Publicisztika

Article Első kövek – Élő kövek – Ízelítő az Evangélikus Országos Múzeum kiállításából Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2011. október 07., 15:05
Budapest – Az Evangélikus Országos Múzeumban a Deák téri evangélikusok történetét bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Az evangelikus.hu ott járt. Ízelítőül képeink. Fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna
Link Kezdet és Vég… Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2011. október 06., 10:04
Aminek kezdete van, annak vége is van. Kisgyermekkoromban persze ez nem volt tudatos bennem, bár akkor is éreztem már ennek a mondatnak a súlyát és igazságát. Mindig valami különös, varázslatos élmény volt, mikor eljött a péntek és nem kellett menni iskolába. Szöveg: Kadlecsik Zoltán
Link Az aradi vértanúk napján – Ma gondoljunk reájuk... Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2011. október 06., 09:34
Az 1848–49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után, október 6-án a haditörvényszék ítélete alapján, I. Ferenc József jóváhagyásával Aradon kivégeztek 12 magyar tábornokot és egy ezredest. Így a nemzet vértanúi lettek.
Article Október 3., a Német egység napja – „Azokat a napokat nem lehet feledni” – írta naplójába az NDK menekültek egyik lelkésze Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2011. október 06., 09:32
Október 3 Németországban piros betűs állami ünnep. 1989. november 9-én lebontották a berlini falat, megnyílt az NDK és NSZK közötti határ, az évtizedeken keresztül kettévágott ország újra egyesült. 1990 óta ez a nap hivatalos emléknap minden német tartományban. Hazánk is hozzájárult valamivel ehhez a nagy történelmi pillanathoz. Például az NDK menekültek átmeneti befogadásával, gondozásával, a remény ébrentartásával. Azokat a heteket idézi fel Dr. Békefy Lajos református lelkész naplójának szerkesztett változata. Kozma Imre atya a katolikusok részéről, ő protestáns részről volt a menekültek gondozó lelkésze. Szöveg: Dr. Békefy Lajos
Article Október színei és mécsvilága Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2011. október 04., 09:46
Itt van az ősz, itt van újra – hűvös éjszakáival, szél sodorta faleveleivel, elmúlást idézőn. Egykoron Pál is átérezte ezt a római börtönben. Ezért írt így fiatal tanítványának, Timóteusnak: „Igyekezz a tél beállta előtt megjönni. Felsőruhámat hozd el... hozd el a könyveket, Bibliát is, de főként a pergameneket” (2Tim 4,13.21). Szöveg: dr. Békefy Lajos
Article Internetes teológiai világkönyvtár – a Föld bármely részéről ingyen használható Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2011. október 04., 09:46
Nagyszerű közös vállalkozásról adhatunk hírt egyházaknak, könyvtáraknak, teológusoknak, kutatóknak, lelkészeknek, a „scientia sacra”, a szent tudomány iránt érdeklődőknek. Szeptember 23. óta ugyanis páratlan és nagyon ambiciózus, közös vállalkozásba fogott a két genfi székhelyű szervezet: az Egyházak Világtanácsa (=EVT) és a Globethics.net nevű etikai világháló. Közös céljuk, hogy világméretekben felszámolják azt az aránytalanságot, ami a teológiai és a határtudományok területén megjelenő hatalmas irodalom elérhetőségének nehézségeiből adódott. A GlobeTheoLib nevű internetes világkönyvtár már működik, ötletadója a svájci református teológus, szociáletikus, Dr. Christoph Stückelberger, akivel a tervekről már két éve beszélgettünk. Szöveg: dr. Békefy Lajos
Article Ahol Krisztus keresztje a szívig ér, ott van a reformáció Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2011. október 04., 09:36
Legyünk akár egyháztagok, presbiterek, akár lelkészek, minket is kötelez az az egyházunkban a kezdetek óta meglévő szellemi-lelki igény és igényesség, amivel az újabb és újabb egyházi nemzedékek megfogalmazták, mit jelent számukra a református szó. Mindnyájan tudjuk, hogy a kérdések kérdése nem ez, hanem: mit jelent nekünk Jézus Krisztus, a Lélek és a Teremtő Isten, hogyan fogalmazzuk meg szentháromságos hitünk tartalmát és az abból fakadó cselekedeteket? Mégis, hogyan értelmezhetjük ma e szót? Szöveg: dr. Békefy Lajos (a Prtesbiter református lap felelős szerkesztője)
Article Szavak, szavak és a SZÓ Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2011. október 04., 09:35
Ige: 1Timóteus 6,20: Ó, Timóteus, őrizd meg, ami rád van bízva, / elfordulván a szentségtelen üres beszédektől, / és a hamis ismeretnek ellenvetéseitől. Szöveg: dr. Békefy Lajos
Article Történelmi séták a reformáció hónapjában – Párizs protestáns pincéi, hídjai, útjai Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2011. október 04., 09:29
Reformáció hónapjában ellátogatunk néhány városba, melyek az európai reformáció szempontjából többnyire pozitív, néha meg negatív szerepet játszottak. Miről mesélnek a kövek, a régi épületek, a hidak, szobrok, templomok? Utunk során Párizs, Wittenberg, Heidelberg, Genf és más városkák macskakövein, meg gazdag reformációtörténeti utcácskáin barangolunk majd. Mit üzennek nekünk, s a jövendőnek ezek a helyek? Erről szól elsőként párizsi kitekintésünk. Szöveg: dr. Békefy Lajos
Link Népszámlálás: Csak ennyit kell tenni! Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2011. október 03., 08:48
A népszámláláskor kitöltendő személyi kérdőív 38. kérdése vonatkozik a vallási hovatartozás megvallására. Kérjük, itt vallják be azt, ha evangélikusnak érzik magukat. Az internetes kérdőíven négyféle válasz közül választhat e kategóriában: evangélikus, ágostai hitvallású evangélikus, Magyarországi Evangélikus Egyház vagy Németajkú Evangélikus Gyülekezet. Úgy tudjuk, hogy ezek bármelyike az evangélikusságot jelenti majd, de püspöki ajánlásra az a legjobb, ha ezek közül az evangélikus kifejezést választjuk.
Article A pápa és a protestánsok – Jött, látott, hengerelt? Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2011. szeptember 28., 17:09
A pápa német szülőhazájában tett látogatása megosztotta alaposan a közvéleményt. A protestánsoknak Luthert méltatva, közeledési gesztust mutatott, egyfajta reményt sugárzott, míg ez a német katolikusok vezető püspökét mégis lehorgasztotta: igazi ajándék ugyanis nem volt a katolikus egyházfő tarsolyában. Merre tovább ökumené? Szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna
Article Valós problémákra kreatív megoldások – a monori Integrációs Programról Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2011. szeptember 26., 13:12
Pilisi lakosként az ember naponta néz szembe a növekvő szegénység és nyomor problémájával. Aki már járt a városból sugárszerűen kivezető dűlőkben, szembesülni kényszerül Magyarország egy másik arcával. Egy olyan világgal, amiről lehet nem tudomást venni, vagy éppen politikai hangulatkeltésre használni, viszont nagyon kevesen vannak, akik tenni is próbálnak azért, hogy segítsenek, hogy valami mozduljon és valamilyen új irányba induljunk el. Forrás: pilisievgyul.blogspot.com / Pángyánszky Ágnes
Article Kreativitás és megmenekítés – Cseréphadsereg, Hundertwasser és Jézus Krisztus Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2011. szeptember 22., 08:23
A szótéria görög szó, azt jelenti: megváltás. E miatt a jelentése miatt érdemelte ki, hogy a keresztyén teológia egyik legfontosabb fogalmává váljon. De van más jelentése is: jelent szabadulást, szabadítást, de megmenekülést, megmenekítést is. Az ókóri görögöknél így hívták a szabadulásért bemutatott hálaáldozatot is. Szabadulás, megmenekülés... Forrás: parokia.hu / Réz-Nagy Zoltán
Article Roma mediátorok: Egy európai elgondolás magyarországi megvalósítása Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2011. szeptember 21., 11:18
Mit tesz értünk az az Európa?! Azt sem tudják, hogy a világon vagyunk! – halljuk gyakran a romáktól. Nem tudják, hiszen a tájékozottabbak közül is csak kevesen tudják, hogy „Európa lelkiismerete”, a strasbourgi székhelyű Európa Tanács évtizedek óta komoly erőfeszítéseket tett a romák életének javítása érdekében. Voltak eredményeik és voltak kudarcaik. A 2010. októberében elfogadott Strasbourgi Deklaráció (l. a mellékletben) összefoglalja a problémákat, és ezek nyomán megfogalmaz egy nagyszerű európai gondolatot: a roma mediátorok képzését. Talán ez a legtartalmasabb, leghasznosabb program az európai romák helyzetének rendezése érdekében. Sajnos, a hír nem érte el a magyar média ingerszintjét: az evangelikus.hu honlap számol be elsőként ennek a nagyszerű európai elgondolásnak hazai megvalósításáról. Szöveg: Szabó-Pap Gabriella
Article Mi evangélikus és mi katolikus? – A kereszt még közös! Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2011. szeptember 19., 15:07
XVI. Benedek németországi látogatásával a reformáció országában az ökumené került a középpontba. A római-katolikus és a protestáns keresztényeket összeköti az egy Istenben, Jézus Krisztusban és a Szentlélek erejében való hit. A kétfelekezetben azonban a hétköznapokban és az istentiszteleten másféle gyakorlat, tradíció uralkodik, amelyekkel egymást el is határolják. Az epd összeállítása. Forrás: epd / Stephan Cezanne. Fordítás: Horváth-Bolla Zsuzsanna
Article „A kövek fognak kiáltani” – Megemlékezés szeptember 11-ről Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2011. szeptember 09., 15:12
„A kövek fognak kiáltani” – Lukács evangéliumában mondta ezt Jézus. Megsiratta Jeruzsálemet és azt prófétálta, hogy a szorongató ellenség nem hagy majd követ kövön. Néhány évtizeddel Jézus működése nyomán be is következett a tragédia, hiszen a szent várost földig rombolták. Forrás: Kossuth Rádió – Vasárnapi Újság, 2011. szeptember 11. Szöveg: Dr. Fabiny Tamás
Article Amerika fél, imádkozik, emlékezik – és készül a jövőre?– Nemzeti emlékezés a tíz éve történt terrortámadásra Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2011. szeptember 09., 08:51
A legújabb kori történelem legsúlyosabb terror-csapása történt 2001. szeptember 11-én délelőtt, ami közel 3 000 ember halálát okozta. Két repülőgép egymást követően csapódott be a New-yorki Világkereskedelmi Központ kettős felhőkarcolójába, és a washingtoni Pentagon épületébe. A tízedik évforduló előtt álló Amerika és a nagyvilág előkészületeibe pillantunk most bele. Valóban megváltoztatta ez a nap az emberiség gondolkodását, ahogyan a patetikusan fogalmazók mondják? Vagy még ma is félelem ül a lelkeken, kivált az évforduló közeledtével? Az alábbi összeállításban mi is keressük a lehetséges válaszokat, amiket egyházak, közösségek, kutatók, politikusok adnak a miértekre. Szöveg: Dr. Békefy Lajos
Article Egyre kedveltebb a folyóban való keresztelés Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2011. szeptember 06., 12:57
Jézust a Jordán folyóban keresztelte meg annakidején Keresztelő János. Az egyházban azonban a folyóban való keresztelések száma az évszázadok alatt alábbhagyott. Az Egyesült Államokban a XVIII. században fedezték fel újra és a XX. század ötvenes éveiben már annyira kedvelt lett, hogy majdnem abbahagyták a templomi keresztelőket. A mai fiatalok között egyre kedveltebb újra a folyóba való alámerítkezés. Az evangelisch.de fényképes összeállítást közölt a világ különböző országaiból. Forrás: evangelisch.de
Article Robotfelügyelő – Bibliafordítás, csak okosan! Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2011. szeptember 05., 14:36
A napokban levelet kapott szerkesztőségünk, amelyben az írója egy bibliafordítás-beli hibára hívta fel a figyelmünket. A levél arra indított, hogy elgondolkodjam azon, vajon értik-e még a nyelvünket a fiatalok. Szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna
Article TIÉD – Országos, ökumenikus programsorozat zajlik a környezet- és teremtéstudatos életmódért Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna — Legutolsó módosítás: 2011. szeptember 02., 15:03
Budapest – A teremtésvédelem és a fenntarthatóság jegyében a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) Szociáletikai Bizottsága 2011. szeptember 1-én a Teremtés Ünnepének Napján sajtótájékoztatót tartott, amelynek keretében ismertették azt az országos, ökumenikus programsorozatot, amelyet a környezet- és teremtéstudatos életmódért, és annak népszerűsítéséért folytatnak. Bemutatták a program keretében kiadott ismeretterjesztő füzetüket is. Szöveg és fotó: Kiss Tamás
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • RSS hírcsatorna
  • Küldés levélben