Felébresztené a gyülekezetet az új lelkész

Létrehozás: 2011. november 08., 12:07 Legutolsó módosítás: 2011. november 08., 16:06

Medgyesegyháza új választott lelkészét, Zsíros Andrást a reformáció napján iktatta be hivatalába Kondor Péter, a Kelet-Békési Evangélikus Egyházmegye esperese. Forrás: beol.hu

A fővárosból érkezett, de tulajdonképpen hazajött Medgyesegyházára.
– Itt születtem, itt töltöttem a gyermekkorom egy részét. A Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumban érettségiztem, majd a hittudományi egyetemen diplomáztam. Az első szolgálati helyem Kaposvár volt. Majd visszakerültem az egyetemre, ahol egyetemi lelkészként szolgáltam. Itt keresett meg a medgyesegyházi gyülekezet vezetése, hogy elvállalnám-e a megüresedő lelkészi állást.

– Mit jelent önnek, hogy hazahívták?
– Kihívás, hogy gyermekkorom helyszínén hogyan válok be mint lelkész. A döntésben a felelősségérzet is szerepet játszott: jó lenne a medgyesegyházi gyülekezetet felébreszteni, megerősíteni.

– Hogyan tervezi ezt megtenni?
– A nyilvántartott evangélikus gyülekezeti tagok száma most nem éri el a kétszázat, holott a település hagyományosan evangélikus. Szeretnék kialakítani egy közösségi teret a templom előkertjében játszótérrel, padokkal. Családi istentiszteleteket, gyermekprogramokat tervezek. Ifjúsági csoport szervezése is szerepel a terveim között énekkarral, színjátszó csoporttal, csillagász szakkörrel.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben