budaházy György vagyok, amnesztiát a politikai foglyoknak! Kilenc hónapja itt rohadok!”

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben