Második alkalommal indult segélyszállítmány Borsodba, az Üllői úti központból

Létrehozás: 2010. június 18., 12:45 Legutolsó módosítás: 2010. június 18., 14:06

Budapest – Arnót – A Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Szolgálatának koordinálásával takarító és fertőtlenítő szereket, tartós élelmiszereket és szúnyogriasztókat vitt dr. Mekis Viktória igazgató-helyettes és Buda Annamária diakóniai osztályvezető Arnótra, a helyi evangélikus gyülekezetnek, a budai Sarepta Szeretetotthon által biztosított kisbusszal és Tornyos László buszvezető segítségével. Szöveg és fotó: Mekis Viktória és Buda Annamária

 
 

Az árvíz visszavonulását követően Felsőzsolcán és Arnóton is a fertőtlenítés, takarítás ideje jött el, valamint a károk felmérése és az újjáépítés, a felújítások lehetőségének számbavétele.

Az élet mindkét településen kezd visszarázódni a megszokott kerékvágásba, a helyiek a takarítást követően a házaik környékét igyekeznek rendbe hozni. Az összedőlt házaknál is megkezdődött a romeltakarítás. A kertekben még látszódik az árvíz nyoma, de az elszürkült, iszapos növényeken már megjelentek az új hajtások, a természet újjáéled.

Az áradás idején sok önkéntes érkezett az ország egész területéről Borsodba, mostanra viszont már egyetlen önkéntes sem segít a meglátogatott településeken, a takarítás és festés, újjáépítés feladata a helyi családokra hárult. Több idős ember magára maradt a helyreállítási munkákban, ami lelkileg is nagyon megterhelő számukra, mivel egy élet, kétkezi munkáját hordják a napokban a szemétre.

A segélyek eljutása a legrászorulóbb emberekhez nem biztosított, a helyiek arról panaszkodnak, hogy a segélyosztásoknál, nem a rászorultságot veszik figyelembe. Emiatt egyházunk a helyi lelkészeken keresztül juttat el minden természetbeni támogatást a legrászorulóbbaknak. Külön köszönetet kell mondanunk Sándor Frigyes esperesnek és Buday Barnabás lelkésznek, akik a helyi koordinációban felbecsülhetetlen segítséget nyújtanak az országos egyház akcióihoz.

A Diakóniai Osztály segítő kapacitása is korlátozott, a lehetőségeinkhez mérten emiatt törekszünk a leghatékonyabb segítségnyújtásra.

Egyházunk diakóniai és oktatási intézményeitől az elmúlt egy héten száznál több zsák ruha, műszaki cikk és jelentős bútoradomány érkezett. Ezeknek a szétosztása szintén a katasztrófa sújtotta (borsodi, somogyi, Rába-menti) gyülekezeti vezetők jelzéseire alapozva történik meg az elkövetkezendő hetekben.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben