Hűség Istenhez és az emberhez – Erő a múltból

Létrehozás: 2009. május 08., 09:21 Legutolsó módosítás: 2009. május 08., 09:22

Harsányi János, Wigner Jenő – két magyar Nobel-díjas, Balogh János, az ökológia kiemelkedő tudósa, Neumann János, a számítógép atyja. Ők ide jártak, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumba, de még Teller Ede is gyakran megfordult itt diákkorában, hogy az iskola kiváló tanárainak segítségével bővítse tudását. Ez a hagyomány nagy felelősséget ró az utódokra, akik azonban egyáltalán nem riadnak meg ettől... Forrás: egyházunk Fasori Gimnáziumának bemutatása a http://www.bizalmiszavazat.hu/mee.html oldalon.

Mikor Győri Tamás iskolalelkészt arról kérdezzük, adhat-e még ez a gimnázium Nobel-díjasokat a világnak, óvatosan válaszol: „Az iskola életében a huszadik századi történelemnek köszönhetően volt egy ötvenéves kényszerszünet, amit nem lehet nem tudomásul venni. Egyelőre nem kell Nobel-díjasokat nevelni, elég, ha a fasori gimnázium egyszerűen egy jó iskola. Nagyon távoli célként persze lehet, és szeretnénk is dédelgetni ilyen álmokat.” A lelkész szerint a múltból erőt lehet meríteni, mert azt tanítja nekünk, hogy minden körülmények között a lehető legjobb teljesítményre törekedjünk. Véleménye szerint Isten is ezt várja tőlünk. Ezen az ösztönzésen kívül mit tud adni ez az iskola az itt tanulóknak? Mindenekelőtt nyitottságot, ami talán abból is következik, hogy az evangélikusok hitvallásuk alapján a híd szerepét tölthetik be a másik két nagy felekezet, a reformátusok és a katolikusok között. A Fasor szilárd világképet ad, olyan tájékozódási pontot, ami minden eredmény feltétele. Végül pedig felelősségtudatot, hogy ne csak hatalmat és jólétet várjunk az élettől, hanem ennek értelmét a másokért való tevékeny életben keressük.

Az iskolában hagyományosan erős a reál tantárgyak oktatása, de természetesen a humán stúdiumok sem szenvednek hátrányt. Különösen nagy hangsúlyt fektetnek a nyelvek oktatására: az angol és a német mellett lehetőség van a francia és az olasz tanulására is. Az alsóbb évfolyamokon mindenki számára kötelező a latin. Az iskola nemzetközi kapcsolatait felhasználva, anyanyelvi környezetben is lehetőség van az idegen nyelvek elsajátítására, illetve olyan tanárokat alkalmaz az alma mater, akik nem csak a nyelvnek, de a hozzá tartozó kultúrának is jó ismerői. Ittzés Szilvia angoltanár, aki maga is több évet töltött az Egyesült Államokban, azt mondja, nagy lehetőségként éli meg, hogy ebben a gimnáziumban gyakorolhatja hivatását. „Mindig is tanár akartam lenni, úgy éreztem, hogy csak a tanításhoz értek igazán. Ehhez pedig a nyelv nagyon ideális, mert ez olyan eszköz, aminek segítségével a diákokhoz sokkal közelebb kerülök, mint bármi mással.” – vall hivatásáról a négy gyermeket nevelő családanya.

Az iskola a diákok tanórákon kívüli tevékenységét is ösztönzi: színjátszó-kör, énekkar, zenekar, olvasókör, nagy hagyományokkal rendelkező önképzőkör és számos szakkör működik a gimnáziumban, csendesnapokat szerveznek, a családórákon pedig olyan kérdésekről beszélgetnek szakemberek a fiatalokkal, amelyekről máshol nem esik szó: a pályaválasztásról, a szexualitásról, a toleranciáról. Az iskola felelős emberként tekint tanulóira, úgy ösztönzi például az országos eredményeket felmutató sportolóit, hogy akár egy-egy órát is elhagyhatnak az edzés érdekében. „Érdekes, hogy ezek a tanulók írják a legjobb dolgozatokat” – jegyzi meg Ittzés Szilvia.

Jassoy Dániel is heti öt-hat alkalommal jár edzésre, kiváló eredményeket ért el vízilabdában, korosztályában csapatával országos bajnok. Ő egy másik gimnáziumból azért jött át ide, mert az ottani diáktársai hozzáállását nem tartotta megfelelőnek, úgy érezte, őt is visszafogják. „Ha valaki tanult, azt már lenézték egy kicsit” – fogalmaz a tizedikes tanuló. Dánielt a humán tárgyak, a magyar, a történelem és a nyelvek érdeklik, tanár szeretne lenni, a bölcsészkaron fog továbbtanulni.

Petykó Zsuzsa mindenképpen egyházi iskolába szeretett volna járni. Itt konfirmált a gimnázium mellett működő gyülekezetben, és az intézmény jó híre is vonzotta. Ő szabadidejében kórusba és biológia, kémia, latin fakultációkra, valamint boncszakkörre jár, mert az orvosi egyetemre készül. Arra pedig, hogy fölveszik, nem csak szorgalma miatt van jó esélye, de a statisztikák is azt mutatják, hogy a fasori diákokat szívesen látják az egyetemeken.

Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium
www.fasori.hu
Cím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.
E-mail: fasor@fasori.hu
Telefon: (36-1) 321-1200
Evangélikus Gimnázium Alapítvány számlaszáma: 11707024-20255109
Evangélikus Gimnázium Alapítvány adószáma: 19007263-1-42

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben