Kortárs Isten – provokatív kiállítás a Modemben

— Felvéve: , ,
Létrehozás: 2011. február 28., 15:55 Legutolsó módosítás: 2011. február 28., 15:55

A kortárs magyar képzőművészet hithez, valláshoz kötődő műveiből mutat be keresztmetszetet a Modem legújabb kiállítása, amely február 26-án nyílik Istenem címmel. Forrás: mindennapi.hu, modemart.hu

Az utóbbi néhány évtizedben soha nem látott módon kitágult a transzcendencia kifejezésének művészi eszköztára. Ennek ellenére a történelmi vallásokban való hit gyakorlatilag kívül esik az intézményes kortárs művészet fő áramán, és ritka a személyesebb formájú, nem feltétlenül egyházakhoz kötődő spiritualitás megjelenítése is – vélik a debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központ kurátorai. A május 15-ig nyitva tartó kiállítás a kortárs magyar képzőművészet hithez, valláshoz, transzcendenciához kötődő műveiből mutat be keresztmetszetet.

A tizenkét kiállító művész a legkülönbözőbb keresztény felekezetekhez kötődik vagy éppenséggel kívül áll azokon. Istenképük, hitformáik eltérőek, ahogy művészetük is a kortárs vizualitás és művészi gondolkodásmód legszélesebb spektrumában mozog. Ugyanúgy kerülik az egyházi, netán keresztény művész címkéjét, ahogy Pilinszky János is elhatárolta magát a vallásos költőktől, mondván, hogy ő költő és katolikus. A múzeum válogatása kritikai jellegű, melyben funkcionális, szemléleti és minőségi szempontok egyaránt szerepet játszottak: nem szerepelnek a tárlaton az Istennel való találkozást segítő liturgikus, illetve a vallási közösség élményét megjelenítő, a hagyományos ikonográfiát követő szakrális műalkotások. Az itt látható vallásos munkák egyéni hitélményeket fogalmaznak meg, alkotóik nem törekszenek közvetlenül az isteni megjelenítésére, inkább áttételesen idézik meg a transzcendens erőket. 

Egy részük – például Borsos János (nyitóképünkön a Szentháromságmodell című műve), Asztalos Zsolt – klasszikus keresztény hittételeket fogalmaz meg a kortárs művészet eszközeivel. Másik részük – például Bukta Imre, Ganczaugh Miklós, Gerber Pál, Lovas Ilona, Udvardy Emese – a hit és a vallás jelenkori helyzetére, a jelen társadalmi kérdéseire reflektál. Az alkotók harmadik köre – Kicsiny Balázs, Borsos Lőrinc, Mátrai Erik, Asztalos Zsolt, Oláh Mátyás – az egyházművészet hagyományos műfajait és témáit aktualizálja, míg a negyedik – Huszár Andrea, Bukta Imre, Lovas Ilona, Mátrai Erik – a teremtett természet szépségét dicséri.

A kiállított művekből ilyen módon a kortárs hazai vallásos keresztény művészet sokszínű képe bontakozik ki. A mai egyházi művészethez szokott néző némelyiküket talán meglepőnek tarthatja, olykor első látásra blaszfémiaként értelmezheti – hívják fel a figyelmet a múzeum munkatársai.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben