Túróczy Zoltánra emlékeztek a nevét viselő általános iskola diákjai és tanárai – Frissítve képekkel!

Létrehozás: 2012. október 22., 10:32 Legutolsó módosítás: 2012. október 25., 11:09

2012. október 19-én délelőtt a Túróczy Zoltán Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda „átköltözött” a szemben lévő nyíregyházi evangélikus nagytemplomba, hogy ott ünnepeljék meg névadójuk születésének 119. évfordulóját. Szöveg és hangfájl: Garai András, www.garainyh.hu

Amint az elmúlt évben beszámoltunk a névadó ünnepségről, úgy most hírt adhatunk egy hagyomány teremtésének kezdetéről. Az iskola vezetősége elhatározta, hogy minden évben megemlékeznek névadójuk, a gyülekezet volt püspöke, Isten embere születésének évfordulójáról. Az 1893. október 23-án született Túróczy Zoltán leszármazottai közül sikerült néhánnyal felvenniük a kapcsolatot, és meghívták őket is az ünnepi megemlékezésre, amint ezt Kocsisné Sárossy Emőke igazgatónő hírül adta előadásában. Az ünnepi istentiszteleten Zsarnainé Urbán Nóra iskolalelkész hirdette Isten igéjét a Jairus leányának feltámasztásáról szóló igeszakasz alapján. Megemlítette, hogy a Szentírásban 365-ször találjuk meg a „Ne félj!” igét (s ezeket naponta olvashatjuk is egy esztendőn át itt).

Az istentisztelet végén megkoszorúzták a püspök emléktábláját a lelkészi hivatal falán. A Evangélikus Élet következő számában részletesebb tudósítás jelenik meg e hagyományteremtő eseményről.

Az ünnepséget követő kötetlen beszélgetésen a legidősebb unoka elmondta, hogy a püspök öt gyermekének csak női ágon vannak leszármazottai, így a Túróczy nevet nem viszi tovább senki a családban. A másik unoka, aki a Túróczy-hagyaték Alapítvány kuratóriumának a titkára, felajánlotta, hogy a szükséges beleegyezések megszerzése után a püspök néhány igehirdetésének MP3 formátumba átvett hanganyagát missziói célból internetes közzétételre rendelkezésre bocsátják. A nyíregyházi gyülekezeti tagok pedig kifejezték azt az óhajukat, hogy szeretett püspökük minél több eddig ismeretlen írását szeretnék kézbe venni; ezért javasolták, hogy a jövő évi kerek 120. születésnapra jelenjen meg egy áhítatos könyv az egyházi esztendő minden napjára szóló, eddig még nyomtatásban meg nem jelent igehirdetésekből vett részletekkel, hogy a mai fiatal generáció is megismerhesse névadója szellemi hagyatékát. A „Csak kegyelem” című írása e portálról is elérhető.

Reménység szerint a most felvett kapcsolat a jövőben tovább épül a névadó leszármazottai és az oktatási intézmény, valamint a fenntartó nyíregyházi gyülekezet között.

Linkek
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben