Hány embert bír el a Föld? – Latolgatás Sir David Attenborough filmjében

Létrehozás: 2010. február 22., 16:38 Legutolsó módosítás: 2010. február 22., 16:45

Ha nem sikerül 8 milliárd körül visszafordítani a világ népességének növekedését, akkor a Föld az aktuális környezeti válságoktól (felmelegedés, az ivóvízkincs és a termőtalaj elszennyeződése stb.) függetlenül is pusztulásra van ítélve – állítja legújabb filmjében Sir David Attenborough. Forrás: NOL / Hargitai Miklós

A világhírű természetfilmes szerint a szándéktalan – vagy inkább az emberi szándékkal kifejezetten ellentétes – népszaporulat nagyobb veszélyt jelent a világ jövőjére, mint az indusztrializáció vagy egy esetleges kozmikus katasztrófa, és a családtervezés lehetőségeinek kiterjesztésével többet lehetne tenni az emberiségért, mint bármilyen környezet- vagy természetvédelmi programmal.

A nemrég elkészült film a How many people can live on planet earth? (Hány ember élhet a Földön?) címet viseli, és a napokban került fel a Youtube-ra. Attenborough az Optimum Population Trust nevű kezdeményezéshez csatlakozva szembesült a túlnépesedés tudományos tényeivel és következményeivel, ez állította újra a kamera elé.

Az élő bolygó és más, az egész világon vetített sorozatok révén ismertté vált természettudós és dokumentumfilmes most a saját eszközeivel indul harcba azért, hogy a népességszabályozás – vallási és ideológiai gátakat áttörve – felkerüljön a világpolitika napirendjére (ugyanúgy, mint mondjuk a klímaváltozás). Ennek legfőbb akadályát ma az egyházak, és a vallást a saját céljaikra használó politikai csoportok jelentik.

A katolikus egyház a születésszabályozásnak szinte az összes hatékony formáját elutasítja (mivel ellentétesnek véli azokat az Isten teremtő tervével), a mohamedán világban és a legtöbb törzsi vallásban pedig a gyermekvállalás egyszerre számít isteni áldásnak, a jövőbe történő befektetésnek és a hódítási törekvéseket szolgáló politikai cselekedetnek. Az eredmény – legalább is az az Optimum Population Trust kimutatásai szerint – szegénység, kiszolgáltatottság, erőszak, és a bolygó természeti erőforrásainak túlhasználása.

A film egyrészt az ember szaporodásának ökológiai korlátait mutatja be, másrészt pedig azokat a következményeket, amelyeket a túlnépesedés okoz. Érzékletesen ábrázolja például, hogy a népesség-fölösleg a világ számos pontján -–valószínűleg törvényszerűen -–a helyi vagy regionális háborúkban, a szexiparban, vagy rabszolgaként „hasznosul", eleven cáfolataként annak, hogy a mértéktelen utódnemzéssel az ember valamiféle isteni tervet teljesítene.

Az is kiderül az alkotásból, hogy a születsésszabályozás eszközeihez történő hozzáférés terén súlyos anyagi és ideológiai diszkrimináció érvényesül a világban. Vagyis minden második gyermek olyan párok nászából születik (az érintettek akarata ellenére), akik, ha tehetnék, élnének a fogamzásgátlás lehetőségével, de pénzügyi okokból vagy vallási tilalmak miatt nincs rá lehetőségük.

Linkek:

A film 2. része

A film 3. része

A film 4. része

A film 5. része

A film 6. része

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben