Jézus főpapi imádsága kötelez bennünket – Megnyitották az Aliansz imahetet

Létrehozás: 2011. január 04., 13:46 Legutolsó módosítás: 2011. január 04., 13:53

Ócsa – A Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) imahetének országos megnyitójára került sor a baptista gyülekezet imaházában, 2011. január 2-án 17 órai kezdettel. Szöveg: Nemeshegyi Zoltán

 
 
Jézus főpapi imádsága kötelez bennünket – Megnyitották az Aliansz imahetet

A szolgálattevők

A vendéglátó gyülekezet lelkipásztora üdvözlő szavaiban elmondta, hogy nagy megtiszteltetésnek tekinti, hogy az Aliansz vezetősége ebben az esztendőben Ócsát választotta az esemény színhelyéül, ahol minden évben megtartják az Aliansz- és az ökumenikus imahetet is. Az istentisztelet Szuhánszki Gábor, Aliansz főtitkár, metodista lelkész imádságával kezdődött.

Megnyitó beszédet D. Szabó Dániel, Aliansz elnök mondott, aki felekezetét tekintve református, de a szíve minden evangéliumi gyülekezettel együtt érez és dobog. Beszédében kiemelte annak jelentőségét, hogy az evangéliumi mozgalom világszerte terjed, annak ellenére, hogy sok helyen üldöztetést szenvednek testvéreink, akik az evangélium igazságát hirdetik és képviselik. Megemlékezett az 1910-es Edinborough-i konferenciáról és a tavaly ősszel Fokvárosban rendezett Világevangélizációs kongresszus jelentőségéről is szólt. Bíztatott arra, hogy az imaheti programfüzet ajánlásai alapján imádkozzunk és dolgozzunk az evangélium terjedéséért.

Ezután nagyon szemléletes beszámoló következett a III. Világevangélizációs Kongresszusról. Dr. Mészáros Kálmán baptista egyházelnök, az Aliansz egyik alelnöke kivetített képekkel illusztrálta mondanivalóját. Egészen a kezdetekig ment vissza, az Úr Jézus Krisztus által adott missziós parancshoz, az evangélium terjedésének kezdeteihez, majd William Cary külmissziói szolgálatáról szólt. Az 1974-ben Billy Graham kezdeményezésére létrejött Lausanne-i, az 1989-es Manilai világkonferencián át, jutott el Fokvárosig.

Itt kapcsolódott a beszámolóhoz Szeverényi János az evangélikus egyház missziói lelkésze, az Aliansz másik alelnöke személyes bizonyságtétellel. Dr. Kovács Géza arról szólt, miként lehet folytatni itt és most a missziómunkát. Az Aliansz három hangsúlya közül az első, a személyes evangelizáció a munkahelyeken. A második hangsúly a helyi gyülekezetek megjelenése a társadalom életében, a gyakorlati istentisztelet. A harmadik hangsúly a nemzeti összefogással megvalósuló külmisszió az evangéliummal még el nem ért rokon népcsoportok felé.

Ezek után került sor Pataky Albertnek, az Evangéliumi Pünkösdi Közösség elnökének igehirdetésére, melyet János 17, 11 – 18. verse alapján tartott. Szolgálatában arról szólt, hogy Jézus főpapi imája, halála előtti testamentuma, akarata kötelez bennünket. Szemléletes személyes bizonyságtételében elmondta, hogy hívő nagymamájának érte mondott imádsága, végakarata mennyire meghatározó jelentőségűvé lett életére, hivatására nézve. Jézus Krisztus imádságának két kérését emelte ki és elemezte. Az első, hogy egyek legyünk, mint Ő az Atyával. A második, hogy elküldettünk, mint Őt küldte az Atya. – Mindkettőben Jézus a példa! Amit tett, a világ üdvéért tette!

Az igehirdetés felhangolta a résztvevőket az imádságra. Az egyenkénti, hangos, buzgó imádságokban visszatükröződött az ige üzenete, valamint az elhangzott beszámolók és bizonyságtételek bíztatása. Az imaközösséget Tamás Balázs hatodéves református teológiai hallgató imádsága, és az Úrtól tanult imádság közös elmondása zárta.

Az istentisztelet bensőségességét emelte az ócsai baptista gyülekezet énekkara, valamint az ócsai baptista ifjúság lelkes szolgálata.

Az alkalmon az egybegyűltek örömére jelen lehetett a gyülekezet valamikori lelkipásztora Kovács Géza lelkipásztor is. Az istentiszteletet az ő imádsága és áldásmondása zárta.

Végül a hívek elénekelték a nemzet imádságát és az Európai Unió himnuszának dallamára írt evangéliumi szövegű éneket: „Vidd a jó hírt minden tájra, messze hallasd hangodat: Jézus Krisztus által Isten minden bűnöst elfogad.”

Az imahét programfüzete itt olvasható:

http://www.evangelikus.hu/teologia/kezdodik-a-magyar-evangeliumi-szoevetseg-aliansz-imahet

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben