Fasori hálaadás – nem csak a Fasorért

Létrehozás: 2009. október 06., 08:43 Legutolsó módosítás: 2009. október 06., 08:48

Budapest – A fasori evangélikus templomban, ha nem is tánccal, de hangos énekszóval örült együtt Isten népe („az ifjak is a vénekkel együtt”) annak, hogy – a bibliai szóhasználatnál maradva – gyászukat az Úr ünnepre fordította, és mintegy négy évtizedes kényszerszünet után húsz évvel ezelőtt egyházi intézményként újraindulhatott a fasori evangélikus gimnázium. Az október 4-ei hálaadó istentiszteletre a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) mind a harminchét oktatási és nevelési intézménye meghívást kapott. A delegációktól zsúfolt templomban egyúttal a Luther Otthon száz évvel ezelőtti „kapunyitásáról” is megemlékeztek az ünnepi alkalmon, melyen Gáncs Péter püspök prédikált. Szöveg: Vitális Judit. A cikk bővebb változata az Evangélikus Élet 2009. 10. 11-én megjelenő számában olvasható.

Fasori hálaadás – nem csak a Fasorért

A fasori templom tornya Fotó: Bolla Zsuzsanna

Az istentisztelet liturgiáját iskolalelkészek végezték: Balogh Éva a házigazda fasori gimnáziumból, Makán Hargita Bonyhádról, Péterné Benedek Ágnes Békéscsabáról, Mesterházy Balázs a soproni líceumból, Barthel-Rúzsa Zsolt a Luther Márton Szakkollégiumból, valamint ifj. Cselovszky Ferenc a Deák téri gimnáziumból.

Énekkel – Nováky Andrea fasori tanárnő vezetésével – a több iskola énekkarosaiból felállt kórus szolgált.

Az istentiszteletet követően Kalina Katalin, az MEE Oktatási Osztályának vezetője köszöntötte a vendégeket, majd négy diáklány előadásában Weöres Sándor Szembe-fordított tükrök című költeményét megzenésítő produkció hangzott el – Kákay István országosiroda-igazgató és Huszák Zsolt ifjúsági referens közreműködésével.

A Luther Otthon történetét Barthel-Rúzsa Zsolt, a ma már Luther Márton Szakkollégium néven működő intézmény igazgatója-lelkésze tekintette át.

Az evangélikus iskolarendszer, ezen belül is a fasori gimnázium újraindulásáról Frenkl Róbert fasori öregdiák, korábbi országos felügyelő beszélt.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben