Muszlimok Európája – Európa iszlám földrész lesz?

— Felvéve: , , ,
Létrehozás: 2009. június 05., 13:18 Legutolsó módosítás: 2009. június 05., 13:21

Már ma is 55 millió muszlim él az EU területén, és egy-két évtized múlva néhány európai országban a lakosság felét fogják kitenni az Allah-hitű bevándorlók. Tavaly már a magyar határ tőszomszédságában, Szabadkán is mecsetet avattak. Forrás: Heti Válasz / G. Fehér Péter

A brüsszeli NATO-központtól a belvárosba haladó busz ablakából kitekintve az ember alig hiszi el, hogy Európa fővárosában jár. Török éttermek, kávézók, büfék, üzletek sorjáznak egymás után. A flamand, vallon feliratok szinte eltűnnek, helyüket török nyelvű táblák foglalják el. A férfiak a kávéházakban beszélgetnek, cigarettáznak, akárcsak otthon - pontosabban a török negyed lakói nagy részének már Belgium az otthona, mivel ott született.

A számok sokkolóak. Az 500 milliós Európai Unióban a muszlim bevándorlók és leszármazottaik száma - az illegálisan itt tartózkodókkal együtt - eléri az 55 milliót. A muszlimok a bevándorlók 90-95 százalékát teszik ki. Erre mondta Moammer Kadhafi líbiai elnök: az iszlám győzni fog Európában, de kardok, fegyverek és hódítás nélkül. Ha így folytatódik - márpedig a tendenciák erre utalnak -, Európa néhány évtized múlva iszlám földrésszé válhat.

De hogyan került ez a nagyszámú iszlám közösség Európába, amikor a második világháború után még mutatóba sem igen lehetett egy háztömbnyi muszlimot találni? A magyarázat mögött az a tény rejlik, hogy a gyarmati rendszer felbomlása az ötvenes évek végén egybeesett a nyugat-európai gazdasági fellendüléssel. A termelés bővülését azonban akadályozta a munkaerőhiány. Ezért az egykori anyaországok megengedték, hogy a francia, angol, belga, holland iskolákat végzett, a gyarmati közigazgatásban jártas személyek Európában telepedjenek le. Németország ebből a szempontból kivétel, mert nem voltak gyarmatai; ezért a hatvanas években szerződéseket kötött Törökországgal az idegen munkaerő betelepítésére.

A befogadó államok úgy vélték: ha az idegenekkel együtt tudtak élni a gyarmatokon, akkor minden simán fog menni a volt anyaországban is. Ez alapján nyert teret a liberális bevándorlási politika, mely részben még ma is tartja magát. És a sokadik hullámban érkezők közül számosan már nemhogy nem beszéltek semmilyen európai nyelvet, de sokszor még anyanyelvükön sem tudtak írni, olvasni. A legnagyobb hibának így az integráció feltételezése bizonyult. A muszlim vallás ugyanis ellenáll mindenfajta külső "behatolásnak"; az iszlám hit nemcsak vallási kötődést jelent, hanem világnézetet, életformát is. Így az esetek többségében náluk a társadalom legkisebb egysége a nagycsalád, ahol részben azért kell sok gyerek, mert ez a gazdasági lét alapja, és a felnövekvő nemzedék feladata lesz, hogy később eltartsák szüleiket, nagyszüleiket.

Így aztán míg az európai lakosság száma csökken, a bevándorlóké meredeken növekszik. Egy országban a lakosság számának szinten tartásához 2,11 százalékos születési arányra lenne szükség. Ezzel szemben az EU-ban a születési arány 1,38 százalékos. Az európai születési lista élén Franciaország áll 1,9 százalékos aránnyal, a végén Spanyolország szerepel 1,1 százalékkal. De a franciák még így is bajban vannak, mert a muszlim lakosság születési aránya 8,1 százalékos, aminek következtében a húsz évnél fiatalabbak 30 százaléka ma már muszlim. A nagyobb városokban, mint Nizza, Marseille vagy Párizs, ez az arány eléri a 45 százalékot is. Húsz év múlva minden ötödik franciaországi lakos iszlám hitű lesz, a borúlátók pedig attól tartanak, hogy negyven év múlva Franciaország iszlám köztársasággá válik.

Az elmúlt 30 évben Angliában a muszlim lakosság száma 82 ezerről 2,5 millióra nőtt, és már ezer mecset található az országban. A 16 milliós Hollandiában az újszülöttek 50 százaléka muszlim, és 15 év múlva a lakosság fele iszlám hitű lesz. A tízmilliós Belgium polgárainak 25 százaléka az iszlámhoz kötődik, és az újszülöttek 50 százaléka szintén muszlim. Az előrejelzések szerint 2025-re az újszülöttek aránya itt 1:3 lesz az Allah-hitűek javára.

A bevándorlók sokszor nem akarnak integrálódni, az európaiak meg a kulturális, vallási és életviteli különbségek miatt nem fogadják be őket. Az újonnan jöttek sok esetben nem is ismerik el az adott ország jogrendjét, hanem iszlám törvényeik szerint élnek, külön negyedekben. A rossz szociális körülmények, a másodrendűség érzése pedig frusztrálttá teszik a muszlim közösségeket, ami gyakran erőszakba csap át. A német Der Spiegel tudósítása szerint például egy berlini diák egy hétig csak rendőri kísérettel mehetett iskolába. A fegyveres védelemre azért volt szükség, mert a fiú összetűzésbe keveredett egy arab származású iskolatársával, aki azt kiáltotta neki: "Helyet, itt csak arabok lehetnek!" A támadó később értesítette az arab "Steinmetz-bandát", mely hazafelé rajtaütött a német fiún, és összeverte. A műveiben a muszlimokat negatív színben feltüntető Theo Van Gogh holland filmrendező 2004-es meggyilkolása pedig azt bizonyítja, hogy az ellentétek a legszélsőségesebb formákat is ölthetik.

Már a mostani gazdasági válság előtt tervek születtek a bevándorlóktól való megszabadulásra; Hollandiában például jelentős összeget ajánlottak fel annak, aki hazatér. De alig egy-két tucat ember élt a lehetőséggel. Kérdés persze, hogy milyen alapon és hová lehetne kiutasítani a bevándorlókat, különösen azokat, akik már Európában születtek. Valószínűleg sehová. Európa rádöbbent, hogy mivel a muszlim lakosság lélekszámának növekedése megállíthatatlan, meg kell tanulni együtt élni az iszlámmal. Ezért tavaly januárban, Brüsszelben aláírták az Európai Unió és 400 európai iszlám szervezet kapcsolatát rendezni hivatott muszlim chartát. A charta célja, hogy felszámolja az iszlám és a nyugati világ közti akadályt jelentő előítéleteket. A dokumentum első része az iszlámot mutatja be, nemet mondva a terrorizmusra és a dzsihád, a "szent háború" erőszakos értelmezésére, valamint elismeri a férfiak és nők egyenlőségét. A charta kéri a muszlimok mint európai vallási közösség elismerését. Történelmi lépésről van szó, mert ez az első alkalom, hogy az Európában élő muszlimok közös értelmezést adtak az iszlámról. A dokumentum másik fő állítása az állam semlegességének elfogadása; eszerint részrehajlás nélkül kell kezelni minden vallást, és lehetővé kell tenni értékeinek kifejezését. Az üzenet egyértelmű: mindkét fél tudomásul veszi, hogy Európában keresztényeknek és muszlimoknak egymás mellett kell élniük, elfogadva egymás értékrendjét.

Az iszlám pedig feltartóztathatatlanul terjed Európában. Olyannyira, hogy tavaly augusztusban mecsetet avattak a magyar-szerb határ másik oldalán, Szabadkán, ott ugyanis már annyi a muszlim bevándorló, hogy az imahely megépítése elkerülhetetlen volt.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben

Szabadka-Muhacir Cami

Elküldte martinkovics jános milán idő 2011. július 10., 14:59
Tisztelt Hölgyeim/Uraim....
Bízom benne kultúrált hangvitelű párbeszédet folytathatunk.
A nevem Martinkovics, montenegrói származású muszlim (muzulmán) vagyok. Családom Montenegró Sancak nevű tartományából származik.
Magyarországon nőttem fel,keresztények(???) között.
Sajnálatos és bosszantó, az egyre terjedő muszlim és iszlám ellenesség, amit Magyarországon az utóbbi pár évben tapasztalok.
Mivel Magyarországon minimális az imahelyek száma, a Szabadkai mecsetbe járunk át, áttért magyar hittestvéreimmel imádkozni. Szabadkán és Szerbiában a muzulmánok és magyarok között véd és dacszövetség van, ami nélkül a szerbek bedarálnák és "megennék" a vajdasági magyarokat...a vajdasági magyarok fennmaradása céljából létfontosságú, a muzulmánok megerősödése. Önök protestánsok, nem ismerik az ortodoxokat, sem az ortodoxiát. Ha valaki, hát ők tűzzel-vassal irtanak i mindenkit aki nem ortodox. Holnap, július 11-én lesz a szrebrenicai mészárlás évfordulója, ahol az ortodoxok 8000 muzulmán férfit és fiút mészároltak le. Csak az volt a bűnük, hogy muzulmánok. Ne felejtsék el...ezzel az erővel ezek a mártírok protestánsok is lehettek volna...ne gondolják, hogy egy ortodox szemében önök emberek...
Ne gyűlölködjenek, inkább gondolkodjanak...ki is az önök igazi ellensége...