Megújult a magyar katonák nyughelye Orosházán

Létrehozás: 2008. november 04., 09:53 Legutolsó módosítás: 2008. november 04., 09:53

Orosháza - Istentisztelettel és ökumenikus kopjafaavatással szentelték fel Orosházán a második világháborúban elesett magyar katonák felújított sírkertjét. Az ünnepségen a város elöljárói mellett egy budapesti honvéd hagyományőrző csoport és a Magyar Gárda is jelen volt. Forrás: Hír6.hu

Megújult a magyar katonák nyughelye Orosházán

A megújult sírok

Ideje volt. Ezt hallottuk több emlékezőtől az orosházi alvági temetőben, a sírkert mellett sétálva. És valóban, ideje volt megszépíteni a katonák nyughelyét, hisz a temető egyik szégyenfoltja volt évtizedek óta a gazos, düledező fejfák látványa.
Orosháza önkormányzata az idén döntött arról, hogy a temetőt üzemeltető Evangélikus egyházzal közösen. A munkákra 2 millió forintot szántak, ebből új kerítést emeltek, az ott lévő fejfákat teljesen felújították, és a sírkert környezetét is rendbe tették. Az erdélyi tatrangi evangélikus testvérgyülekezet pedig  küldött egy kopjafát a sírkert központi helyére.

Bűn volt a hősi katonákra még gondolni is

Ünnepi Istentisztelettel emlékeztek az elhunytakra, majd a sírkertben a három történelmi egyház képviselője - Deák László evangélikus lelkész, Kovács Árpád református lelkész és Fazakas Attila katolikus plébános - áldotta és szentelte meg a temetőt.
Ünnepi beszédet Orosháza díszpolgára, Koszorús Oszkár helytörténész mondott, aki összefoglalta a második világégés okait és annak következményeit. Elhangzott, hogy 135 sír található a sírkertben, de jóval több áldozat alussza itt örök álmát, hisz nem csak katonákat, hanem sok polgári áldozatot is itt temettek el.
„Az itt nyugvó katonák magyar földön haltak meg, a szülőföld védelmére fogtak fegyvert a betörő ellenséggel szemben. Aztán 1948-tól jött a kollektív elmarasztalás. Szinte szuggerálták, hogy legyen bűntudata a szovjetek ellen harcoló magyarságnak. Nem lehetett jót mondani a magyar katonáról, még hősi halottnak sem nevezhettük őket. (...) Talán a környezetünkben nincs egyetlen nemzet sem, akik saját halottaikat elfelejtették, számba sem vették. Hivatalosan csak a győztes szovjet és román katonák sírját koszorúzták, a magyar katonák nyugvóhelye mellett csendben elballagtak" - mondta emelkedett hangú beszédében Koszorús Oszkár.
Kihangsúlyozta, hogy csak 1989-ben kezdődhetett meg a háború orosházi áldozatainak összeszedegetése, és a közel 1000 főre becsült hősi halottak közül eddig mindössze 300-at tudtak regisztrálni.

Díszlövés törte meg a temető csendjét

A beszéd után Németh Béla polgármester Dancsó József és Molnár Béla alpolgármesterekkel közösen hajtott fejet a hősök előtt. A koszorút egy második világháborús magyar egyenruhába öltözött katona vitte díszlépésben a kopjafához. Az ünnepség végén pedig a katonai tiszteletadás jeléül díszlövéssel tisztelegtek a magyar hősök előtt.
Deák László evangélikus lelkész megköszönte azok segítségét, akik részt vállaltak a sírkert megújításában. A munkából kivette a részét és koszorúzott a Magyar Gárda orosházi csapata is, akiknek vezetője egy verset szavalt el a sírkertben.
A sírkert most már fenséges hangulatot áraszt, és a rendszerváltás után 18 évvel éppen ideje volt rendbe tenni. A magyar hősök immár méltó helyen alusszák örök álmukat, közvetlenül a román és a szovjet hősök mellett. Csendben, békességben, ellenségeskedés nélkül. És ez így is van rendjén.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben