Regnum Marianum: a Csikágó temploma

Létrehozás: 2011. március 21., 09:19 Legutolsó módosítás: 2011. március 21., 09:20

Tíz oldalt szentelt a balatonboglári Szent Kereszt Felmagasztalása templomnak az Épületek és tervek címmel 1945 augusztusában kiadott, összegző kötetében Kotsis Iván professzor. Ötvenhat éves volt akkor, már túlélt két világháborút, alighanem úgy érezte, ideje számot adni arról, mit végzett építészként. Az 1931–32-ben megépített balatonboglári templom tíz oldalt ért a nagyalakú könyvben. Végtelenül egyszerű, hófehér hasábjait, puritán belső terét, Bauhaus vonalvezetésű kontúrjait látható elégedettséggel idézte fel az alkotó. Forrás: nol.hu / N. Kósa Judit

Ugyanebben a könyvben az 1924-ben megtervezett és 1931-re elkészült Regnum Marianum két oldalt kapott. Egy külső fotót, amelyen érzékelhető a Városliget szélére, a Damjanich utca torkolatával szemben megépített templom monumentalitása, és egy belsőt, hogy mutassa, hogyan járja át a fény a kupola alatti hatalmas, 2300 embert befogadni képes teret. Az építész a két képhez csak ennyi magyarázatot fűzött: „Az énekkar helye a szentélyben, a főoltár mögött van. A templom alatt az egyházközség kulturális és jóléti helyiségei foglalnak helyet, köztük egy nagy előadóterem. Homlokzat haraszti kemény mészkőből, tetőfedések vörösréz-bádogból”. Ami leírásnak pontos; mégis, e két, szűkszavú oldal mintha valami elégedetlenséget rejtene.

Talán az bántotta a professzort, hogy a terve torzó maradt? Hiszen tény, hogy az 53 méter magasra tervezett toronyból „fedezet hiánya miatt” csak 15 méter épült meg, így a Szent Korona másával ékes kupola uralta a látványt, a tornyot övezni hivatott, árkádíves loggia meg afféle kilátóterasszá egyszerűsödött. Ugyanez történt az úttörő megoldással a templom alá tervezett helyiségekkel is. Erre utal legalábbis, hogy 1934. február 23-i ülésén tárgyalta a főkegyúri jogot birtokló főváros a Vitézi Szék kérését, amelyben azért folyamodtak, hogy a Regnum Marianum alagsorában Nemzeti Pantheont rendezhessenek be, Szent László oltárával és a hősök emlékkövével a középpontban. Az MTI híradása szerint a helyszínválasztást így indokolták: „A Regnum Marianum-templom eredetileg úgy épült, hogy az alacsony földszinten elterülő hatalmas helyiségekben vallási, illetve kulturális célokat szolgáló előadótermeket, vagy más hasonló helyiségeket rendezzenek be. Erre nem került sor egészen mostanáig, sőt a használaton kívül álló helyiségek bejáratait be is falazták.”

Az is meglehet persze, hogy a professzor visszatekintve bizonyítottnak látta: a templom megvalósulásának hét éve alatt a világ és benne ő is megváltozott. S habár 1924-ben még korszerű, de legalábbis indokolt gondolatnak tűnt Szent István korából, az akkor Itáliában és Dél-Franciaországban divatos román stílusból meríteni, tíz-húsz évvel később a bédekkerek már a pályatársak városmajori és a pasaréti templomait ajánlották a modernre fogékony közönségnek – a boglári épület szellemi rokonait tehát.

Más kérdés, hogy a Regnum Marianum, pontosabban az e néven ismert, külső-erzsébetvárosi egyházközség Magna Domina Hungarorum (azaz Magyarország Nagyaszszonya) temploma másmilyen aligha lehetett, mint amilyenre megrendelői akaratát Kotsis Iván formálta. 1924-ben, mikor eljött az építkezés ideje, ráadásul már a Regnum Marianum is egészen más volt, mint alapításakor. A hivatalosan 1903. január másodikán bejegyzett egyesület, amely a katolikus ifjúság „vallás-erkölcsös életének ápolását” tűzte ki célul, ezer szállal kötődött a XIX. század utolsó éveiben új erőre kapó katolikus mozgalomhoz, akárcsak a főváros mindennapjaihoz. A Katholikus Budapest című kötetben világosan le is szögezték: a Pest e zsúfolt és szegény munkáskerületében, a Csikágóban hittant tanító papok által szervezett „egyesület elsősorban eszközöket óhajt előteremteni, a melyek által az ifjúság körében a vallásos élet emelhető és fejleszthető. Ezért támogatja, terjeszti, ápolja az ifjúsági Máriakongregácziókat, ifjúsági könyvtárakat létesít, megfelelő folyóiratokat és könyveket ad ki, szegény tanulókat fölkarol”.

Az egyesület székházát a Damjanich utca 50. alatti háromemeletes bérházban, a Városligethez egészen közel alakították ki, és az alapító, pártoló és rendes tagok hozzájárulásaiból tartották fenn. A múlt század első évtizedében a nyolc középiskolai mellett a „pesti uraknak” szervezett, Prohászka Ottokár által vezetett Mária-kongregáció is itt működött. E szervezetek olyan egyéneket tömörítették egy áldozópap vezetése alatt, akik „belépésükkor a legünnepélyesebben felajánlották magukat a boldogságos Szűznek”, s gyűléseiket a ház udvarán, „szép, tiszta román” stílben felépített kápolnában tartották. Ugyancsak a Regnum Marianum épületében kapott helyet az ötven gimnáziumi tanuló otthonául szolgáló katolikus fiúnevelő intézet. A méltányos díj ellenében a szülők biztosak lehettek benne, hogy gyermekeik megfelelő ellátást kapnak, szigorú nevelésben és alapos oktatásban részesülnek – még a slöjd, azaz a kézimunka tanulása is kötelező volt számukra –, decens egyenruhájukban rendesen látogatják a közeli gimnáziumot, délutánonként pedig a bérház mögötti, a Fasor felé elnyúló kertben játszanak, sportolnak. Az egyesület ráadásul tizenkét érdemes fiúnak mindezt ingyen biztosította. Ugyancsak a Damjanich utcai házban szerkesztette Izsóf Alajos a Zászlónk című, havonta megjelenő ifjúsági folyóiratot, sőt még a Philippinumnak is itt szorítottak helyet. Az ebbe a testületbe tömörült fiatal papok célja nem más volt, mint „kialakítani az elvhű, életrevaló munkás magyar papság typusát”.

Másfél évtizeddel később azonban minden megváltozott. 1919. március 23-án – idézi fel a budapesti egyházközségek első tíz évét összefoglaló kötet – a szociáldemokrata ifjúmunkások VII. kerületi szervezete lefoglalta a Regnum Marianum épületét, és már a kápolnát is holmi bálteremnek akarták használni, amikor Csernoch János hercegprímás – megakadályozandó a rekvirálást – plébániatemplommá nyilvánította. Ezt követően, még a kommün alatt megkezdődött az egyházközség szervezése, a hívek összeírása: így ők már együtt vehettek részt az augusztus 15-i hálaadó szentmisén, ahol a „kommunizmus bukása” fölött érzett örömük jeléül évenkénti besnyői zarándoklatot határoztak el. Az egyházközség kibérelte a Damjanich utcai egyesületi épület földszintjét és az udvaron álló kápolnát is, de mivel ez kezdettől szűknek bizonyult, már 1921-ben templomépítő bizottságot alakítottak – előbb Skerlecz Iván egykori horvát bán, majd Scitovszky Béla későbbi belügyminiszter elnökletével. Két évre rá a főváros az egyházközségnek adta a Városligetből kihasított telket, majd meghirdették a tervpályázatot, „előre meghatározott irányelvek alapján”. A templomépítés fölött Csernoch hercegprímás, Albrecht királyi főherceg és Horthy Miklósné őrködött, az anyagi fedezetet a hívek pénzgyűjtéséből, hangversenyekből, bazárokból, kölcsönökből és az egyházi adók felemeléséből teremtették elő. A felbuzdulás olyan nagy volt, hogy még a tervpályázatot sem bírálták el, amikor a rendőrség közleménye szerint már csalók is gyűjtöttek pénzt a Regnumra való hivatkozással.

Ez a monumentális, s manapság a ligetszéli múzeumi negyeddel együtt ismét felépíteni tervezett templom mindössze húsz évig nézett farkasszemet a Csikágóval. A második világháborút kisebb sérülésekkel átvészelte ugyan – nem úgy, mint a Damjanich utcai kápolna, amely előbb találatot kapott, majd maga alá temette a ráomló szomszéd, ötemeletes bérház –, 1946-ra helyre is állították. Az 1951-es városrendezést azonban már nem úszta meg. Júniusban az MDP titkársága döntött a Sztálin-szobor helyéről és arról, hogy körülötte kialakítják a felvonulási teret; a határozatban mindössze pár szót szenteltek annak, hogy a „közbeeső épületeket el kell távolítani. Ezek: a villamos-végállomás, Regnum Marianum, Városligeti Színház”. Októberben nekiálltak a templom bontásának, a vasbetonszerkezetet végül robbantással távolították el. A maradványokkal feltöltötték a templom alagsorában lévő közösségi helyiségeket.

Legenda egyébként, hogy a Regnum kövét beépítették a Sztálin-szobor tribünrészébe, ahogy az is, hogy egy elpusztíthatatlan oszlop eltakarására ötölték volna ki az épület helyén jóval később, 1969-ben felállított Tanácsköztársasági emlékmű dombszerű talapzatát. A Sztálin-szobor decemberi avatásakor készült képeken jól látszik, hogy addigra tökéletesen elplanírozták a teret, mintha nem hogy két hónappal korábban, de sosem állt volna ott épület.

Az viszont tény, hogy amikor Kotsis Iván 1980-ban, kilencvenegy évesen meghalt, az illetékes hivatal azonnal cselekedett. Még abban az évben műemlékké nyilvánították balatonboglári templomát.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben