Évnyitót tartottak az Országos Iroda és az egyházkerületi irodák munkatársai számára

Létrehozás: 2010. január 07., 16:41 Legutolsó módosítás: 2010. január 07., 16:53

Budapest – 2010. január 7-én több mint 60-an gyűltek össze az Üllői úton az evangélikus templomban, hogy közösen induljanak neki a 2010-es munkaévnek. Áhítatot tartott Ittzés János elnök-püspök. Az áhítat elején és végén a gyülekezet Kertész Botond orgonajátékának kíséretében énekelt. Majd Prőhle Gergely országos felügyelő és Kákay István az Országos Iroda igazgatója szóltak az egybegyűltekhez. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

 
 

Ittzés János áhítatában (1Jn 3,1-6) felhívta a figyelmet arra, hogy mi a mi jövőbeli reménységünk. Isten gyermekeiként azonban az egyház tagjai a világ szemében sosem voltak kedveltek és nekünk nem is a világhoz való alkalmazkodás az alapfeladatunk, célunk. Ernst Käsemann marburgi újszövetséges professzort idézte, aki a kereszténységet egyfajta ellenállási mozgalomként jellemezte, különösen korában, amikor a Hitvalló keresztények a korszellem és a politikának befolyása ellenére léptek fel, az akkori náci ideológiával szemben. 2010 minden nehézsége ellenére nekünk csak egyetlen személyhez, méghozzá Jézus Krisztushoz kell igazodnunk, őt kell mindenkor szemünk előtt tartanunk és nem szabad hagynunk, hogy bármi is befolyásolja a belé vetett hitünket.

Prőhle Gergely csatlakozva az elnök-püspök gondolatmenetéhez elmondta, hogy a svájciak körében egy régi ellenállási mozgalom létezett, amely amikor felfedte létét, akkor derültek ki, hogy a háttérben mégsem volt minden tökéletes, s bár eredményeket értek el, mégis a benne munkálkodók között sokszor nézetletérések támadtak. Így óhatatlan az is, hogy az egyházban munkálkodók között ne legyenek olykor nézeteltérések, de mégis mi az EPOT-on ismertetett sokszor tragikus statisztikai eredmények ellenére, örömteli eredményeket tudunk felmutatni.

A felügyelő kitért az elmúlt év pozitív eseményeinek ismertetésére és megköszönte különösen azoknak az osztályoknak a munkáját, akik ezekben tevékenyen részt vettek, így többek között a Diakóniai Osztály (Sztehlo-év), a Külügyi Osztály (Határnyitás), Oktatási Osztály (oktatási intézményeinkben folyó munka) és a média (Evangélikus Élet és honlapunk, a www.evangelikus.hu) eredményeire hívta fel a figyelmet.

Kákay István az Országos Iroda igazgatója köszönetet mondott az alkalmazottak eddigi munkájáért és utalt arra, hogy a következő év sokkal több nehézséget tartogat, mint az eddigiek voltak. Bemutatta az egybegyűlteknek az irodába az elmúlt évben felvett új munkatársakat is.

A közös együttlét pogácsaevéssel, pezsgős koccintással és a munkatársak kötetlen beszélgetésével zárult.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben