Sólyom László a kirekesztők közé állt

Létrehozás: 2009. október 26., 16:44 Legutolsó módosítás: 2009. október 26., 16:45

Sólyom László, ha tud róla, ha nem, egy lopási lehetőség megnyitását szorgalmazza. Olyanét, amelynek legfőbb nyertese az ő egyháza, a római katolikus lenne. Az államfő visszaküldte az Országgyűlésnek a népszámlálásról szóló törvényt, többek között azért, mert nem értett egyet azzal, hogy ne gyűjtsenek adatokat a vallási hovatartozásról. Az elnök azzal érvel, hogy a társadalom felekezeti, világnézeti megoszlása fontos adat, annak ismerete közérdek. Forrás: NOL / Révész Sándor

Valóban az, de mindenki tudja, akit ez érdekel, hogy a népszámlálás ebben a tekintetben csak a hazugságot szolgálja. Tudományos vizsgálatok, közvélemény-kutatások, egyházi adatok, az egyszázalékos adófelajánlások sokkal pontosabban mutatják a felekezeti megoszlást, bár persze mindegyiknek vannak korlátjai. (Tudjuk, az etnikai kisebbségekre vonatkozó népszámlálási adatok is teljesen irreálisak, csak egy kifejezetten kisebbségellenes kormány indulhatna ki belőlük.) A társadalmat, a felekezeteket élesen megosztja az a kérdés, hogy gyűjtsön-e az állam a népszámlálás során adatokat a felekezeti hovatartozásról. Aki ezzel egyetért, annak a felekezeti hovatartozását rögzíti a népszámlálás, aki nem ért ezzel egyet, azét nem. A népszámlálás tehát nem az egész társadalom, csupán két véleményközösség egyikének a felekezeti megoszlását méri. Aki ezeket az adatokat hitelesnek tekinti, kirekeszti a társadalomból a vele szembenálló véleményközösséget. Sajnos az államfő is e kirekesztők közé állt. A két véleményközösség a felekezeti hovatartozás tekintetében a lehető legnagyobb mértékben különbözik egymástól. Ez nagyon élesen megnyilvánult a 2001-es népszavazást megelőző viták során. A nagyobb keresztény egyházak, kivált a római katolikus, harsány reklámkampányt folytattak, hogy híveik jelöljék meg felekezeti hovatartozásukat a népszámlálás során. Kisebb keresztény felekezetek és zsidó hitközségek viszont éppen arra szólították fel híveiket, hogy hagyják figyelmen kívül a felekezeti hovatartozásra vonatkozó kérdést.

Utólag derült ki, hogy az Orbán-kormány súlyos anyagi következményekkel kívánja sújtani azokat a felekezeteket, amelyek az álláspontjával szembenállnak, illetve azokat az állampolgárokat, melyek az adatszolgáltatás önkéntességét komolyan vették, s a kormányé helyett egyházuk, hitközségük álláspontját tették magukávé. A kormánynak az volt a szándéka, hogy a felekezetek normatív támogatását a népszámlálási adatok szerint osztja el, és nem az addigi gyakorlat, a hívek arányait, ha nem is teljesen, de sokkal pontosabban tükröző egyszázalékos felajánlások szerint.

Ez nem jelentett volna sem többet, sem kevesebbet, minthogy a kormány elveszi a vele egyet nem értő felekezetek és hívek pénzét, és átadja a vele egyetértőknek. Pénzbüntetéssel sújtja azokat, akik élnek lelkiismereti szabadságukkal, és az önkéntes válaszadás jogát nem úgy gyakorolják, ahogy a kormánynak tetszik.

Ezt a gyalázatot 2002-ben csak az Orbán-kormány bukása akadályozta meg. 2012-ben aligha fogja.

Lehetséges, és reméljük, hogy az államfő elfelejtette már, mi történt tíz évvel ezelőtt, s a lelkiismereti szabadság szempontjából letaglózó, de az egyháza szempontjából üdvös anyagi következmények eszébe sem jutottak. Ebben az esetben az államfőnek el kell oszlatnia minden kétséget, egyértelművé kell tennie, hogy a felekezetek normatív támogatásának és az önkéntes népszavazási nyilatkozatoknak az összekapcsolásával egyáltalán nem ért egyet, és mélyen elítéli azokat, akik ilyesmivel próbálkoztak, vagy próbálkozni fognak.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben

Cikk

Elküldte Horváth-Bolla Zsuzsanna idő 2009. október 26., 16:48
A cikk érvelésével nem értünk egyet.
A szerkesztőség

kirekesztés?

Elküldte Kövecses László idő 2009. október 28., 09:51
Nagyon sajnálatosnak találom, hogy az evangélikus egyház portálján olyan írások jelenhetnek meg, amelyek egyfelől szidalmazzák a köztársasági elnököt ("kirekesztő"), másfelől a szekularizációt támogatják. Magyarországon csak a kommunizmus időszakában nem kérdeztek rá a felekezeti hovatartozásra - amióta van népszámlálás. Ide akarunk visszasüllyedni? Inkább a kis egyházaknak is hitük vállalására kellene buzdítaniuk híveiket a néma lappangás helyett! Ne csináljunk a vallásból és az egyházból magánügyet! Ez a sorvadás első jele. Örülök, kogy a szerkesztőség nem ért egyet a cikk tartalmával, habár véleményem szerint legjobban tenné, ha levenné ezt az írást a honlapról.

válasz

Elküldte Horváth-Bolla Zsuzsanna idő 2009. október 28., 12:02
Tisztelt Uram!

Talán elkerülte a figyelmét, de a lapszemle rovatba került fel a cikk. Tehát nem a portál saját anyaga, így a leírt mondatok sem a szerkesztőség illetve egyházunk véleményét tükrözik az ügyben. Ezt a cikk aljára tett szerkesztői hozzászólásomban is jeleztem.

Mivel folyamatosan nyomon követjük a népszámlálással kapcsolatos vitát, ezért az ezzel kapcsolatos fejleményeket is folyamatosan közzétesszük a portálunkon, hírközlési szándékkal, tájékoztató jelleggel.

Kérem, ezek figyelembevételét.
Üdvözlettel: Bolla Zsuzsanna, szerkesztő

Helyesbítés

Elküldte Kövecses László idő 2009. október 28., 12:17
Tiszttelt Szerkesztőség!
Valóban nem voltam elég körültekintő, amikor azt írtam, hogy az egyház portálján jelent meg ez a cikk. Ezért elnézést kérek. Azonban én magam is kifejeztem abbéli örömömet hozzászólásom végén, hogy a szerkesztőség nem ért egyet a cikk érvelésével. Köszönöm a felvilágosítást.

Köszönöm

Elküldte Horváth-Bolla Zsuzsanna idő 2009. október 28., 12:26
Köszönöm megértését.
Üdvözlettel: Bolla Zsuzsanna