„Éljünk, mint hívek, jámborul!” – Reformáció heti igehirdetés sorozat a 256 éves nyíregyházi egyházközségben

Létrehozás: 2009. november 04., 08:30 Legutolsó módosítás: 2009. november 04., 08:41

Nyíregyháza – Három szempontból is rendhagyó reformáció heti, esti igehirdetés sorozatot tartottak 2009. október 26-30. között az élet reformációjáról az Északi Evangélikus Egyházkerület legnagyobb gyülekezetében. Az öt estén, az itt szolgáló öt lelkész dr. Luther Márton idén 480 éves Kis kátéjának öt fejezetéről hirdette az igét, különös tekintettel arra, hogyan tükröződnek a reformátor káté-tanításai saját énekei szövegében. Méltó megemlékezés volt ez a 492 évvel ezelőtt kiszögezett 95 tétel máig ható üzenetéről; a reformáció „megénekelt” tanításairól. Szoveg és fotó: Garai András

Kis kézi könyvét, zsebkönyvét a reformátor 1529-ben, az igehirdetők és a családok számára írta. Előszavából idézzük ezt a mondatot: „Az Istenre kérlek azért mindnyájatokat, kedves uraim és testvéreim, akik gyülekezeti lelkészek és igehirdetők vagytok, töltsétek be hivatástokat teljes szívvel, könyörüljetek a gondotokra bízott népen, és segítsetek nekünk a népet megtanítani a kátéra.”

A Nyírség tirpák, tűrő-szenvedő őseinek mai népe estéről-estére megtöltötte a gyülekezeti termet és lelkesen, énekelve tanulta, a nem mindig ismert és bizony nem könnyű dallamokat, hogy a szép énekek imádságként, mai hitvallásként, szívből és szájból egyaránt szóljanak Urunkhoz és Istenünkhöz, akinek dicsőségére 223 évvel ezelőtt szentelték fel lutheránus őseik a nagytemplomot, melynek kapuja felett arany betűkkel ez a köszöntés olvasható: ERŐS VÁRUNK AZ ÚRISTEN!

Zsarnai Krisztián a Tízparancsolat mai tanítására hívta fel a figyelmet: „Tíz parancs. Azért nyerted mind, / Hogy megismerhesd bűneid, / Szánj meg, Urunk!” (EÉ 433)

Sztankó Gyöngyi a Hiszekegy, egyetemes, minden keresztyén egyház által elfogadott hitvallásunk három hitágazatáról, mint hitünk alapjáról szólt: „Mi valljuk: hiszünk Istenben, / Jótévő, áldó, / Őriző, / Mindenható egy Isten ő.” (EÉ 247)

Adámi László a Miatyánk kérésein túl, az imádság alapvető lényegét fogalmazta meg: „Imádkozzunk, mint egy család. / Add, fohászunk ne az ajkon, / De szívünk mélyén fakadjon!” (EÉ 72) 

Kovács Erzsébet a szent keresztségről szólva, hangsúlyozta: „Bár testi szem csak vizet lát / E drága keresztségben, / Hit által Krisztus váltságát / Elnyerjük e szentségben.” (EÉ 295)

Dr. Kovács László Attila az úrvacsora szentségének vitathatatlan jelentőségét, reformátorunkkal együtt, ebben látta: „Krisztus Jézus, mi Megváltónk, / Testét, vérét adja ő nekünk / Hogy mivelünk eggyé így legyen.” (EÉ 303)

A reformációi sorozat úrvacsoravétellel zárult. Reformátorunk, öt énekével ma is „beleénekelte” a gyülekezet szívébe káté-tanításai lényegét, hogy mit is jelent az élet reformációja: „Éljünk, mint hívek, jámborul! / Tévelygéstől óvd nyájadat, / Hű pásztorunk te légy magad!” (EÉ 72,2) Ez minden evangélikus keresztyén naponkénti könyörgése lehet; hiszen mi is, ma is reformációra, azaz életünk Isten igéje szerinti „visszaalakítására” szorulunk.

Zárják ezt a reformáció megünnepléséről szóló „vidéki” tudósítást, Luther Márton 480 évvel ezelőtt, a Kis kátéjához írott előszavának örökérvényű, utolsó mondatai: „Azért hát vigyázzatok, ti gyülekezeti lelkészek és igehirdetők! A mi hivatalunk most egészen mássá lett, mint a pápa alatt volt. Komollyá és üdvösségessé lett, azért jár sok gonddal és munkával, veszéllyel és tusakodással, s ráadásul kevés jutalommal és hálával ezen a világon. De Krisztus maga akar jutalmunk lenni, ha hűségesen munkálkodunk. Erre segítsen minket a minden kegyelem Atyja. Övé legyen a dicséret és a hálaadás örökké, Krisztus Urunk által. Ámen.”

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy az istentiszteletek teljes hanganyaga elérhető a helyszíni tudósító személyes honlapjának Hangzó örömhírtár rovatából, az igehirdető lelkészek nevére kattintva: www.garainyh.hu vagy közvetlenül innen is: http://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=366&page=

További képek a templomról: http://web.t-online.hu/garainyh/templom_kep/temp.html

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben