Pápa: Bemutatkoztak az evangélikus püspökjelöltek

Létrehozás: 2011. február 28., 10:34 Legutolsó módosítás: 2011. február 28., 10:46

Payr Sándor pápai származású evangélikus lelkész, egyháztörténetíró születésének 150. évfordulója tiszteletére állt össze a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületi Nap programja, melynek keretében délelőtt emléktáblát állítottak a pápai evangélikus gyülekezet esperesi hivatala falán, délután pedig bemutatkoztak az egyházkerület püspökjelöltjei, hiszen a jelenleg szolgálatot teljesítő Ittzés János püspök nyugdíjba vonul. Forrás: papa-ma.hu / mo

Az egyházkerületi napon a meghívott vendégek előadásokat tartottak a pápai származású és városunkban szolgálatot teljesített lelkész életéről, munkásságáról. Szó esett Payr Sándor bibliográfiájáról, művei egyháztörténeti jelentőségéről. A magyar evangélikusság kiemelkedő alakja tiszteletére a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye és Pápa Városi Önkormányzata emléktáblát állított a Gyurátz Ferenc utcában. Az emléktábla leleplezése előtt Polgárdi Sándor esperes úgy fogalmazott, örül annak, hogy az egyház és a városvezetés között olyan együttműködés alakult ki,  amelynek kapcsán jövőt célzó elképzeléseik megvalósíthatók. Polgárdi hozzátette, a városvezetés jelenleg zajló projektjei turisztikai jelentősége révén az evangélikus egyházközség is megmutathatja egyháztörténeti értékeit, műemlékeit. Az emléktáblaavatáson részt vett dr. Áldozó Tamás alpolgármester, aki üdvözölte a kezdeményezést, hiszen fontos, hogy a nagy elődök közül minél többen ismertek legyenek a pápaiak előtt. Az alpolgármester hozzátette, ha a pápai evangélikus egyház megfogalmazott terveit – akár az ingatlanegyüttes fejlesztését, akár az iskolaszervezet kiteljesítését, akár a gyülekezetépítést – sikerre viszi, és ebben az önkormányzat, ha csak kis részben is segítséget tud nyújtani, akkor talán a nem evangélikus polgárok nevében is elmondható, minderre nagyon büszkék leszünk. A Payr Sándor emlékére állított emléktáblát dr. Áldozó Tamás és Polgárdi Sándor leplezte le. 

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület 116 gyülekezetében március 17-27-ig püspökválasztás lesz. Az evangélikus törvényalkotás értelmében az egyházmegyei presbitériumok jelölnek püspököket, emellett a gyülekezeti tagok is megnevezhetik az általuk jelölt személyt. Az összesítést követően a 11 püspökjelölt közül ketten vállalták a jelöltséget: Bencze András és Szemerei János. A Pápai Evangélikus Egyházközség tagjai március 27-én választhatnak a két püspökjelölt közül. 

Bencze András 27 éve szolgál Székesfehérváron és környező szórványgyülekezetekben. Az elmúlt másfél évben püspökhelyettesként is dolgozott. Bencze András püspökjelölt úgy fogalmazott, a püspöki hivatás központi feladata az igehirdetés. Isten igéjét a lelkészek és a püspök tisztán, igazán hirdessék, hiszen ez valóságos erő. Bencze András  emellett a lelki gondozást, vagyis a személyes igehirdetést emelte ki. Véleménye szerint fontos az együttszolgálók összetartása, az együttgondolkodás szorgalmazása – foglalta össze terveit a püspökjelölt. 

Szemerei János 17 éve a kaposvári gyülekezet lelkésze, 2000 óta pedig a Somogy-Zalai Egyházmegye esperese is. A jelölt fontosnak tartja az evangélikus egyház sokszínűségének megőrzését, hiszen az egyház nagyon gazdag örökséget hordoz. Az egyháznak arra kell törekedni, hogy az Isten veteményeskertje legyen, így indítva el a gyülekezet erősödését, bővítését – fogalmazott Szemerei János.

További képek:

http://www.papa-ma.hu/cikk_reszletes.php?id=3913&cnws=Bemutatkoztak_az_evangelikus_puspokjeloltek

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben