Közgyűlést tartott a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa – Készülnek az EU elnökségre

Létrehozás: 2010. december 07., 09:16 Legutolsó módosítás: 2010. december 07., 14:21

Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) is készül a magyar EU-elnökség fél éves időszakára, erre az időszakra több rendezvényen vesz részt – olvasható a MEÖT közleményében. Forrás: MTI, Magyar Kurír alapján, szöveg: evangelikus.hu

Bóna Zoltán, a tanács főtitkára, református lelkész által jegyzett közlemény szerint a tíz tagegyház és további tizennyolc együttműködő egyház és egyházakhoz kötődő társadalmi szervezet által alkotott közösség az európai integrációval és konkrétan a januártól soros magyar EU-elnökséggel kapcsolatos egyházi, ökumenikus kihívásokat, lehetőségeket és teendőket is számba vette.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa hétfőn tartotta éves rendes közgyűlését. Elsőként dr. Fazakas Sándor teológus, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora tartott előadást azokról az elvi, teológiai megfontolásokról, amelyek alapjául szolgálhatnak állam és egyház, politika és spiritualitás, keresztény bizonyságtétel és tisztes közélet helyénvaló kapcsolatának. Minderről természetesen az európai integráció és Magyarország következő hat hónapban betöltött különleges szerepének minősített összefüggésében szólt.

Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, helyettes államtitkár előadásában rámutatott azokra a változásokra, amelyek az európai integráció folyamatában a pusztán technokratikus szempontokat figyelembevevő időszaktól a különböző vallási és kulturális elemek által meghatározott, bonyolult jelenünkhöz vezettek. Beszámolt azokról a területekről, amelyek nyilván elkerülhetetlenül meghatározzák az EU közeljövőjét. Ilyenek a kulturális pluralitás, a romakérdés, a gazdasági felzárkózás, a nemzetállami és regionális felelősség.

Rüdiger Noll, az Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottságának igazgatója arról számolt be, hogy az EU elnökségét adó országok egyházai milyen lehetőségekkel és feladatokkal szembesülnek az elnökséget betöltő időszakban. Kiemelte az egyházak szerepét annak tekintetében, hogy a távolinak tűnő és megfoghatatlan európai intézmények és döntéseik hogyan kerülhetnek közelebb az emberek mindennapi életéhez és gondolataihoz. Örömét fejezte ki, hogy a magyarországi egyházak készek nemzeti és nemzetközi ökumenikus összefogásban szembesülni mind a kihívásokkal, mind pedig a lehetőségekkel.

Hámori Ádám európai integrációval foglalkozó zsinati irodai munkatárs beszámolt azokról a konkrét tervekről, amelyek már körvonalazódtak a magyar Eu-elnökség kapcsán.

Ennek alapján a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elkötelezte magát arra, hogy a 2011-es ökumenikus imahét megnyitó istentiszteletét a soros magyar EU-elnökség egyházi megnyitójaként ünnepli. Ezen kívül találkozót szorgalmaz a tagegyházak vezetői, valamint a magyar kormány, az európai intézmények és az intézményekhez kötődő nemzetközi egyházi szervezetek képviselői között januárban.

A tanács elfogadta az Európai Egyházak Konferenciájának meghívását egy februári brüsszeli látogatásra, továbbá tervbe vette három konferenciának a megszervezését a tavasz folyamán a közép-európai megbékélés, a romamisszió és a családmisszió témakörében.A közgyűlés a délutáni órákban meghallgatta az elnöki beszámolót, a főtitkári jelentést, a pénzügyi tájékoztatást és a ciklus végéig választással betöltötte a Számvizsgáló Bizottságában megüresedett pozíciót.

A közgyűlés a délutáni órákban meghallgatta az elnöki beszámolót, a főtitkári jelentést, a pénzügyi tájékoztatást és a ciklus végéig választással betöltötte a Számvizsgáló Bizottságában megüresedett pozíciót.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben