Október a Reformáció hónapja – Dr. Bóna Zoltán levele az idei eseményekről

Létrehozás: 2009. szeptember 16., 19:25 Legutolsó módosítás: 2009. szeptember 16., 19:30

Budapest – Biztonság – Bizalom – Bizonyosság címen kerül idén megrendezére a Reformáció hónapja, amelynek rendezvényeiben a Magyarországi Evangélikus Egyház is részt vesz. Dr. Bóna Zoltán, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára levelet intézett a szervező és résztvevő lelkészekhez, gyülekezetekhez és közösségekhez. Most ezt az írást közöljük, valamint a központi programok előzetes tervezetét is közre adjuk. Forrás: www.oikumene.meot.hu

 
 
Október a Reformáció hónapja – Dr. Bóna Zoltán levele az idei eseményekről

Plakát 1.

Tisztelt Lelkipásztor, Intézményvezető/Szervezetvezető Testvérem!
Kedves Gyülekezet! Kedves Közösség!        

Ezúton is örömmel megerősítem a sajtóban már közreadott hírt, hogy Biztonság – Bizalom – Bizonyosság címmel reményteljes várakozással és odaadó törekvéssel vagyunk az „Október a Reformáció hónapja 2009” programsorozat épületes megrendezése iránt.

Ami a közvetlen törekvésünket illeti, az a túloldalon található központi rendezvényekben nyer egyebek mellett kifejezést. Bizalommal várjuk e programokon a gyülekezetek és minden érdeklődő részvételét. A szép rend érdekében kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lapon (postán, e-mailen vagy faxon) jelezzék az október 18-i Uránia Nemzeti Filmszínházban megrendezésre kerülő Gálán való részvételi szándékukat szeptember 21-ig. A jelentkezés után az 500,- Ft/fő adomány befizetésére csekket küldünk ki, az adomány beérkezése után pedig küldjük a jegyeket. Az ígéretes program miatt várható nagy érdeklődésre való tekintettel jelzem, hogy a jegyek igénylését beérkezési sorrendben tudjuk teljesíteni. Az elmúlt évek negatív tapasztalataira való tekintettel pedig azt kell megerősítenem, hogy jegyet – indokolható kivételtől eltekintve – csak a befizetést követően küldünk. Örömmel hívom fel a figyelmét arra a tervünkre, hogy a gálaestet megelőzően, 15:30 órás kezdettel levetítjük a Gulyás Lajos 56-os református mártírról készült dokumentumfilmet. A film megtekintésére mindenkit szeretettel várunk előzetes jegyrendelés nélkül. A filmet a karzatról lehet megtekinteni, amelyet a film végén el kell hagyni, hogy a Gálán jeggyel résztvevők helye biztosított legyen. Aki mindkét programon részt kíván venni, az természetesen a jegyével a földszinten is helyet foglalhat és a film után a helyén maradhat vagy oda visszatérhet.

A reményteljes várakozásunk pedig a helyi, gyülekezeti, intézményi, szervezeti  programokat illeti. A korábbi évekhez hasonlóan nagy bizalommal buzdítjuk mindannyiukat, hogy minden gyülekezet, intézmény, szervezet – a protestáns autonómia és szolidaritás elve alapján – szervezzen olyan helyi kulturális, spirituális, oktatási, művészeti, vagy sporteseményeket, amelyek hitelesen és meggyőzően képviselik a protestantizmus értékeit. Hisszük, hogy a hónap folyamán valamilyen rendezvényre minden protestáns közösségben sor kerülhet. A mellékelt általános plakát az országos rendezvényre, annak főtémájára és a rendező egyházakra hívja fel a figyelmet. A biankó plakátot pedig azzal a reménységgel küldjük, hogy a helyi rendezvényt e plakátra írva, az egységes arculathoz csatlakozva is népszerűsíti minden programszervező. Bizalommal kérjük, hogy mindkét plakáttal népszerűsítsék a rendezvénysorozatot, annak országos és helyi eseményeit egyaránt. Kérem továbbá, hogy a Gálára szóló jegyrendelő másik oldalán az Önök által rendezett, szervezett program(ok)ról tájékoztassanak szintén szeptember 21-ig, hogy azt az országos programfüzetben elhelyezve is népszerűsíteni tudjuk.

Kérjük tehát, hogy helyi rendezvények szervezésével, a plakátok kihelyezésével, szószéki/szóbeli buzdítással, a központi rendezvények látogatásával, határidős jegyrendeléssel, a helyi programokról való tájékoztatással segítsünk minél többeket szép, hitünknek megfelelő élményre. További segítséget jelenthet, hogy a programokról közvetlen tájékoztatást adunk folyamatosan a www.oikumene.meot.hu internetes cím alatt, ahol többek között a helyi programok népszerűsítéséhez használható további biankó plakát fekete-fehérben megtalálható és letölthető.

Október a Reformáció Hónapja! Kívánjuk, hogy a rendezvénysorozat által a magyar protestánsok ebben az évben is – a biztonság és a bizalom válságjelei ellenére is – a hit bizonyosságában nyerjenek megerősítést és sok örömöt. 

            Dr. Bóna Zoltán, főtitkár

 A PROGRAMOK:

Október a Reformáció hónapja 2009. 

Biztonság – Bizalom – Bizonyosság 

Központi programok 

Megnyitó Ünnepség

október 1-jén 14 órakor a MEÖT Kápolnában

A programot vezeti: Bóna Zoltán, főtitkár
Nyitó áhítat: igét hirdet Szebik Imre ny. püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke, a liturgiában részt vesz a református, baptista, metodista és evangélikus egyház egy-egy főpásztora. 

Bevezető a témához: Varga György, baptista lelkész
Biztonság: Szemerkényi Réka, biztonság-politikus
Bizalom: (felkérés alatt)
Bizonyosság: Szűcs Ferenc ref. teológus
Megemlékezés: Ady Endre halála 90., valamint Kálvin János születése 500. évfordulójáról

a Lónyay utcai Református Gimnázium zenés közreműködésével.

Koszorúzás: Az ünnepség utolsó aktusaként megkoszorúzzuk a MEÖT emléktáblát


Reformációi Gála

 október 18-án, Budapesten 17 órakor az Uránia Filmszínházban

A Gála előtt 15:30 órai kezdettel levetítésre kerül a Pápai különkiadás című Gulyás Lajos református mártír lelkipásztorról és családjáról szóló dokumentumfilm, rendezte: Szakács Sára.
A Gálaest házigazdái Bényi Ildikó és Asbóth József

A zenei programot az Unicum Laude énekegyüttes valamint Pál István: „Szalonna és a Banda” biztosítják

Köszöntőt mond Szebik Imre ny. püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke

Ünnepi beszédet Bod Péter Ákos egyetemi tanár mond.

Elhangzanak Illyés Gyula, Ady Endre és Áprily Lajos versei. Közreműködik Széles Tamás színművész

A programon a Lónyay utcai Református Gimnázium diákjai mutatkoznak be és adnak segítő szolgálatot
 

Reformációi Istentisztelet

október 25-én, 17 órakor Miskolcon az Avasi református templomban

Igét hirdet Szebik Imre ny. püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke

Bizonyságot tesz Mészáros Kálmán baptista egyházelnök

Az úrvacsoraosztást Csomós József a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke vezeti

A liturgiában az Ökumenikus Tanács tagegyházainak főpásztorai és miskolci lelkészei vesznek részt.


Reformációi Megemlékezés

 október 31-én, Budapesten 17 órakor a Reformációi Emlékparkban

Ünnepi beszéd elmondására Tőkéczki László nyert felkérést

Imádságot Szebik Imre ny. püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke mond

Kulturális műsort a Baptista Teológiai Akadémia, a Fasori Evangélikus Gimnáziumtól és a Julianna Református Általános Iskola diákjai adnak.

Közreműködik az Üdvhadsereg fúvószenekara.

A megjelent egyházi vezetők áldást mondanak. Utána 18 órakor zenés reformációi istentiszteletet tervezünk a Fasori Református Templomban. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben