Hálát adtak Túrmezei Erzsébet megújított sírkövéért

Létrehozás: 2009. november 10., 10:38 Legutolsó módosítás: 2009. november 10., 11:31

Csömör – Hálaadásra gyűltek össze a Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület képviselői és a csömöri gyülekezet tagjai Túrmezei Erzsébet diakonissza sírjánál, a csömöri temetőben november 5-én, mert elkészült a költőnő nyughelyének megújított sírköve. Szöveg és fotó: Boda Zsuzsa. Az alkalomról az Evangélikus Élet 2009. 11. 15-én megjelenő számában is olvashatnak.

Veperdi Zoltán, a Fébé igazgató lelkésze az Útmutatóban aznapra kijelölt újszövetségi ige (Lk 12,42–43) alapján tartott áhítatában a diakonisszákat a példázatbeli sáfárokhoz hasonlította: „A diakonisszák, amint már a nevük is mutatja, az Úr szolgálóleányai. Mint hű és okos sáfárok, szüntelenül rendelkezésre álltak az anyaházban, hogy válogatás nélkül, engedelmesen oda menjenek szolgálni, ahol az Úr helyet készített nekik. Túrmezei Erzsébet is közéjük tartozott.”

A nyolcvannyolc éves korában elhunyt költőnő-diakonisszát végakarata szerint a csömöri temetőben helyezték örök nyugalomra 2000-ben. Idén esedékessé vált sírkövének megújítása. A Fébé-egyesület ezt Gubek Mária csömöri felügyelőnő és Vafler Sebestyénné presbiter közreműködésével tette meg az ősz folyamán.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben