Ünnepeljük együtt a teremtés hetét!

Létrehozás: 2009. augusztus 11., 15:32 Legutolsó módosítás: 2009. augusztus 11., 15:39

Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Közgyűlésének javaslatára 2009-től a szeptember utolsó és az október első vasárnapja közötti időszakot hazánkban is teremtésvédelmi hétként hirdetjük meg és ünnepeljük a MEÖT tagegyházaihoz tartozó gyülekezetekben és intézményekben. Ez alkalomból jelent meg az elmúlt napokban A hét nap csodája címmel az a kiadvány, amely a „Teremtés Hete” ünnepkörhöz kíván segítséget nyújtani. A füzet anyagát a MEÖT Szociáletikai Bizottságának megbízásából a Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát Munkacsoportja dolgozta ki. Az alábbiakban – mintegy kedvcsinálóként – a munkacsoport vezetőjének, dr. Kodácsy-Simon Eszternek előszavát közöljük.

Ünnepeljük együtt a teremtés hetét!

A plakát

Hitünk alapjait megvizsgálva azt mondhatjuk, hogy a teremtés védelméről, az ember hű sáfárságáról szóló kérdés egyáltalán nem idegen keresztény hitünktől, hanem szerves részeként következik abból. Azonban gondolkodásunk racionalitása és környezetünk realitása gyakran olyan ellenérveket támasztanak bennünk, amelyek által hajlamosak vagyunk a környezet- és természetvédelem kérdését lesöpörni a minket foglalkoztató gondolatok asztaláról.

Célunk ezzel a füzettel az, hogy segítséget nyújtsunk a teremtésvédelem során felmerülő kérdések felelősségteljes átgondolásához, s felhívjuk a figyelmet olyan szempontokra, amelyek a keresztény hit számára fontosak.

A MEÖT-tagegyházak gyülekezetei és intézményei a segédanyaggal együtt a napokban kapják kézhez azt plakátot is, amely a teremtés hetének közös ünneplésére buzdít. A helyi alkalmak helyszínét és időpontját a kivilágosított négyszögben tüntethetik fel a szervezők. A 2009. szeptember 27-én, 11 órakor a budapest-zuglói evangélikus templomba meghirdetett teremtésünnepi istentisztelet – melyet a Magyar Televízió élőben közvetít – reménység szerint csak az egyik ilyen alkalom lesz a sok hasonló rendezvény között.

A környezetvédelem kérdése kapcsán gyakran felmerül a „miért pont én?” és a „mit tegyek, hol kezdjem el?” kérdés. Ez ugyanúgy vezethet a lemondó, pesszimista álláspont felé, mint az önfeledt, a mulandóságot éltető, rajongó életszemlélethez. Ám a Krisztusba vetett hit biztos alapot nyújthat ezen tévutak ellen. A Teremtés hetének megünneplése amellett, hogy ráébreszt bennünket a világunkban fellelhető isteni ajándékok sokaságának törékenységére, s elvezethet egy teremtéstudatos életmód megvalósítása felé; a közösség összetartó erejével is megajándékozhat minket. Egyedül nehéz szembeszállni, a „miért pont én kezdjem el?” kérdés közönyös cinizmusba hajló erejével. A gyakorlati, mindennapi tettek látszólagos kicsinységével fenyegető veszélyt könnyebb legyőzni és átlépni, ha tudjuk: keresztény közösségek és hívő emberek csoportjai együtt imádkoznak a teremtett világért, s adnak hálát a Teremtőnek ajándékaiért.

E kiadvány összeállítása során arra törekedtünk, hogy egyéni elcsendesedésre és személyes életvitelünk átgondolására éppúgy alkalmas legyen, mint ahogyan segítséget nyújthat a gyülekezeti alkalmak témájának kiválasztásához és egy-egy közösség környezettudatos döntésének meghozatalához. A füzet első részében a hét napjainak bontásában olvashatunk bibliai igeszakaszokra épülő meditációkat, valamint egy-egy képzőművészeti illusztráció kapcsán olyan továbbgondolásra érdemes kérdéseket teszünk fel, amelyek keresztény hitünket kihívások elé állítják. Minden meditációt egy imádság és egy ének követ, majd irodalmi illusztrációkkal, továbbá az egyes egyházak nyilatkozataiból válogatott szemelvényekkel zárunk le egy napot. Az első részt végigkísérik olyan információk, amelyeket a tudományok állítanak világunk jelenlegi helyzetéről; s ezeket olyan ötletekkel és szempontokkal igyekeztünk párba állítani, amelyek megvalósítása által kisebb-nagyobb mértékben javíthatunk környezetünk helyzetén. A füzet második részében az istentiszteletet felépítő liturgiai elemekhez kínálunk olyan ötleteket, amelyek segítségül szolgálhatnak a Teremtés Hetét nyitó és záró istentiszteleti alkalmakhoz. Végül olyan kiadványokból és honlapokból állítottunk össze ajánlott irodalmat, ahol számos további kérdéssel ismerkedhet meg az érdeklődő. A teremtésvédelemről való gondolkodás és cselekvés során felmerülő témák sora kimeríthetetlen. Reméljük, ezzel a pár gondolattal és javaslattal sikerül megszólaltatnunk a teremtésvédelem témáját; s ha egy közösség jövőbeni életére nézve továbbgondolja és – akár a legkisebb mértékben is – változtat szokásain, életmódján és mindennapi gyakorlatán, akkor a kiadvány elérte célját. 

A segédanyag teljes terjedelmében letölthető a munkacsoport honlapjáról: http://ararat.lutheran.hu illetve csatolva a .pdf fájlban.

A kiadvány borítóján Tóth Zsófia, a kőszegi Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 10. osztályos diákjának „Színes világunk” című alkotása látható, amely a Magyarországi Evangélikus Egyház „Ararát” Teremtésvédelmi Munkacsoportjának 2009-ben meghirdetett plakátpályázatán első helyezést kapott. Felkészítő tanára: Tálas Ágnes. Alkalmazott technika: olajfestés.

Fájlok
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben