Becsengettek: új tanév új kihívásokkal

Létrehozás: 2010. augusztus 30., 13:20 Legutolsó módosítás: 2010. augusztus 30., 13:21

Tanévnyitó konferenciát szervezett kedden a Békés megyében működő közoktatási intézmények vezetői részére a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár. Neves szakemberek tartottak előadást a közoktatás minőségét emelő lehetőségekről, a tanév feladatairól és a nevelés kérdéseiről. Közben több iskolában tartanak, vagy már a végéhez közelednek az építési és renoválási munkálatok. Forrás: Békés Megyei Hírlap

Gazdaság és emberi értékek

Kedden csaknem száz intézményvezető és pedagógus vett részt a Békés Megyei Jókai Színház Vigadó termében megrendezett eszmecserén. Házigazdaként Fekete Péter igazgató köszöntötte a vendégeket, később a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár részéről Hajnal Lajos igazgató mondott beszédet, melyben nem a közoktatás, hanem a gazdaság és az emberi értékek kapcsolatát emelte ki. Utána Farkas Zoltán nyitotta meg a konferenciát.

„Fontos, hogy az óvodai képzéstől kezdve az általános és középiskolai oktatáson át jövőképet mutassunk az ország gazdaságának, olyan piacképes tudást kell adnunk a tanulóknak, amellyel, ha kikerülnek az iskolából, nemcsak értékes, hanem hasznos részesei lehetnek a társadalomnak” – fogalmazott Békés megye képviselő-testületének elnöke. Farkas Zoltán kiemelte, hogy az oktatás is pénzhiányban szenved, ezért a megadott kereteken belül kell a lehető leghatékonyabban működtetni. Elmondta, hogy ma adják át Gyulán a Harruckern János Közoktatási Intézmény új épületegyüttesét és százötven férőhelyes kollégiumát.

A mesterek még dolgoznak

Természetesen nemcsak a fürdővárosban, hanem megyeszerte több iskola bővült – vagy csak kapott frissen mázolt köntöst. Orosházán, az evangélikus általános iskolában és gimnáziumban a gyarapodó gyermeklétszám és a korszerű oktatás elvárásainak kívántak megfelelni, ez az igény már régen indokolta az épületbővítést.

„Kinőttük a régi épületet, amely eredetileg tizenhat tantermes iskolának épült” – nyilatkozta Fehér Borbála igazgató, aki nagyon készül a vasárnapra, mert ekkor szenteli fel Gáncs Péter püspök az új épületszárnyat.

Csoportbontásban folynak a nyelvi és az informatika órák az iskolában, növeli a tanteremigényt a felekezet szerinti hittanoktatás és a felzárkóztató foglalkozások száma. Mintegy hatvan millió forintot tartalékolt az iskola az elmúlt majd’ húsz év alatt: ebből épült meg szeptemberre az új szárny, melyet függőfolyosó köt össze a régi épülettel.

„Informatikatermek lesznek a földszinten, az első emeleten irodák, a másodikon két, tizennégy fős nyelvi labor működik. A harmadik emelet még nem épült be, később a könyvtár költözik oda. A régi szárnyban felszabaduló helyiségben tornaszobát alakítottunk ki az alsósoknak” – érzékeltette a változásokat az intézményvezető.

Már csak az utolsó simítások vannak hátra és néhány napon belül befejeződik a békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola több mint félmilliárd forintos felújítása.

Deákné Domonkos Julianna tagintézmény-vezetőtől megtudtuk, az iskolaév a munkálatok miatt kicsit késve, szeptember 5-én vasárnap délután, a hivatalos tanévnyitóval rajtol. Az első néhány nap igazgatói szünetnek számít majd, vagyis a diákoknak és pedagógusoknak nem kell hétvégén pótolniuk az elmaradt órákat. A tanévnyitó viszont bővelkedik majd érdekességekben, ekkor adják át a teljesen újjászületett épületet és felavatják a sportpálya szegélyező falát borító graffitit is.
 
Összesen mintegy 536 millió forintból, európai uniós támogatással korszerűsítik a békéscsabai 2. Számú Általános Iskola épületeit, fejlesztik eszközrendszerét. A beruházás konkrét munkálatai júniusban kezdődtek, és várhatóan jövő év őszére végeznek a kivitelező, LBL Fővállalkozó és Szállítási Kft. munkatársai a projekttel.

„Az első tanítási napon, szeptember 6-án, jövő hét hétfőn reggel nyolc órakor tanévnyitóval várjuk diákjainkat az iskolában” – tudtuk meg Szeleczki Erzsébettől. Az intézmény igazgatója elmondta, a felújítás alatt álló régi épületben nyolc tanterem már elkészült, míg a ’81-ben épült szárnyban jelenleg valamennyi helyiséget használhatják a tanulók. Emellett a Csaba utcán a zavartalan tanítás érdekében további két tantermet alakítottak ki.

„Az étkezést már az első napon biztosítani tudjuk tanulóinknak” – hangsúlyozta az intézményvezető. Hozzátette, a tornateremben jelenleg a nyílászárókat cserélik, a tervek szerint november környékén tarthatják majd újra ott a testnevelésórákat. Addig jó idő esetén a volt SZTK-pályán mozoghatnak a fiatalok, illetve ideiglenesen erre a célra a Balassi Bálint Magyar Művészetek Házának emeleti nagytermét is használhatják.

„A tervezett ütemben haladunk a munkálatokkal, sőt, egyes területeken még a tervezettnél is előrébb járunk. Az 1981-ben épült szárny átalakítását, felújítását a jövő évben valósítjuk meg” – beszélt az építkezés részleteiről Laczó Szabolcs, az LBL Fővállalkozó és Szállítási Kft. ügyvezetője. A projekt során egyebek mellett akadálymentes parkolóhelyeket alakítanak ki, teljesen kicserélik a tetőt, hőszigetelik a homlokzatot, szigetelik a falakat, valamint cserélik a padló- és falburkolatokat. Teljes egészében akadálymentesítik az épületet, korszerűsítik a fűtési rendszert és a villanyhálózatot, játszóudvart alakítanak ki, cserélik a nyílászárókat és felújítják a vizesblokkokat.
 
Ami változik és ami nem

Több változás lép életbe a szeptemberben kezdődő tanév során, melyeket a Nemzeti Erőforrás Minisztérium foglalt össze kiadványában.
Július 5-én fogadta el az országgyűlés a közoktatási törvény módosítását, melyben rögzítették az általános iskolai évfolyamismétlés és szöveges értékelés alkalmazásának feltételeit. Ismét lehetőség van rá, hogy a második év végén és a további évfolyamokon a nevelőtestület megbuktathassa a diákot, a szülői vétó kikerült a jogszabályból – visszatértek a 2003. évi módosítás előtti állapothoz. Csak akkor léphet magasabb évfolyamba a tanuló, ha teljesítette az előírt követelményeket. Igaz, az első évben továbbra is csak akkor buktatható meg a diák, ha a tanulmányi követelményeknek igazolt vagy igazolatlan mulasztásai miatt nem felelt meg.

Pedagógiai programban maguk határozhatnak arról az intézmények, hogy a második év végétől a negyedik év félévének lezárásáig szöveges értékelést vagy a hagyományos osztályozást használnak, esetleg a két variációt együtt. Iskolaváltásnál szülői kérésre az iskolának a félévi és év végi minősítést osztályzattal kell kifejezni, az alkalmazott jelölést, az értékélés érdemjegyre való átváltását a helyi tantervben határozzák meg. Ugyanakkor rögzítették, hogy az első évben félévkor és év végén, a második évben félévkor szöveges minősítéssel kell elbírálni, hogy a diák kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, netán felzárkóztatásra szorul.

További változás, hogy kötelezően csak az elsőtől negyedik évfolyamon folyhat nem szakrendszerű oktatás, az ötödik és hatodik évben ez lehetőséggé válik, melyről az intézmények szabadon dönthetnek. Maximum a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások felében lehet nem szakrendszerű oktatás.

Történt olyan módosítás is, mely nemcsak a közoktatásról, hanem a felsőoktatásról szóló törvényt, azaz az érettségi és a felvételi rendszerét is érintette. Növelni szeretnék az emelt szintű érettségi súlyát és presztízsét – az eredeti funkciót erősítve – azzal a lépéssel, hogy a 2013/2014. évi felsőoktatási felvételi eljárás során már a kormány határozza meg, a bekerüléshez az érettségi vizsga mely tárgyából, tárgyaiból kell emelt szintű vizsgát tenni. Idén október 30-áig rendeletet adnak ki a felkészülési idő biztosítása érdekében, hogy az alap- és egységes, osztatlan képzéshez mely tárgyból szükséges az említett emelt szintű érettségi vizsga.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben