Kálvin vitrinben

Létrehozás: 2009. május 29., 11:48 Legutolsó módosítás: 2009. május 29., 11:51

Szeged – A reformáció vezéralakja, az ötszáz éve született Kálvin János munkáiból és a róla írt kötetekből nyílt kiállítás csütörtökön a szegedi Somogyi-könyvtárban. A július 4-ig látható tárlaton bemutatják a nagy egyházszervező fő műve, az Institutio Religionis Christianae egy több mint négyszáz éves kiadását is. Forrás: MTI

Az Institutio és a mű korai, 1624-es Szenczi Molnár Albert által készített magyar nyelvű fordítása is a könyvtáralapító Somogyi Károly gyűjteményéből származik. Bár a katolikus főpap esztergomi kanonok volt, csak tizenegy éves korában tért át a katolikus hitre, és egész élete során megőrizte a nyitottságot és érdeklődést a református hit iránt. Felbecsülhetetlen értékű könyvtárában, amelyet a nagy árvizet követően 1881-ben ajánlott fel Szeged városának, Luther és Kálvin számos műve mellett megtalálható az unitáriusok Bibliotheca Fratrum Polonorum című nyolckötetes sorozata is.      

A kiállításon bemutatott negyven kötet között szerepel Théodore de Béze svájci teológus 1581-es kiadású műve is, amely a korabeli fontos személyiségek – így Kálvin János – életrajzát gyűjtötte össze. Az érdeklődők a könyvtári tárolókban láthatják Kálvin összes művének 1617-es genfi kiadását csakúgy, mint az 1900-as évek elejéről származó magyar nyelvű könyvet, amely az egyházszervező nőkhöz írt leveleit gyűjti össze. A kötet érdekessége, hogy a levelek nem mindegyike a korabeli uralkodók hitveseinek íródott, vannak közte olyanok, amelyek egy párizsi női fogolynak szóltak – ismertette a szakértő.    

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben