Van egy álmom: a tele templom – Interjú Madarász Gézával, a Nyugat-békési Evangélikus Egyházmegye új egyházmegyei felügyelőjével

Létrehozás: 2012. június 26., 11:44 Legutolsó módosítás: 2012. június 28., 16:01

Szarvas – 2012. június 23-án Szarvason, az Ótemplomban iktatta be hivatalába a Nyugat-békési Evangélikus Egyházmegye elnökségét Gáncs Péter püspök. Ennek kapcsán Madarász Géza felügyelővel beszélgettünk. Forrás: del.lutheran.hu. Szöveg és fotó: Boda Zsuzsa.

– Először választották meg egyházmegyei felügyelőnek. Kérem, mutatkozzon be röviden!

– Hat hónapos voltam, amikor a keresztség szentségében részesültem. Ezt követően viszont templomot hosszú időn keresztül szinte csak kívülről láttam. Legfeljebb turistaként tévedtem be egy-egy városban. Mindezt nem büszkeségből mondom, hanem mert sokáig nem gondoltam, hogy valaha az Isten útjára fogok térni, s róla teszek bizonyságot. Hogy ez mégis megtörtént, az az Isten nagyságát mutatja.

Huszonkét éves voltam, mikor az orosházi evangélikus templomba talán először beléptem. A lány, aki ezt nálam elérte, ma a feleségem. Isten üzenetét neki köszönhetően hallhattam meg, s egy idő után már belső késztetést éreztem arra, hogy újra találkozzak Istennel. 1995-ben konfirmáltam. Öt év múlva felkérést kaptam az orosházi evangélikus gyülekezet presbitériumába, majd a meglepetés akkor ért, mikor a presbitérium és a képviselőtestület felkért a másodfelügyelői tisztség betöltésére, amelyet nagy megtiszteltetésnek éreztem és elfogadtam. Úgy gondoltam, hogy ezt a tisztséget úgy tudom a legjobban ellátni, ha beiratkozom az Evangélikus Hittudományi Egyetemre, s teológiai végzettséget szerzek. Hittanár szakon 2008-ban végeztem. Közben 2006-ban ismételten bizalmat kaptam a másodfelügyelői tisztség betöltésére.

2008 szeptembere óta az Orosházi Evangélikus Egyházközség megbízása alapján végzek hitoktatást a Székács József Általános Iskolában és Gimnáziumban, valamint a város több általános iskolájában.

– Mit gondol, gyülekezeti presbiteri, másodfelügyelői tapasztalata mennyire fogja segíteni egyházmegyei munkájában?

– Gyülekezeti presbiterként és gyülekezeti másodfelügyelőként Orosháza életére, örömeire és gondjaira volt rálátásom. Úgy gondolom, hogy az elmúlt 12 év során sok mindent megtanultam, de az egyházmegyében sok minden más lesz, hiszen itt egy lényegesen nagyobb közösségről, területről van szó. Bízom benne, hogy az eddig megszerzett tapasztalataim segíteni fogják a jövőbeli tevékenységemet, amelyet nem is munkának tekintek, sokkal inkább szolgálatnak. Hiszem, hogy szolgálatomat inkább Isten fogja segíteni. Természetesen támaszkodni fogok az eddig megszerzett tapasztalataimra, de adott esetben, ha szükség lesz rá, meghallgatom, hogy mit tanácsolnak a nálam nagyobb tapasztalattal rendelkezők. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy Lázár Zsolt esperes úrral jól fogjuk szolgálni az egyházmegyénket.

– Az egyházmegyei szolgálatot illetően melyek az elkövetkezendő hat évre szóló elképzelései, tervei?

– Láthattam már több alkalommal is, hogy gyülekezeteinknek szüksége van a megszokottaktól eltérő közös élményekre, amelyek egyrészt közösséget is formálnak, másrészt lelki feltöltődést is eredményeznek. Így például a missziós napok, a Szélrózsa ifjúsági találkozó, vagy valamikor régen az országos találkozók. Azon leszek, hogy az ilyen nagyobb közösségeket vonzó események kicsit gyakrabban legyenek.

Vizitációk alkalmával békés beszélgetések során felmerülő problémákat igyekezzünk megoldani közösen. Ezek a látogatások azt is szolgálják majd, hogy minél jobban megismerhessem én is a gyülekezeteinket.

Együttgondolkodással érjük el, hogy az istentiszteleti alkalmak látogatása emelkedjen! Meggyőződésem, hogy nemcsak iskolaátvételek és tárgyi építkezések szükségesek az előrelépéshez, hanem sokkal nagyobb gondot kell fordítani gyülekezetünk/gyülekezeteink tagjainak lelki építésére, „renoválására”.

Van egy álmom: a tele templom. Egy családot csakis a szeretet tud összetartani, gyarapítani. Mi Isten családja vagyunk. Ezt a családot is csak a szeretet tudja megtartani és növelni. Ennek a családnak kell megtöltenie a templomokat.

A reformáció kezdetének ötszáz éves jubileumára készülünk. Szeretném, ha ez a jubileum a Nyugat-békési Evangélikus Egyházmegye számára is emlékezetes lenne.

– Két hete iktattuk hivatalába a Pesti Egyházmegye elnökségét, amelynek az esperes személyében van orosházi vonatkozása. Egyházmegyei felügyelőként tervez-e találkozót a pesti gyülekezetek felügyelőivel, tisztségviselőivel?

– Nyitott vagyok minden találkozásra, így a pesti gyülekezetek felügyelőivel és tisztségviselőivel is, hiszen nemcsak a Déli Evangélikus Egyházkerülethez való tartozásunk köt bennünket össze. A Pesti Evangélikus Egyházmegye esperese,  Győri Gábor Orosházán is volt lelkész, mi több, ő indította el az evangélikus óvodát. A Pestszentlőrincen szolgáló Deák László lelkész is több évig volt Orosházán. Mindkettőjükre szeretettel gondolunk. Gyülekezeti felügyelőkkel és tisztségviselőkkel minél nagyobb körben találkozunk, annál jobban tudunk egymásnak segíteni.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben