Teológia

Article A nők ordinációjának kérdéséről a lutheránusok nagycsaládjában Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2008. november 07., 22:45
Érvek a nők ordinációja mellett és ellen - alcímmel jelent meg 2004-ben a Lelkipásztorban, Kovácsné Tóth Márta és Kovács Imre írása, amely még ma is igen tanulságos és rendkívüli aktualitással bír.
Article Rosemary Radford Ruether: Felhívás az egyházakhoz Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2008. november 05., 22:46
A vallásos nyelv mindig kétélű. Akkor használjuk rendeltetésszerűen, amikor megtérésre hívó prófétai bírálatot fogalmazunk meg általa. Ha azonban kellő mértékben csűrjük-csavarjuk, önigazoló retorikává válik, mely Istent az ember hatalomszerzéséhez hívja segítségül. Az Egyesült Államok gyakorta beleesik abba a kísértésbe, hogy a vallási nyelvet bálványozásra, messianisztikus nacionalizmusának propagálására használja. Ha ez megtörténik, az egyházaknak kötelessége szembeszállni az ilyen nyelvezettel és rá kell mutatnia, hogy az ellenkezik az evangélium autentikus jó hírével. - A Hermeneutikai Kutatóközpont hozzájárulásával.
Article Fabiny Tibor: Mi is az evangéliumi kereszténység vagy evangelikalizmus? Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2008. november 03., 22:55
Mi is jelent evangéliumi kereszténynek lenni? – teszi fel a kérdést munkájában dr. Fabiny Tibor. A magyar nyelv akadozva fogadja az angolszász „evangelical” fordítását „evangelikál”-ként. A szó nem hangzik magyarul szépen, könnyen összekeverhető az evangélikusokkal, s leginkább a hazai „evangelical” lelkészek, lelki vezetők szeretnék, ha anyanyelvünkön inkább „evangéliumi kereszténynek” neveznénk őket, mintsem „evangelikál”-nak. Az írásból a szemantikai zavarok tisztázása után, az evangéliumi kereszténység történelmi gyökereiről, a modern evangéliumi kereszténység (evangelikalizmus) kezdeteiről, definíciójáról, az evangéliumi kereszténység és a fundamentalizmus különbségéről, a posztliberalizmushoz, valamint orthodoxiához és katolicitáshoz való viszonyáról olvashatunk.
Article Mit tanít a Szentírás a halálról és feltámadásról? Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2008. november 01., 09:03
Megpróbáltuk összegyűjteni a bibliai tanítást az életről és a halálról, a feltámadásról és az örök életről. Az igehelyek gyűjteménye nem teljes és mivel a téma kimeríthetetlen teológiai szempontból, ezért ez csak egy vázlat, egy próbálkozás lenne, pár gondolatfelvetés erejéig, továbbgondolásra.
Article Dr. Fischl Vilmos: Egyház és (állam) politika Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2008. november 03., 12:45
Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja, „Egyház és (állam) politika” című tanulmányában azt vizsgálja, hogy az egyház és a politika hogyan viszonyulnak egymáshoz, valamint az egyház és az állam között milyen kapcsolatnak kell lennie. Lehet-e együttműködés egyház és politika ,valamint egyház és állam között? A cikk megjelent a Hadtudományi szemlében. 2008. 1. évfolyam. 2. szám. http://hadtudomanyiszemle.zmne.hu/?q=hu/2008/1-evfolyam-2-szam
Article Dr. Fabiny Tibor: A Biblia és a keresztény hermeneutika Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2008. október 30., 12:13
Dr. Fabiny Tibor a székesfehérvári Biblikus Konferencián előadást tartott idén a keresztény hermeneutikáról. Írásában, amelyet megosztott a www.evangelikus.hu oldaróival, arra derít fényt, mi is valójában a keresztény hermeneutika, létezik-e ilyen egyáltalán? Van-e létjogosultsága? S ha létezik, akkor vajon komoly, tudományos diszciplínának tekinthető-e? A 17 oldalas tanulmányt a mellékletből tölthetik le.
Article Játék kölcsönzött szavakkal - XVI. Benedek pápa Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2008. november 03., 22:18
Hermann Häring, nyugalmazott katolikus dogmatika professzor Játék kölcsönzött szavakkal, avagy Miként befolyásolja XVI. Benedek pápát az egyházatyák eredete és teológiája című cikke nyomán több kérdés merül fel XVI. Benedek pápa teológiájával, világnézetével és a katolikus egyház vezetését meghatározó elveivel kapcsolatban. A cikket Kőpe Lídia fordította.
Article Dr. Csepregi Zoltán: A Luther-szobortól a Luther-filmig Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2008. október 25., 21:13
Budapest - Dr. Csepregi Zoltán teológiai tanár, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora "A Luther-szobortól a Luther-filmig: A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983-2008)" címmel tartott előadást októberben a Deák téri Evangélikus Gimnázium könyvtárában. Az előadás szövegét most közreadjuk.
Article Dorothee Sölle: Ima Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2008. október 25., 21:14
De még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk Ó Isten, Aki által feltárul és nyilvánvalóvá lesz minden Vajon mikor érkezik el ennek az ideje?
Article Luther Márton életrajza Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2008. október 25., 21:16
(1483-1546)
Article A wittenbergi vártemplom külső kapuja Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2008. október 25., 21:18
Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspökének írása
Article Fordulat és reformáció, avagy a reformáció mint megtérési mozgalom Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2008. október 25., 16:15
Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspökének írása
Article Tessedik Sámuel életrajza Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2008. október 25., 21:20
(1742-1820)
Article Az imádságról Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2008. október 25., 21:24
Miért imádkozzunk? Az ember megnyílik Isten számára, amikor imádkozik. Az ember megnyílik mások számára, amikor beszélget velük. Az ember megnyílik Isten számára, amikor imádkozik. Az ekd.de egyik cikke alapján készült írásunk.
Article Béke és megbékélés Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2008. október 25., 21:22
Békéért szóló imádságok óriási gyűjteményére bukkanhatunk a www.friedensgebete.de internetes oldalon.
Article Ulrich T. Christenn: A Paradicsom az IKEA katalógusba költözött? Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2008. október 25., 16:15
„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket…” – úgy tűnik, az IKEA alapítója, Ingvar Kamprad így vélekedik. Az új IKEA katalógus akkurátus lakószobáit megszállták a gyerekek. Ha azonban csak úgy belelapozok, egyfolytában a bibliai párhuzam lüktet a fejemben.
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • RSS hírcsatorna
  • Küldés levélben