„Mondjatok áldást!” – kiáll XVI. Benedek mellett Böjte Csaba

Létrehozás: 2010. április 22., 12:55 Legutolsó módosítás: 2010. április 22., 12:56

A XVI. Benedek melletti szolidaritás kinyilvánítására „Mondjatok áldást!” elnevezéssel mozgalmat indítanak május elsejétől a hazai nemzeti kegyhelyek vezető lelkészei. A felhívásra máris több mint ezren kapcsolódtak be a világ minden részéről, így Böjte Csaba ferences is, aki nyílt levélben buzdítja a magyarországi és az erdélyi katolikusokat a kezdeményezéshez való csatlakozásra – olvasható a Ferences Sajtóközpont szerdai közleményében. Forrás: MNO

„Szeretettel biztatom a barátaimat – írja a dévai árvák atyja –, minden jó szándékú keresztényt, hogy egy-egy levélkében jelezzék egyházunk iránti gyermeki szeretetüket, a római pápa iránti hűségüket, bizalmukat. Ne felejtsétek, ha a szeretet és az egyházunk iránti hűség útján járunk, akkor Márton Áron útján járva haladunk az örök üdvösségünk felé!”

Kapin István máriapócsi és Kálmán Peregrin (ferences) mátraverebély-szentkúti kegyhelyigazgatók arra kérik a csatlakozókat, hogy májustól negyven napig naponta gyakorolják a keresztény áldozatvállalás valamely formáját, és az ezzel járó önmegtagadásokat közösen ajánlják fel a Szentatyáért, valamint az őt támadókért, így teljesítve Szent Péter buzdítását: ne viszonozzátok a szidalmat szidalommal, inkább mondjatok áldást!

A mozgalomhoz a http://www.szentkut.hu/mondjatok_aldast honlapon található űrlap kitöltésével vagy a kegyhelyek címére eljuttatott levélben lehet csatlakozni. A beérkező jelentkezések összesítését a magyar hívek szolidaritásának kifejezéseként a kegyhelyek eljuttatják Rómába.

Böjte Csaba levele:

Kedves Testvéreim!

Márton Árontól és püspöktársaitól, a papoktól és a hívektől a kommunizmus alatt követelték, hogy határolódjanak el közösségünk legfőbb pásztorától, a pápától, hogy a darabjaira hulló nagycsaládunkat könnyebb legyen szétszedni, legyőzni. Márton Áron a világegyházhoz és a pápához való hűsége miatt hosszú éveket töltött börtönben. Sajnos ma is újból és újból támadják egyházunkat és annak legfőbb elöljáróját. Sok médium most húsvétkor sem a szeretet és a jóság nevében szólt az olvasóihoz, hanem a pápa személyét próbálta befeketíteni, megkérdőjelezni. Tudom, hogy egyházunk nem kiválasztott szentekből áll, hanem marék porból született, tipegő-topogó léptekkel a végtelen Isten hívására elinduló, vándorló emberekből, akik közben meg-megtorpannak és sajnos el is esnek. Mesterünk, Jézus Krisztus példájára, ki a gyűlölet és az erőszak útján járó Saulhoz is lehajolt, hogy őt felemelje és párbeszédben, szeretettel felszabadítsa csodálatosan szép szeretethimnuszának megírására, mi is nagy-nagy alázattal le kell hajoljunk akár a vásott kis utcagyerekhez, de a bűneikben megrögzött felnőttekhez is, hogy jósággal őket is felszabadítsuk, hogy belőlük is felfakadjon egy-egy szép szeretethimnusz. Sokkal jobb békében, szeretetben élni, mint gyűlöletben, erőszakoskodva, másokat eltaposva, ezért is hiszek minden nehézség ellenére a szeretet világot átformáló végső győzelmében. Hiszem, hogy mindannyian arra születtünk, hogy szeretetben, békében felnőjünk oda, hogy Istenünkkel egy asztalhoz ülve örök boldogságban éljünk. Senkit se támadva, de nagy-nagy határozottsággal kimondom, hogy én a szeretet útján szeretnék járni, Márton Áron szent életű püspökünk útján, feltétel nélküli hűségben anyánk, a katolikus egyház iránt, annak mindenkori, hivatalosan megválasztott elöljárójának, a pápa úrnak a vezetése alatt. Szeretettel biztatom a barátaimat, minden jó szándékú keresztényt, hogy egy-egy levélkében jelezzék egyházunk iránti gyermeki szeretetüket, a római pápa iránti hűségüket, bizalmukat. Ne felejtsétek, ha a szeretet és az egyházunk iránti hűség útján járunk, akkor Márton Áron útján járva haladunk az örök üdvösségünk felé!

Csíksomlyó, 2010. április 20.

Szeretettel: Csaba testvér

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben