Pedofilbotrány: „szükségükből erényt kovácsoltak” a papok

Létrehozás: 2010. február 23., 08:51 Legutolsó módosítás: 2010. február 23., 08:52

Hogyan lehet visszatartani a papokat attól, hogy kiskorúakat zaklassanak? Mit kell a katolikus egyháznak tennie, hogy megakadályozzák saját soraikban a gyermekek megrontását? Klaus Beier, a Berlini Charité megelőzési szakértőjének kidolgozott terve van a helyzet megoldására, csak épp a Vatikán nem akar róla tudni. Forrás: spiegelonline.de / Annette Langer, atv.hu

Pedofilbotrány: „szükségükből erényt kovácsoltak” a papok

Klaus Beier

SPIEGEL ONLINE: Ön a Berlini Charité szervezetnél egy prevenciós programot vezet, amelyben lehetséges és valódi erőszaktevők önként részt vehetnek egy terápián. Hogyan akadályozza meg, hogy a pedofilok a gyermekekkel erőszakoskodjanak?

Klaus Beier: Először is felállítunk egy nagyon részletes diagnózist. Ennek előfeltétele egy együttműködésre kész fél, aki a valóságnak megfelelően elmondja, hogy szexuálisan miről fantáziál. Csak így tudjuk kitalálni, hogy mik alapján választanak – melyik nemet helyezik előtérbe, milyen tetteket és milyen testfelépítést.

SPIEGEL ONLINE: És aztán?

Beier: Az adatok alapján felállítunk egy veszélyanalízist arról, hogy milyen szituációk vezethetnek a mindennapokban szexuális visszaélésekhez, és hogy sikerülhet a páciensnek az ilyen helyzeteket a legjobban kikerülni. Nagyon gyakran az érintettek egy – saját kívánságaik által – eltorzított formában veszik tudomásul a valóságot. Így például egy homopedofil általános iskolai tanár, csak azért, mert egy diák gyakrabban felkeresi, azt feltételezi, hogy a fiú automatikusan szexuálisan is érdeklődik iránta. 

SPIEGEL ONLINE: De egy ilyen pedagógusnak remélhetőleg azt tanácsolnák, hogy váltson munkát, vagy nem?

Beier: Mindenképp. Aki egy ilyen veszélyszituációt nem ismer fel és nem reagál rá megfelelően, annak más környezetben kell dolgoznia. Még az előtt szeretném elérni az érintetteket, mielőtt pályát választanának. Aki felelősen viszonyul saját vonzalmához, mindig a megfelelő következtetéseket fogja levonni, mert saját maga is törődik azzal, hogy a gyerekek ne szenvedjenek károkat.

SPIEGEL ONLINE: Tehát meg van róla győződve, hogy a pedofilok képesek kontrollálni saját szexuális benyomásaikat?

Beier: Mindenképp. De ez csak akkor lehetséges, ha az érintettek maguk is akarják. Mint minden más krónikus betegnek, nekik is meg kell tanulniuk, hogy tudatosan kezeljék a betegségüket. Aki erre nem képes és a gyerekek áldozatául esnek ennek, azzal szemben csak büntetőjogi eszközökkel lehet fellépni.

SPIEGEL ONLINE: A páciensei között a katolikus egyház tagjai is megtalálhatóak. Lehetséges egyáltalán a papok közötti prevenció?

Beier: Igen. Meg vagyok róla győződve, hogy a pedofil egyháztagokat el lehet érni, mielőtt bűncselekményt követnének el. De ez csak akkor működik, ha az egyház ezt a folyamatot támogatja, annak elismerésével, hogy a pedofil vonzódás még nem bűn önmagában, része az isteni teremtménynek és az érintetteknek segítségre van szükségük. Senki sem akar ilyen lenni, ez egyszer csak létrejön – úgy, mint minden más szexuális preferencia – a fiatalkorban, és aztán az illető élete végéig fennmarad. A vonzódást önmagában nem tehetjük egyenlővé a megrontással. De mindenképpen gondoskodnunk kell róla, hogy a fantáziákból ne legyenek tettek.

SPIEGEL ONLINE: Több pedofil található az egyházban, mint a társadalom többi részén?

Beier: Azt feltételezik, hogy a férfi lakosság egy százaléka érintett, ez Németországban körülbelül 250.000 embert jelent. Azt, hogy milyen magas a katolikus egyházban az arány, nem lehet pontosan tudni.

SPIEGEL ONLINE: Néhány amerikai kutató abból indul ki, hogy a pszichózissal rendelkező embereket gyakrabban vonzza a papság intézménye és a vallási rituálék. Az egyházi oktatási intézmények gyűjtőhelyei a pszichikailag beteg embereknek?

Beier: Biztosan nem. De azt nagyon valószínűnek tartom, hogy egy konfliktusos szexualitással terhelt ember a templomban otthonra talál, mert ott védve van a kérdésektől – miért nincs barátnőd, vagy feleséged, családod? Erre a cölibátus nagyon alkalmas. Ehhez jön még, hogy egy pap társadalmilag elismert szerepet tölt be – legalábbis az általam ismertek számára ez volt az egyik oka, hogy papok lettek. A szükségükből erényt kovácsoltak…

SPIEGEL ONLINE: ... és a katolikus egyházban szokásos eltussolások miatt nem kellett büntető eljárástól tartaniuk a szexuális visszaéléseik miatt.

Beier: Ön feltételez egy tervezett eljárási módot a vonzódás esetében. De a probléma éppen a hiányzó, tudatos elemzése a problémának.

SPIEGEL ONLINE: Mi történne, ha az egyház végre nyíltabban és egyértelműbben foglalkozna a témával?

Beier: Ez segítene nekünk abban, hogy a potenciális pedofilokat jóval hamarabb felfedezzük és időben megtanítanánk nekik, hogy az ember hogyan kontrollálhatja saját magatartását – még mielőtt bárki áldozatul esne. A mostani pácienseink negyven körüliek, ha sikerülne a fiatalabb embereket, akiknek már kialakult a vonzódási körük elérni, az nagy lépés lenne előre. De ehhez az egyháznak támogatnia kellene a szakszerű diagnosztikát és terápiát.

SPIEGEL ONLINE: Úgy véli, hogy ezeket alkalmaznák az érintettek?

Beier: Erről meg vagyok győződve, mert a papoknál a társadalom iránt érzett felelősségtudat még erősebb, mint általában. Az egyre növekvő elhajlásuk tudomásul vételének hiánya az, ami veszélyessé teszi őket. Alábecsülik a fantáziájuk dinamikáját. Olyanok, mint a vakok, akik azt hiszik, hogy látnak – előbb, vagy utóbb elesnek.

SPIEGEL ONLINE: Az amerikai kutatók, mint például David Finkelhorn, abból indulnak ki, hogy egy szigorúan hierarchián alapuló rendszer nagyban megnöveli a visszaélések valószínűségét.

Beier: Egy világos szabályokkal rendelkező zárt rendszer ahhoz vezet, hogy a potenciális elkövetők hamis biztonságba ringatják magukat. Azt hiszik, hogy ha valaki követi a szabályokat, akkor mindent uralma alatt tud tartani. Egyidejűleg azonban van egy titkos világuk – ezek a fantáziáik.

SPIEGEL ONLINE: Sok egyházi személy fiatal korában bekerül az oktatási rendszerbe és szakértők szerint ezzel pszichoszexuális szempontból egy tinédzser szintén rekednek. Ez megkönnyíti az áldozatokhoz való hozzáférést?

Beier: Sok pedofil hajlamú férfi felenged a gyerekek világában és olyan atmoszférát áraszt, amely azt üzeni, közel vagyok hozzátok. Mint minden ember, egy pedofil is kötődést akar kialakítani, amely a szexuális preferenciáinak felel meg.

SPIEGEL ONLINE: Ön levélben fordult XVI. Benedek pápához, amelyben segítséget kínál az egyháznak a gyermekek megrontása elleni harcban. Örült a Vatikán az ajánlatának?

Beier: Nos, megköszönték, tudomásul vették az ajánlatomat és közölték velem, hogy a kúriához továbbítják az iratokat. De ez már több mint egy éve volt.

SPIEGEL ONLINE: Öt éve dolgozik a projektjén. Jóllehet XVI. Benedek pápa időközben kifejezte sajnálatát a gyermekmegrontások miatt, a katolikus egyházban nem lehet felfedezni azt, hogy átgondolnák eddigi politikájukat. Nem fogy el néha a türelme?

Beier: Tudom, hogy ezek a dolgok csak nagyon lassan fejlődnek, különösen egyházi körökben. De sajnálom, mert tudom, hogy hogyan lehetne a további áldozatokat megóvni.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben