Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj: Ötből négy evangélikus diák!

Létrehozás: 2012. október 24., 08:25 Legutolsó módosítás: 2012. október 24., 13:02

Sopron – A soproni Széchenyi-szobor előtt tartott ünnepségen adták át a három éve alapított Széchenyi tanulmányi ösztöndíjakat, amelyet azért alapított a város, hogy a legtehetségesebb, felsőfokú tanulmányaikat kiválóan teljesítő diákjait támogassa tanulmányaikban. Az öt ösztöndíjasból négyen a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum), Szakképző Iskola és Kollégium diákjai voltak – tudta meg az evangelikus.hu Tölli Balázs igazgatótól. Forrás: sopron.hu, szöveg: B. Tóth Éva

Széchenyi István máig ható szellemisége ösztönözte Sopron város vezetőit arra, hogy megalapítsák a tanulmányi ösztöndíjat, amellyel a felsőoktatásban tanuló, tehetséges és kiváló tanulmányi eredményeket elérő soproni fiatalok tanulmányait támogatják.

 Az idei év ösztöndíjasai a hagyományoknak megfelelően a Széchenyi szobor előtt vehették át az ösztöndíjról szóló emléklapot.

Az ünnepi eseményen dr. Fodor Tamás polgármesterrel együtt jelen volt Abdai Géza alpolgármester, a képviselőtestület több tagja, a díjazottak családtagjai és a bíráló bizottság is.

„Széchenyi életműve szellemi forrás a mai ember számára is. A legnagyobb magyar szellemisége, keze munkája  évszázadokra meghatározta Magyarország életét” – mondta dr. Fodor Tamás.

Széchenyi gazdag szellemiségét, életművét, a fejlődés iránti töretlen elkötelezettsége jellemzi. Dr. Fodor Tamás arról is szólt köszöntőjében, hogy Sopron, Széchenyi városaként, számos nyomát hordozza máig is a legnagyobb magyar munkásságának.

„Széchenyi olyan korszerű és innovatív ember volt, aki messze meghaladta korát. Magyarország felemelkedéséért és fejlődéséért dolgozott, hittel, olyan lánglelkűséggel, amely számos segítőt állított mellé, töretlenül hitt Magyarország felemelkedésében. Ma mások a kihívások, a feladatok, de a cél ugyanaz: a haladás annak érdekében, hogy jobbá váljon a jövő, gyermekeink élete” – fejtette ki Sopron polgármestere.

Hozzátette: Ma egész Európa küszködik azokkal a nehézségekkel, amelyek a mi hétköznapi életünkbe is beszűrődnek.

Mindezek leküzdéséhez Széchenyi szellemisége azt a töretlen elkötelezettséget adja, amellyel ő alkotott. Példája megtanít türelmesnek, állhatatosnak, kitartónak lenni, nem hagyja, hogy elbátortalanodjunk. Embert próbáló időket élünk ma is a jövőnk formálásában, emberi tartás, erkölcsi alap kell ahhoz, hogy legyőzzük a nehézségeket.

Köszöntője végén Sopron polgármestere Deák Ferencet idézte, aki Széchenyihez intézett levelében írta: ,,Mi magyarunk sokáig aludtunk, alvásunk mély volt és nehéz. Felriasztott végre nehéz alvásunkból a Hitel és Világ írója. Ő volt az, ki ébredésünkkor alakot adott sejtéseinknek, és szavakat gondolatainknak. Az észnek és igazságnak égi szikrájánál gyújtotta meg fáklyáját, és mi az ő fáklyájánál gyújtottuk meg apró mécseinket. Fényesen lobogott a fáklya világa, de a tér nagy volt, és sűrű volt a sötétség, mely a tér felett elterült. S a fáklya nem vala képes a nagy tért egészen megvilágítani, sok apró mécs gyúlt meg azonban a fáklyáknak lángjaitól. Azok ismét más mécseket gyújtottak meg, s mindezek a nagy téren elszórva, mindenik a maga kis körében egy kis tért világított meg, s így kezdett oszlani a sötétség.”

Papp Attila, a soproni Petőfi Színház színművésze Dsida Jenő egy versével emelte az ünnepség méltóságát, majd az ösztöndíjak átadására került sor.

A város polgármesterétől elsőként Szilveszter Bálint, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara általános orvos szakos hallgatója vette át az ösztöndíjról szóló emléklapot. A Szent Orsolya Iskola és a Berzsenyi Líceum egykori diákja másodízben nyerte el az ösztöndíjat.

Harmadízben érdemelte ki az ösztöndíjat Vámosi Péter, aki szintén a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara általános orvos szakos hallgatója, aki a Berzsenyi Líceumban végzett. Az ösztöndíjról szóló emléklapot távollétében édesapja vette át.

Harmadikként Patocskai Tamás, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar mérnök-informatika szakos hallgatója, volt berzsenyis diák vette át dr. Fodor Tamás polgármestertől az ösztöndíjat.

Az ösztöndíjasok sorában Hegyi Eszter következett, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem pszichológia szakos hallgatója és aki, szintén a Berzsenyi Líceum diákja volt.

A tavaly is díjazott volt az a Kóczán Barbara, akinek eredményei alapján idén is odaítélte a bíráló bizottság a Széchenyi Tanulmányi Ösztöndíjat és aki, az Orsolya Iskola hajdani diákja.

Az idei ösztöndíjasok nevében Hegyi Eszter köszönte meg a városvezetésnek az ösztöndíj alapítását és mindazok – családjaik, szeretteik, volt iskoláik, a tanáraik – munkáját, áldozatvállalását, akik hozzásegítették ahhoz, hogy a mai napon a díjazottak között lehessenek. Köszönetet mondott mindazoknak, akik mellettük álltak a nehéz pillanatokban és az öröm perceiben is és elindították őket a tudomány ösvényein.

„Nagy büszkeség, hogy a város érdemesnek talált a támogatásra.  Az ösztöndíj megtiszteltetés, amely arra fog sarkallni bennünket, hogy a város jó hírnevét öregbítsük” – fogalmazott Hegyi Eszter köszöntőjében.

Az ünnepség zárásaként a bíráló bizottság tagjai, a város középiskoláinak képviseletében Szabó Miklós, a Széchenyi Gimnázium és Tölli Balázs, a Berzsenyi Líceum igazgatója, a tavalyi és az idei ösztöndíjasok elhelyezték a tisztelet koszorúit Széchenyi István szobránál.

A koszorúzást követően a Berzsenyi Líceum dísztermében kötetlen beszélgetésre került sor, ahol a résztvevők együtt örülhettek az ösztöndíjasokkal az ő sikereiknek, amelyek egyben Sopron város sikerei is.

További képek:

http://www.sopron.hu/Sopron/portal/front_show?contentId=42160

A tanulmányi díjról és annak odaítéléséről szóló határozat:

http://portal.sopron.hu/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/100bbe91-087f-11e2-8900-e53e7e5f7589/Szechenyi%20Istvan%20tanulmanyi%20osztondij.pdf

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben