Vallásközi dialógus: Pawlikowski professzor tartott előadást az Evangélikus Hittudományi Egytemen

Létrehozás: 2009. november 18., 18:07 Legutolsó módosítás: 2009. november 18., 18:11

Budapest – Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori Iskolája és a Goldziher Intézet szervezésében prof. dr. John Pawlikowski OSM, a Chicagoi Katolikus Egyetem szociáletika professzora, a Katolikus-Zsidó Tanulmányi Program igazgatója „Defining Christian Identity against the Jews” (A zsidókkal szembeni keresztény identitás meghatározása) címen tartott előadást 2009. november 16-án, hétfőn 17 órakor az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Szöveg: Szent-Iványi Ilona

Pawlikowski szervita atya és professzor neve ismert a nemzetközi vallásközi dialógussal foglalkozók körében, hisz évekig volt elnöke az International Council of Christians and Jews, (Keresztények és Zsidók Nemzetközi Tanácsa) nevű szervezetnek, Amerikában előmozdítója a keresztény-zsidó dialógusnak. Számos előadásában sürgette a keresztény egyházak szembenézését a holokausztban való szerepvállalásukkal szemben.

Az est házigazdája dr. Béres Tamás rendszeres teológus volt. Az egyetem tanárain, doktoranduszain, hallgatóin kívül többen eljöttek a Zsidó Egyetemről is.

Pawlikowski előadásában a II. Vatikáni Zsinat Nostra Aetate enciklikájának utóhatásairól szólt. Érzékeltette, hogy a hivatalos vatikáni körökben, némi visszalépés tapasztalható a dokumentum irányelveit illetően. Ahogy ő fogalmazott, jelentős szakadék alakult ki az intézményes egyház hivatalos állásfoglalásai és a modern katolikus kutatások eredményei között. A kialakult teológiai vita egyik központi kérdése a zsidók szövetségének megítélése. A modern teológusok a keresztény-zsidó kapcsolatokban partneri viszonyt látnak, úgy vélik, hogy a misszió és a dialógus jól megférnek egymással.

Nagy öröm volt számunkra, hogy dr. John Pawlikowski professzor, aki neves nemzetközi szaktekintély, elfogadta a meghívást és előadásával új szempontokat mutatott meg a keresztény-zsidó kapcsolatokat illetően.

Az előadást kérdések, hozzászólások követték.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben