Állni Istenért, egyházért, hazáért

Létrehozás: 2010. május 13., 09:15 Legutolsó módosítás: 2010. május 13., 09:16

Mindszenty bíboros rendíthetetlennek bizonyult minden fenyegetés és támadó vádaskodás ellenére – mondta Veres András szombathelyi megyés püspök azon a szentmisén, amelyet a 35 esztendővel ezelőtt elhunyt, boldoggá avatásra váró főpap emlékére mutattak be május 8-án Esztergomban. Forrás: Magyar Hírlap, Magyar Kurír

Az esztergomi bazilikában tartott szentmisén jelen volt Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Juliusz Janusz apostoli nuncius, akit tizenöt évvel ezelőtt éppen e napon szenteltek püspökké, a püspöki konferencia több tagja, közöttük Paskai László bíboros, Bábel Balázs érsek, Spányi Antal és Kiss-Rigó László megyés püspök, Székely János, Udvardy György, Ladocsi Gáspár és Cserháti Ferenc segédpüspök, valamint a diplomáciai testület és a közélet számos képviselője.
Az országos Mindszenty-zarán-doklatra érkezett hívek megtöltötték a székesegyházat, sokan gyalogosan vagy kerékpáron tették meg az utat Esztergomba, hogy fáradságukat Magyarországért és Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért ajánlják fel.

Homíliájában Veres András emlékeztette a híveket, hogy Mindszenty joggal féltette a kommunizmustól és az állami ateizmustól a magyar népet.

„Az általános megalkuvás, elgyávulás és elkényelmesedés idején Mindszenty bíboros úr nyíltan és bátran szembeszállt a Szovjetunió fegyveres erejével támogatott kommunista diktatúrával” – hangsúlyozta a megyés püspök, egyben rámutatva arra is, hogy a bíboros nem tétovázott a vallásszabadság érdekében nyíltan szót emelni. Egyetlen cél vezette ugyanis: állni Istenért, egyházért, hazáért. Mind a mai napig nem szűnt meg a hit- és egyházellenesség, figyelmeztetett Veres András, csak sokkal kifinomultabb módon, a világnézeti semlegesség álruhájában jelenik meg.

Ahhoz, hogy nemzetünk életében pozitív fordulat következhessen be, figyelmeztetett a megyés püspök, nekünk, ma élő magyaroknak is olyan egyházi és közéleti vezetőkre, püspökökre és politikusokra van szükségünk, akik Mindszenty bíboros ars poeticájának jegyében Istenért, egyházért és hazáért tevékenykednek. „Erkölcseiben kell megújulnia az egész magyar társadalomnak! Fel kell ráznunk embertársainkat, s magunkat is, talán még nem késő” – kérte a híveket cselekvésre Veres András.

A szentmise végén a jelenlévők Mindszenty József bíboros boldog-gá avatásáért imádkoztak, majd koszorút helyeztek el és imát mondtak Mindszenty bíboros sírjánál. A szertartás után Erdő Péter bíboros megáldotta a felújított prímási pincét. „Célunk, hogy tisztelve a régiek munkáját, hitét és alkotókészségét, felhasználva az eredeti szándékokat, a mai időknek megfelelve próbáljunk újjászületni” – mondta rövid beszédében Erdő Péter. Az eredeti funkcióját visszanyerő pincerendszer éttermet, interaktív bormúzeumot, turisztikai fogadóközpontot és a „borvidékek alagútja” nevű részt foglalja magában.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben