A Fasor legyen újra a szabadelvűség fellegvára

Létrehozás: 2009. július 13., 09:36 Legutolsó módosítás: 2009. július 14., 11:01

Hivatali idejének lejárta előtt kényszerülhet megválni székétől Ódor László, a Fasori Evangélikus Gimnázium igazgatója. Elmozdítását az iskolát fenntartó egyházból kezdeményezik. Forrás: Népszabadság / Pintér Attila

A Fasor legyen újra a szabadelvűség fellegvára

Fotó: Bolla Zsuzsanna

„Kedves Péter, Püspök Úr! Te talán jobban érted, mi folyik most itt a Fasor ellen – s énellenem a háttérben. Nekem is – mint Neked is – a legfontosabb a Fasor, mely vitathatatlanul újra rátalál útjára. Kérlek, segíts abban, hogy egyetértés szülessen közöttem s az Országos Presbitérium jó része között az egészséges folytatás kérdésében”.

Így kezdődik az a szerkesztőségünk birtokába jutott levél, amelyben Ódor László, a Fasori Evangélikus Gimnázium igazgatója (az Antall-kormány idején hazánk svájci nagykövete) kéri Gáncs Péter evangélikus püspök „segítségét" a közte és az iskolafenntartó egyház közötti feszültségek elsimításához. Egy másik, szintén Ódor által jegyzett dokumentumból kiderül: az igazgató azt javasolja, hogy a Fasor függetlenedjen az egyháztól. Tartsa meg evangélikus nevét és jellegét, de működjön autonóm oktatási és szakmai intézményként. Az igazgató fontosnak tartja azt is, hogy az iskola közvetlenül kapja meg az állami támogatásokat, s ne a fenntartó egyházon keresztül, amely – Ódor állítása szerint – „lecsíp” az összegből évi tízmillió forintot. Plusztámogatást viszont – teszi hozzá – az elmúlt négy évben nem tudott vagy nem akart biztosítani a fenntartó. Az iskola vezetője „zászlóshajóként” képzeli el a fasor jövőjét; a két világháború között működött fasori gimnáziumhoz hasonló elitiskolát „faragna” belőle. (A régi "Fasor" több Nobel-díjast adott, például Wigner Jenőt, Harsányi Jánost.) Ódor a szabad gondolkodást is hiányolja a patinás falak közül. – A Fasor legyen újra a szabadelvűség fellegvára - írja az egyházi vezetésnek.

Szerettük volna megtudni az egyház véleményét az igazgató felvetéseiről és arról, hogy miért merült fel esetleges menesztésének terve. Igaz-e, hogy komoly végkielégítéssel válnának meg tőle két évvel mandátuma lejárta előtt. Gáncs Péter, a területileg illetékes evangélikus püspök e kérdésekről előbb nyilatkozott lapunknak, majd később visszavonta válaszát, mondván: az Ódor Lászlóval kapcsolatos egyházi álláspont időközben megváltozott. A püspök újabb nyilatkozatot juttatott el szerkesztőségünkbe. Ebben visszautasítja Ódor állításait és nem támogatja felvetéseit sem. „Az Egyház értetlenül áll Ódor László mindazon gondolatkísérletei előtt, melyek az intézmény fenntartói hátterének módosítását célozzák” – fogalmaz Gáncs püspök. Illetve: „Az egyház oktatási intézményeinek finanszírozása közmegelégedésre történik, amit a többi iskola konszolidált, sikeres működése is bizonyít. Éppen ezért az Igazgató úrnak a fenntartó gyakorlatára vonatkozó kritikai megjegyzéseit nem csupán fegyelmi megfontolásból, hanem tartalmilag is indokolatlannak tartja.” Más forrásból úgy tudjuk: Ódor László oldalán nem állnak elegen az egyház vezetésében ahhoz, hogy megvalósíthassa terveit: a kiemelkedő, minőségi iskolát. Az egyház szerint ehhez nem adottak a feltételek, mivel „hozott anyagból” dolgoznak, azaz, nem csupán a legtehetségesebb evangélikus gyerekeket veszik fel. És nem hajlandók az egyház többi iskolájától sem elvonni forrásokat a fővárosi intézmény kedvéért.

Amint a „fegyelmi megfontolásra” utaló fenti mondat is jelzi: nem a békés kifejlet irányába haladnak a dolgok. Lapunk egyéb forrásokból megtudta: csütörtökig úgy tűnt, hogy a gazdasági igazgató leváltása és új igazgatóhelyettesek kinevezése lehet a „modus vivendi” Ódor és az egyház között – ha az igazgató ezt elfogadja, maradhat mandátuma végéig. Az igazgatónak azt róják fel az egyházban, hogy figyelmét elvonja egyetemi oktatói munkája. Ráadásul – hangzanak a vádak – a munkatársait sem választotta meg helyesen: főként a nemrégiben leváltott gazdasági vezetővel volt elégedetlen az egyházi vezetés, de az igazgató helyetteseit sem találják kellően erősnek.

Úgy tudjuk: az egyház most már azt szeretné, ha „biztost” fogadna maga mellé Ódor, aki segítené őt iskolavezetési munkájában. Ha ezt nem fogadná el, elküldik. Az egyház vezetése július közepén szeretne újra tárgyalni az iskolavezetővel. Ódor László külföldön tartózkodik – hazatérése után ígért választ kérdéseinkre.

 

Linkek
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben

Fasor

Elküldte Szabó-Pap Gabriella idő 2009. július 13., 15:48
Sajnálatos, hogy a Népszabadság újra rajtunk, evangélikusokon köszörüli a nyelvét. Ehhez azonban partner is kell: vajon hogyan jutott hozzá a szerkesztőség egyházunk belső, szolgálati jellegű irataihoz? Létezik egy olyan dolog, mint hivatali titok, szolgálati titok. Az őszödi beszédet kiszivárogtathatták lelkiismeretlen apparatcsikok, de közénk hogyan kerül olyan ember, aki nem érez felelősséget belső ügyeink illetéktelen nyilvánosságra hozataláért?
Félreértés ne essék, a titkotartás nem azonos a dolgok szőnyeg alá söprésével. Egyszerűen jó ízlés, tapintat és keresztény erkölcsiség kérdése, hogy egy problematikus ügyet csak annak lezárta után hozunk nyilvánosságra, és először a saját fórumainkon. Ahogy Pál apostol tanított minket. Arra is, hogy belső vitáinkat nem visszük világiak elé. Szabó-Pap Gabriella

Fasor

Elküldte Balicza Iván idő 2009. július 15., 16:10
Külső, ráadásul ellenséges szemléletű médiumot tájékoztatni belső ügyekről a cég iránti lojalitás súlyos megsértése, ami egy világi testületnél, cégnél súlyos következményeket szokott maga után vonni. Az igazgató lehet, hogy a Fasori Gimnázium elit iskolává alakítását szeretné, de kérdés, hogy ennek milyen hatásai lennének a tanárokra, tanulókra, beleillik-e az Evangélikus Egyház koncepciójába. A szabad gondolkodással kapcsolatban: Ismereteim szerint az egyházi iskolák között éppen a Fasor a "legszabadelvűbb", olyan mértékben, amit már szülők is kifogásoltak, hiányolva az evangélikus spiritualitás komolyságát. Ha az iskola vezetése azt igényli, hogy a fenntertó ne az Evangélikus Egyház legyen, milyen ötlettel akarná megtartani az "evangélikus" nevet és jelleget? Milyen jogon tartana igényt az egyházi iskola státuszából eredő állami támogatásra? Ha evangélikus nevet visel, és igényt tart a támogatásra, akkor el kell fogadnia az Evangélikus Egyház, mint fenntartó észrevételeit, javaslatait és irányítását is.