Ülésezett a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata – Ittzés János elnök-püspök bejelentést tett

Létrehozás: 2010. október 01., 18:38 Legutolsó módosítás: 2010. október 04., 08:44

Budapest – 2010. október első napján a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban gyűlt össze a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata, több mint 40 szavazatképes taggal. A 15. ülésszakon Ittzés János elnök-püspök napirend előtti megszólalásában fontos bejelentést tett. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

 
 

A zsinati üléssorozat előtt ülést tartott a Törvényelőkészítő Bizottság.

A zsinati napirend azonban Stermeczki András áhítatával kezdődött. (Az áhítatot teljes terjedelmében elolvashatják honlapunk igehirdetései között, ITT.)

Az első ülésen dr. Gimesi Szabolcs elnökletével a küldöttek elfogadták a 14. ülésszak jegyzőkönyvét, majd az elnök ismertette a beadványokat, majd az elnökség részéről Muntag András, aztán pedig a Törvényelőkészítő Bizottság elnöke Bárdossy Tamás szólt, majd elfogadták az elnökség által javasolt napirendet, kiegészítve azzal, hogy a nap végén az aszódi kastély ügyét dr. Fabiny Tamás püspök javaslatára újra napirendre tűzik.

Napirend előtti felszólalást kért Ittzés János elnök-püspök, aki elmondta, hogy Salamon László az Országgyűlés Alkotmányelőkészítő Eseti Bizottságának elnöke, felkereste az alkotmánymódosítással kapcsolatban és egyházunk szeptember 30-ig hivatalos javaslatot is tett a preambulumra vonatkozóan.

„A magyar nép hálával az ezeréves Magyarországért, amelyet a magyar királyok ősi koronája jelképez, tisztelegve mindazok áldozata előtt, akik ezért az országért  és népért éltek, szenvedtek és meghaltak, megbecsülve és megőrizve korábbi nemzedékek örökül hagyott anyagi és szellemi értékeit, felismerve, hogy a múlt hibáiból tanulni kell, feltétlen tisztelettel fordulva az élet minden formája felé, felelősséggel a jelen és a jövő nemzedékek önmagunk és utódaink szabadsága és boldogulása iránt, megfontolva, hogy igazán az szabad, aki nem önmagáért van, hanem aki mások javára él, tudva, hogy egy ország, és nép ereje a gyengék javával mérhető, azzal az elszánással, hogy egymással és szomszédainkkal, az egyesült Európában és a világ népei között békében akarunk élni, és abban a reményben, hogy az igaz emberség előmozdítására tett erőfeszítések nem hiábavalók, kinyilvánítja és elfogadja az alábbi alkotmányt, amely törvénye minden további törvénynek.”

Ezután Ittzés János elnök-püspök javaslatot tett arra, hogy a 2012-ben esedékes általános tisztújítás menetét – tanulva a 2006-os tapasztalatokból – időben húzzák széjjelebb, amihez azonban 2012-ig törvényt kellene módosítani. Ittzés János elnök-püspök az egyházkerületeknek adott különkeret összegének módosítását is kérte, hivatkozva arra, hogy a keretet az utóbbi évben megkurtították, viszont a kerületekre többletfeladatok terhelődtek (posztgraduális lelkészképzés, renoválások, autószerviz).

Mint ismeretes, Ittzés János elnök-püspök 2011. nyarán átadja helyét utódjának. A püspök elmondta, hogy az addig hátralévő időben a hivatalátadás előkészítő ügyei és a rábízott gyülekezetekkel kapcsolatos fontos tennivalók meglehetősen igénybe veszik majd. Ráadásul a mostani kormányzattal kezdődő tárgyalások, egyeztetési folyamatok is sok elfoglaltsággal járnak.

„A kifelé tartó embert jó visszavonni ezekből az eseményekből – mondta Ittzés János. – De az sem baj, ha saját maga belátja, mit kell tennie. Megköszönve bizalmukat, amellyel a Magyarországi Evangélikus Egyház eminens képviseletét teremtő elnök-püspöki feladatokkal 2006-ban felruháztak és megbíztak, bejelentem, hogy elnök-püspöki tisztségemről a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 2010. november 26-27-ére tervezett ülésszaka első napjának bezárása időpontjában ezennel lemondok. Kérem a tisztelt Zsinati elnökséget, hogy az elnök-püspöki tisztséggel kapcsolatos tennivalókat tisztázza és az említett időpontig, azt készítse elő. Egyházunkat Isten oltalmába ajánlom!”

Ezután a második ülésen, dr. Korányi András elnökletével Deme Dávid személyében a zsinat új lelkészi jegyzőt választott. Ezután Bárdossy Tamás törvényjavaslatot tett az egyházkormányzati szintek képviseleti jogával kapcsolatban, amelyet aztán szavazásra is bocsátottak.

A harmadik ülésen Muntag András elnökletével a küldöttek meghallgatták a Mirák Katalin által előterjesztett Tényfeltáró Bizottsági jelentést, aki az első félév munkájáról szólt (Háló első kötet megjelenése, konferencia, dr. Szabó Lajos rektor ügye).

A zsinat Kertész Botond lemondását is tárgyalta. Mint ismeretes, a Háló első kötetében elkövetett sajtóhiba miatt a bizottság tagja lemondását kérte. A zsinat elismerte az elkövetett hibát és méltányolta Kertész Botond ezen döntését, de egy tartózkodással végül nem fogadta el a lemondást.

A negyedik ülésen végül Szarka István elnökletével a dr. Sólyom Jenő által előterjesztett Statisztikai Bizottság jelentéssel zárult a mai napi zsinati ülés.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben

Ittzés János

Elküldte Szabó-Pap Gabriella idő 2010. október 02., 08:19
Szép és bölcs szöveg az új Alkotmány preambulum-tervezete, ahogy itt a cikkben szerepel. Szívből kívánom, hogy elfogadják minden szinten.