Nemzetközi Börtönmissziós Imahét kezdődik: Béke... készen állsz?

Létrehozás: 2009. április 21., 09:24 Legutolsó módosítás: 2009. április 21., 09:25

Budapest – A Húsvét utáni második vasárnapon (április 26.) megkezdődik a Nemzetközi Börtönmissziós Imahét Magyarországon is. „Felhívásunkkal, valamint az Imahét programjával célunk az, hogy jó alkalom és lehetőség nyíljon arra, hogy az egyházi és világi közvélemény figyelmét ráirányítsuk a börtönmisszió, az igazságszolgáltatás, a bűnmegelőzés kérdésére, ezzel összefüggésben a bűnelkövetőkre, azok családjára, az áldozatokra és hozzátartozóikra; valamint hogy a testvérek imádságban hordozzák missziósaink, a börtönlelkészek és a börtönpasztoráció ügyét és szolgálatát” – közölte Roszík Gábor, a Magyar Testvéri Börtöntársaság elnöke.

A Magyar Testvéri Börtöntársaság 1993 óta vesz részt a Nemzetközi Börtönmissziós Imahét magyarországi szervezésében. Az ezévi imahét mottója a követlező lesz: Béke… készen állsz?

Az imahétre a Nemzetközi Börtöntársaság a következő közleményt adta ki:

„Első pillanatra úgy gondoljuk: „természetes, hogy készen állok a békességre.” Azonban további elmélkedés után felismerjük, hogy sokkal egyszerűbb neheztelni valakire, haragot táplálni valakivel szemben, ellenszenvvel tekinteni valakire, mint békét kötni vagy megbékélni valakivel. Pál apostol azt írja, hogy amennyire is csak lehetséges békében kell élnünk minden embertársunkkal. Ugyanis kapcsolatainkat elhanyagoljuk és megszüntetjük, lappangó sebek képződnek és sérelmek érnek bennünket nap, mint nap. Úgy tűnik, hogy igen alacsony a tolerancia-küszöbünk, ha konfliktus ér minket. Békét szeretnénk, de csakis kizárólag a saját értékeinkkel és életünkkel kapcsolatban –, s ezzel együtt könnyen lemondunk a másik emberről. Nem szólok hozzá, nem fordulok felé, ő van a rossz oldalon - nem én, nem adom fel az elveim, nem is tudom, hogyan csinálnám – hangzik sokszor a kifogások tömkelege. Nekünk azonban az a feladatunk, hogy odaforduljunk hozzájuk, meghallgassuk Őket, megértsük a probléma lényegét, a múlt helyett a jövőre tekintsünk. Még valamire szükség van: hogy megbocsássunk és bocsánatot kérjünk.

A Biblia gyakran szól a helyreállításról: kijavítani az okozott sérülést, helyreállítani sajátos vagy szimbolikus formában. Imahetünkön arra kérjük testvéreinket, gyülekezeteinket, egyházközségeinket, hogy álljanak készen a békességre, forduljanak oda elesett testvéreinkhez, és imádságban hordozzák a börtönmisszió és börtönpasztoráció ügyét.”

Az imahét imaszándékai a következők:

– ÁPRILIS 26.  Vasárnap –  A fogvatartottak és a börtönmisszió vasárnapja

† Az Úr irgalmáért, az elítéltekért, a szabadultakért, családjaikért, az áldozatokért és a börtönmisszióért.

† Hogy az elítéltek megértsék az Úr gondoskodását, reménykedjenek és keressék a bűnbocsánatot.

† A rabokért, hogy megbékéljenek az áldozatukkal, a családdal és a társadalommal. 

– ÁPRILIS 27. Hétfő – A helyreállító igazságszolgáltatás napja

† Hogy az igazság kegyelemmel teljes legyen.

† A törvényalkotókért, hogy olyan törvényeket hozzanak, amely a bűnözők megtérését és társadalmi beilleszkedését segítik.

† A bírákért, hogy igazságos ítéleteket hozzanak, és munkájukat igazság és könyörületesség vezérelje. 

– ÁPRILIS 28. Kedd – Az áldozatok napja

† Hogy az áldozatok vigasztalást találjanak az Úrban.

† Hogy megtanuljunk irgalmasok lenni azokkal, akik megbántottak. 

– ÁPRILIS 29. Szerda – A szabadultak napja

† A szabadultakért, hogy megtalálják helyüket a közösségben.

† A volt fogvatartottakért, hogy családjukban és a társadalomban megértésre találjanak.

† Hogy amint új életet kezdenek, képesek legyenek ellenállni a kísértésnek. 

– ÁPRILIS 30. Csütörtök – A büntetés-végrehajtás napja

† A börtönparancsnokokért és családjukért, hogy megbecsüljék őket.

† A börtönökben dolgozókért, hogy irgalommal végezzék munkájukat.

† Hogy bátorítva és reményt adva cselekedjenek hivatásuk gyakorlása közben. 

– MÁJUS 1. Péntek –  A börtönben lévők családjának napja

† Az elítéltek családjáért, különösen a gyermekekért, hogy szebb jövőjük legyen.

† Az elítéltek családjaiért, hogy a távollét megerősítse szeretetükben és támogassák egymást.

† Az otthonmaradt családért, hogy irgalmat találjanak az Úrban, és türelemmel viseljék azt a megpróbáltatást, hogy hozzátartozójuk távol van. 

– MÁJUS 2. Szombat – A börtönlelkészek, missziósok napja

† A börtönlelkészekért és önkéntesekért, hogy az Úr adjon erőt, kitartást és türelmet, munkájukhoz.

† Hogy a fegyőrök és az elítéltek is segítséget kapjanak a börtönlelkészektől és missziósoktól. 

– MÁJUS 3.  Vasárnap – A megbékélés napja

† Hogy a fogvatartottak a Kereszthez jöjjenek, ahhoz a helyhez, ahol a szeretet és az igazság találkoznak

† Hogy a fogvatartottak megbékéljenek az áldozataikkal, családjukkal és közösségekkel.

Linkek
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben