Hitélet a török árnyékában – Könyvbemutató és szakmai konferencia volt a Széchényi könyvtárban

Létrehozás: 2011. október 20., 03:11 Legutolsó módosítás: 2011. október 20., 09:55

Budapest – Kulcsár György 16. századi prédikátor, Muravidék reformációja és mai kultúrélete volt a témája annak a konferenciának, amelyet az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) és a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Gyűjteményi Tanácsa rendezett 2011. október 19-én az OSZK Dísztermében. A konferenciát a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága támogatta. Szöveg: evangelikus.hu. Fotó: Kiss Tamás

Többfelől induló kezdeményezések szerencsés találkozása nyomán jött létre a konferencia.

Gerics Ferenc (Alsólendva, Galéria Múzeum igazgatója) mintegy tízéves erőfeszítésével, az OSZK (Monok István és munkatársai) segítségével az utóbbi években adták ki Kulcsár György Alsólendván nyomtatott összes művét hasonmás kiadásban: Az halálra való készöletről... (1573); Az ördögnek a penitenciatartó bűnössel vetekedéséről... (1573); Postilla... (1574).

A protestáns egyházakban október a reformáció hónapja. A reformáció 500 éves, 2017-es jubileumára készülve pedig különösen fontossá válik protestáns múltunk kevésbé ismert értékeinek feltárása, és minél szélesebb rétegekhez való eljuttatása. Ezért is örvendetes, hogy a konferenciát egyházi és világi munkahelyeken dolgozó kutatók, gyűjteményi szakemberek mellett lelkészek, tanárok, határon innen és túlról jött érdeklődök népes gyülekezete kísérte figyelemmel.

Négy előadást hangzott el. Bánfi Szilvia (OSZK) a Hoffhalter nyomda 16. századi működését mutatta be a Dráva-Mura vidékén. Csepregi Zoltán (EHE) a források adatait összegyűjtve vázolta fel a  Muravidék 16-17. századi protestáns prédikátorainak körét, egyháztörténeti hátterét. Gerics Ferenc (Alsólendva) a lendvai várban található múzeum, galéria és művésztelep felépítésének és talpon maradásának négyévtizedes küzdelméről szólt. Hubert Ildikó (ELTE)  Kulcsár György népszerűségére kereste a választ. Több évszázadig, többféle felekezet az ország egész területén forgatta műveit, kapott belőlük útmutatást a keresztény élettel és az ember belső, lelki problémáival kapcsolatban. A Bibliát a Bibliával magyarázó, hitvitát kerülő, szépprózai erényekkel is rendelkező prédikációk a ma emberének is olvasmányaivá válhatnak.

A konferencia keretében került bemutatásra az a (Gyűjteményi Tanács pályázatának segítségével restaurált) Postilla-példány, amelyet Tóth Károly István lelkész-történész fedezett fel a Homokbödögei Evangélikus Egyházközség könyvtárának és levéltárának rendezése során.

A konferencia könyvbemutató részében Heltai János (OSZK) kiemelte Kulcsárnak a  prédikátori-értelmiségi felelősségről írt, mindenkor érvényes gondolatait. Felvázolta a prédikátor műveltségének négy alappillérét: a biblikus műveltséget, a wittenbergi teológiát, az erazmista és a középkori magyar hagyományt. Heltai méltatta Kulcsár György műveinek hasonmás kiadásait, valamint Hubert Ildikó kismonográfiáját („Az mit Istennek mívelhetek, örömest kész vagyok hozzája”. Kulcsár György és művei. Ittzés János ajánlásával), amelyet a Luther Kiadó a napokban jelentetett meg. 

Linkek
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben