Egyedülálló kezdeményezés! – Evangélikus Ifjúsági Önkormányzat alakult Bükön

Létrehozás: 2012. november 05., 19:20 Legutolsó módosítás: 2012. november 08., 13:06

Bük – Ifjúsági önkormányzat alakult a Büki Evangélikus Egyházközségben 2012. október 28-án. A szervezet megalakulásáról személyes beszámoló következik. Szöveg: Simon Réka, fotó: Horváth Bence

Az egész talán 2005-ben kezdődött, amikor Giczi Nikolett és Koczánné Hetyésy Judit Lenke hitoktatók elhatározták, hogy bábozni hívják a hittanos gyerekeket. És a gyerekek lelkesen jöttek. Éveken át készültek az újabb és újabb bábdarabok a gyülekezeti előadásokra és az országos evangélikus bábversenyre. A darabok begyakorlásához sok próbán kellett részt venni. Olykor egész napokat is eltöltöttek így a gyülekezeti házban az elmúlt évek folyamán: a bábosok és mindenki Nikije, aki nekik pizzát sütött, teát főzött. Együtt ettek, ittak, rendezték a konyhát, gyülekezeti termeket. Kisebb-nagyobb paravánok, díszletek készültek, a kellékeket verseny előtt be kellett csomagolni, utána elpakolni, rendet rakni. Idővel így egyre inkább a gyermekeké, majd fiataloké lett a „gyüliház”, különösen a kisterme, amely lassacskán megkapta az ifiterem nevet. Három éve már biztos találkozóhely lett, ahová hétvégente el lehetett menni, kulcsot, riasztókódot kaptak hozzá a fiatalok. Itt a fogyasztás kötelezettsége nélkül lehettek, lehetnek együtt, szabadon eltölthetik szabadidejüket, illetve a lelkész vagy egymás irányításával engedik az Isten Szentlelkének, hogy mélyítse, erősítse a hitüket. A szeptember végén tartott lelkészszentelésre ők készítették elő a házat, kapufestéssel együtt (nem lett profi munka, de szép és az övék!).

Évek óta ötleteket adtak a gyülekezet elnökségének, hogy az ifjúsági munkában szerintük éppen merre kanyarodjunk, ugyanakkor tevőlegesen és lelkesen vettek részt a programszervezésben és beszerzésekben. Hozzáállásuk, ambíciójuk által az evangélikus gyülekezet igen jelentős rétegévé emelkedtek, akikért már nemcsak dolgoztunk, hanem akik már rég velünk tettek bármiért, amit kértünk tőlük, vagy amit ők fontosnak tartottak. Példájuk nem egyedülálló gyülekezetünk történetében: az egykori ifjúsági házat hozzájuk hasonló fiatalok építették fel egykor saját maguknak, részt kérve a presbitériumtól a régi iskola telkéből, s itt színdarabokat tanulhattak be maguk s mások szórakoztatására. Az idők ugyanakkor változnak. A mi ifiseink kapcsán először csak az vetődött fel, hogy egy ennyire megerősödött gyülekezeti réteg hivatalosan is képviseleti jogot kellene kapjon a presbitériumban. Majd ennek hogyanja nyomán alakult ki az ifjúsági önkormányzat megalapításának szándéka, amire mind a fiatalok, mind a gyülekezet presbitériuma nyitott volt, utóbbi erről határozattal is döntött.

2012. október 28-án megtartotta alakuló ülését a Büki Evangélikus Egyházközség Ifjúsági Önkormányzatának (IÖK) közgyűlése. A közgyűlésen tanácskozási joggal vehettek részt az alsó tagozatos hittanosok, valamint a lelkész, a felügyelő és a hitoktató, szavazati joggal pedig a felső tagozatos hittanosok és azok az ifisek, akik az elmúlt naptári évben legalább egy gyülekezeti szervezésű rendezvényen részt vettek. Az ülés nyilvános volt.

Első napirendi pontként a közgyűlés elfogadta a szervezet Alapszabályzatát, amely határoz az IÖK felépítéséről, közgyűlésének tagjairól, tisztségviselőiről, az elnökségről, meghatározza működésüket, feladataikat, jogaikat és kötelességeiket. A hittanosok és ifisek evangélikus képviseleti és érdek-képviseleti szervezetének elnöke és külön erre a célra megválasztott tagja tanácskozási joggal részt vesznek az egyházközség presbitériumának ülésein, valamint a szervezet vállalja évente két program szervezését gyermekek és fiatalok számára, amelyet az egyházközség finanszíroz vagy támogatást pályáz rá.

A második napirendi pont a tisztségviselők megválasztása volt. A titkos szavazás eredménye: elnök: Horváth Bence, presbitériumba delegált tag: Szidoly Roland, programfelelős: Galavits Petra, hittanos koordinátor: Sztojka Bettina, ifis koordinátor: Iliás Kristóf. A választott tisztségviselőkből összeállt elnökség november 2-án tartott alakuló ülésén Csébich Dorina személyében adminisztrátort, Szele Franciska személyében pályázati felelőst és Kajtár Dániel személyében médiafelelőst kért fel és választott a szervezetbe.

Az ifjúsági önkormányzat mint olyan – tudomásunk szerint – egyelőre egyedülálló a Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezeteiben. Isten segítségével jól működő, lelkes és saját maguk által szervezett önkéntes munkájukkal nagy többletet hozhatnak a gyermekekért és fiatalokért végzett gyülekezeti munkába, és példájuk során máshol is épülhetnek hasonlóan gyülekezetek, közösségek.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben