Átadták a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjakat – Evangélikus diák is van a díjazottak között

Létrehozás: 2012. szeptember 27., 10:36 Legutolsó módosítás: 2012. szeptember 27., 12:37

Budapest – Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 2012. szeptember 21-én átadta a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjakat. Az ünnepélyes átadáson részt vett Latorcai Csaba, az EMMI nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára is. A soproni evangélikus líceum diákja, Mátis Teodóra is a díjazottak között van. Forrás: kormany.hu, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Sajtó- és Kommunikációs Főosztály

A második alkalommal meghirdetett ösztöndíj célja, hogy segítse a Magyarországon élő nemzetiségekhez tartozó középiskolás, kiemelkedő képességű tanulókat a felsőfokú oktatási intézményben történő továbbtanulásukban. Ehhez az ösztöndíjat elnyert 12 tanuló havonta hatvanezer forint támogatásban részesül.

A nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjra a nemzetiségi két tanítási nyelvű és anyanyelven tanító gimnáziumok tanulói pályázhatnak, a támogatást iskolánként egy tanuló nyerheti el. Az ösztöndíj mértéke tanulónként havonta hatvanezer forint, amelyet a megállapítását követő szeptember 1. napját követő két tanítási évben folyósítanak a pályázatot elnyert tanulóknak. Az ösztöndíj a tanév 10 hónapjára szól.

2012-ben a benyújtásra jogosult 16 iskolából 12 élt a lehetőséggel, amelyek összesen 23 érvényes pályázatot adtak be. Az elbírálás során fontos szempont volt a tanulmányi eredmény – a teljes támogatási időszakban el kell érnie minimum a 4,00 átlagot –, de megvizsgálták a tanulók szociális hátterét, a nemzetiségi életben (az iskolájukban és lakóhelyükön) kifejtett aktivitásukat és az esetleges továbbtanulási terveiket is.

A Magyarországon élő nemzetiségek közösségei a maguk sajátosságaival az összmagyar kultúrát gazdagítják. Fontos, hogy hagyományviláguk, értékrendjük minél tovább fennmaradjon, ehhez szükséges, hogy a közösségen belül legyenek magas tudással rendelkező, identitásukat felvállaló értelmiségiek. Az ösztöndíj elősegíti egy olyan nemzetiségi értelmiségi réteg kialakulását, amelynek tagjai tanulmányaik befejeztével visszatérnek gyökereikhez és segítik nemzetiségi közösségüket.

A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjat 2012-ben elnyert tanulók listája megtalálható a mellékletben vagy innen letölthető.

További képek az átadásról:

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/atadtak-a-nemzetisegi-tanulmanyi-osztondijakat

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben