Brutális mértékű kártérítések a pedofil papok áldozatainak – Világszerte növekszik a katolikusok létszáma

Létrehozás: 2010. február 22., 09:58 Legutolsó módosítás: 2010. február 22., 09:59

A most kibocsátott vatikáni évkönyv adatai szerint, ha szerény mértékben is – 17,33 százalékról 17,44 százalékra – de növekedett a katolikusok aránya a világ össznépességében. A statisztika a 2007-től 2008-ig terjedő időszakot fogja át. Forrás: Heti Válasz / B. E.

Globálisan egy százalékkal növekedett a papi szolgálatot végzők aránya. Ázsiában, Afrikában, Amerikában emelkedett a szám, Európában jelentősen csökkent. Közel nyolc százalékkal kevesebb az apáca. Bár Afrikában és Ázsiában egyre több fiatal nő szenteli életét Isten szolgálatának, az európai és amerikai drasztikus csökkenést nem tudják ellensúlyozni.

Meglepetés, hogy megerősödött az amerikai katolikus egyház. Az 1, 5 százalékos növekedés eredményeképpen jelenleg több mint 68 millió katolikus él az Egyesült Államokban. A lakosság több mint egy negyedét kitevő katolikusok ugyan kisebbségben vannak a protestáns többségű országban, mégis a legnagyobb egységes közösséget képezik, mivel a protestáns hívők sok egyház közt oszlanak meg. (A legerősebb protestáns egyház, a déli baptisták 16, 2 millió hívet mondhatnak magukénak.) Így Brazília, Mexikó, a Fülöp-szigetek után az Egyesült Államokban él a legtöbb katolikus.

A néhány évvel ezelőtti pedofil botrány erkölcsileg és anyagilag is megroppantotta az amerikai katolikus közösséget – akárcsak az írországit. (A zöld szigeten jobbára olyan intézményekben érte abúzus a gyermekeket, melyeket a társadalom perifériáján élők – megesett lányok, iskolakerülők, bűnözői háttérrel érkezők – nevelésére hoztak létre a XIX. században. Ezek az iskolák sokszor egy Isten háta mögötti településen voltak, ahol a külső ellenőrzés nélküli összezártság kinek-kinek a rosszabbik énjét hozta felszínre.)

Az ír kormány és a helyi püspöki kar 12 ezer áldozatnak fejenként átlagosan 90 ezer dollár kompenzációt fizetett, az egyesült államokbeli katolikusok viszont kétmilliárd dolláros (!) kártérítést fizettek – úgy tűnik viszont, hogy a túlságosan liberálisnak tartott amerikai katolikus egyház a botrány után megtisztult. Megszigorították a pappá szentelés feltételeit, minden területen folyamatosan ellenőrzik a lelkészek munkáját.

A megerősödést az elemzők elsősorban a demográfiai folyamatoknak tudják be, komoly változást eredményezett a gyakorló vallásos spanyol ajkúak számának növekedése. Mások viszont arra a következtetésre jutottak, hogy a nyugdíjba vonuló „baby-boom nemzedék" – miután kitombolta magát – vallásosabb lett, mint fiatalabb korában.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben